Ev naverok caran hat xwendin Ev naverok caran hat xwendin Ev naverok caran hat xwendin Ev naverok caran hat xwendin
MECLİS GÜNDEMİ 2.11.2023 Kasım Ayı Meclis Gündemi
MECLİS GÜNDEMİ 4.10.2023 Ekim Ayı Meclis Gündemi
MECLİS GÜNDEMİ 4.09.2023 Eylül Ayı Meclis Gündemi
MECLİS GÜNDEMİ 7.08.2023 Ağustos Ayı Meclis Gündemi
MECLİS GÜNDEMİ 3.07.2023 Temmuz Ayı Meclis Gündemi
MECLİS GÜNDEMİ 6.06.2023 Haziran Ayı Meclis Gündemi
MECLİS GÜNDEMİ 12.05.2023 Olağanüstü Meclis Toplantı Gündemi
MECLİS GÜNDEMİ 2.05.2023 Mayıs Ayı Meclis Gündemi
MECLİS GÜNDEMİ 3.04.2023 Nisan Ayı Meclis Gündemi
MECLİS GÜNDEMİ 6.02.2023 Şubat Ayı Meclis Gündemi
ROJEVA MECLÎSÊ 3.01.2023 Ocak Ayı Meclis Gündemi
ROJEVA MECLÎSÊ 5.12.2022 Aralık Ayı Meclis Gündemi
ROJEVA MECLÎSÊ 31.10.2022 Kasım Ayı Meclis Gündemi
ROJEVA MECLÎSÊ 3.10.2022 Ekim Ayı Meclis Gündemi
ROJEVA MECLÎSÊ 5.09.2022 Eylül Ayı Meclis Gündemi
ROJEVA MECLÎSÊ 2.08.2022 Ağustos Ayı Meclis Gündemi
ROJEVA MECLÎSÊ 5.07.2022 Temmuz Ayı Meclis Gündemi
MECLİS GÜNDEMİ 4.06.2022 Haziran Ayı Meclis Gündemi
ROJEVA MECLÎSÊ 9.05.2022 Mayıs Ayı Meclis Gündemi
ROJEVA MECLÎSÊ 4.04.2022 Nisan Ayı Meclis Gündemi
ROJEVA MECLÎSÊ 7.03.2022 Mart Ayı Meclis Gündemi
ROJEVA MECLÎSÊ 7.02.2022 ROJEVA MECLÎSÊ
ROJEVA MECLÎSÊ 3.01.2022 ROJEVA MECLÎSÊ
ROJEVA MECLÎSÊ 6.12.2021 ROJEVA MECLÎSÊ
ROJEVA MECLÎSÊ 8.11.2021 ROJEVA MECLÎSÊ
ROJEVA MECLÎSÊ 30.10.2021 ROJEVA MECLÎSÊ
ROJEVA MECLÎSÊ 1.10.2021 ROJEVA MECLÎSÊ
ROJEVA MECLÎSÊ 3.09.2021 ROJEVA MECLÎSÊ
ROJEVA MECLÎSÊ 30.07.2021 ROJEVA MECLÎSÊ
ROJEVA MECLÎSÊ 4.06.2021 ROJEVA MECLÎSÊ
ROJEVA MECLÎSÊ 7.05.2021 ROJEVA MECLÎSÊ
ROJEVA MECLÎSÊ 2.04.2021 ROJEVA MECLÎSÊ
ROJEVA MECLÎSÊ 2.02.2021 ROJEVA MECLÎSÊ
ROJEVA MECLÎSÊ 4.01.2021 ROJEVA MECLÎSÊ
ROJEVA MECLÎSÊ 10.12.2020 ROJEVA MECLÎSÊ
ROJEVA MECLÎSÊ 30.10.2020 ROJEVA MECLÎSÊ