Valimiz Ekrem Canalp, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Batman Üniversitesi Batıraman Kampüsünde düzenlenen fidan dikim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle her yıl 11 Kasım günü icra edilen Milli Ağaçlandırma Günü’nde bu yıl “Türkiye Yüzyılına Nefes” temasıyla yapılacak Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında ilimizde 20 bin adet fidan toprakla buluşturulacak.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara hitap eden Valimiz, “ Küresel anlamda gündem teşkil eden ilk üç madde nedir derseniz son on yılın gündem maddeleri içerisinde iklim değişikliği mutlaka her yıl ilk üç maddesi içerisinde bir defa yer almaktadır. İnsanoğlunun bu gezegendeki serüveni boyunca değişik zamanlarda, biyolojik zamanlar içerisinde değişik iklimler yaşandı ve ağaçlandırma dahil olmak üzere içerisinde yer alan bütün bitkiler dahil olmak üzere bitki örtüsünü temel olarak belirleyen en önemli etken iklimdir. Eğer bir yerde yıllık yağış miktarı belli bir miktarın üstünde ise ve yayılım uygunsa o yerlerde her zaman için hiç müdahalede bulunmasanız dahi insan emeği hiç olmasa dahi belli bir şekilde yeşil bir bitki örtüsü ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bugün Kuzey Avrupa’da belli bir ormanı tamamen kesmiş olsanız, siz hiç dikim yapmasanız dahi kendiliğinden kuzey Avrupa’da orman tekrar yeşeriyor ve orman tekrar kendiliğinden ortaya çıkıyor. Orta Avrupa’ya doğru birazcık aşağılara güneye doğru gittiğiniz zaman kısmi olaraktan müdahalede bulunmak şekliyle gene ormanın kendi kendini toparladığını ve yeşerdiğini görebiliyorsunuz. Ama Güney Avrupa’ya indiğiniz anda eğer bir orman insan eliyle ortadan kaldırılmışsa O ormanın tekrar yeşerebilmesi için mutlaka ama mutlaka sizin etkili bir müdahalede bulunmanız gerekiyor. Kuzey Avrupa’yı, orta Avrupa’yı ve güney Avrupa’yı ayıran insan emeğini gerekli ya da gereksiz kılan unsur nedir derseniz bitki örtüsüdür. Bunu da belirleyen temel saik iklimdir, yıllık yağış miktarıdır. Bizim Türkiye olarak ta kendi coğrafyamızı lütfen yukardan aşağıya bir gözden geçirelim. Söz konusu Karadeniz olduğu zaman gerçekten canlı diri ormanlarımız vardır ama güneye doğru indikçe orta Anadolu, Doğu Anadolu sonra Güneydoğu Anadolu Ve belli şekilde de Akdeniz bölgesi mutlaka ama mutlaka insan müdahalesi ile ancak ve ancak yeşillendirebileceğimiz geniş coğrafi bir alanı geniş bir vatan sathını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bizim böyle geniş bir vatan sathında ormanları canlı ve diri tutabilmemiz için mutlaka ama mutlaka müdahale etmemiz gerekiyor.

Bugün burada yaptığımız etkinlikte esasen bu çerçeve içerisinde değerlendirebilecek ve orman oluşturabilmek için, yeşil tutabilmek için insan emeğini ortaya koymamız gereken etkinlikten bir tanesini ortaya koyuyor. İklim, evet bitki örtüsünü belirliyor ama bitki örtüsü de aynı zamanda iklime etki ediyor. Şu anda dünyada orman varlığının azalması net olarak ifade ediliyor ki küresel iklim değişikliği üzerinde olumsuz bir etki ortaya çıkarıyor. Çünkü sera etkisi ortaya çıkarmış olan gazları azaltmak için o gazları absorbe edip oksijene çevirmek  için bizim güçlü bitki örtüsüne ağaçlandırmaya ihtiyacımız var. Yani çift taraflı bir etki var bir tarafından iklim bitki örtüsünü etkiliyor ama bitki örtüsü de aynı zamanda iklimi etkiliyor ve küresel anlamda bu gezegende yaşayabilmek için de buradan çıkartmış olduğumuz sonuç mutlaka ağaçlandırmaya geleceğimizi bu gezegende sürdürebilmemiz için ağaçlandırmaya ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor.

Dünyada çok acı bir gerçektir, şu anda maalesef orman alanları sürekli daralıyor. Dünyada orman alanları artan çok az ülke vardır ve Türkiye şükürler olsun ki orman alanları her yıl artan dünyadaki az ülkelerden bir tanesidir.

2019 yılı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve önderliği doğrultusunda hayata geçirilmiş olan Milli Ağaçlandırma projesi aynı şekilde bu amaca hizmet eden ve bu doğrultuda da bizim her geçen gün ormanlarımızın artmasına vesile teşkil etmiş olan güçlü projelerden bir tanesidir. Ama aynı zamanda bizim ormanlarımızın sayısı neden bu kadar artıyor sorusunun cevabı biraz önce Anaokulu öğrencilerini gördük ya, öğrencilerimize ilkokul çağında, ana okulu çağında ağaçlandırma ile ilgili öğrencilerimize vermiş olduğumuz eğitimdir, şuurlandırmadır. Bu bilinçlendirme sayesindedir ki ilkokuldan mezun olan her vatandaşımız ağaç sevgisi ile mezun olur. Ağaca değer vermeyi, birlikte yaşama bilincine erişmiş şekilde mezun olur. Bir insan ev yaptığı zaman ilk aklına gelenlerden bir tanesi hemen bir ağaç ekmektir. Kesilmiş olan bir ağacı gördüğümüz zaman içimiz sızlar ise bunun kökünün bizim ilkokul çağlarında almış olduğumuz bu bilinçlendirme olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gene bizim medeniyetimizde ‘ Yarın kıyametin kopacağını  bilseniz dahi elinize bir fidan varsa dikin’ hadisi çerçevesinde şekillenmiş olan bir medeniyettir.

Çevresel bilincimizin artması gerekiyor. Çevresel duyarlılığımızın her zaman için ön planda olması gerekiyor bugün Türkiye’de 1023 noktada şu anda aynı noktada bizim burada yaptığımız gibi ağaçlandırma töreni yapılıyor. Batman’da da gene hem merkezde hem de beş ilçemizin tamamında şu anda ağaçlandırma faaliyeti yapılıyor bizim bugün bu faaliyetler çerçevesinde Batman’da 20.000 fidanımızı inşallah toprakla buluşturmuş olacağız. Gene Orman İşletme Müdürlüğümüz önderliğinde 52.000 fidanımızı kamu kurum kuruluşlarımızda dağıtmak suretiyle aynen burada olduğu gibi değişik kuruluşlarımızca da fidanlarımızın toprakla buluşmasını sağlayacağız.

Burada son olarak bir hususu daha dikkatlerinize sunmak istiyorum. Buda bizim sahip olduğumuz ormanlar biraz önce de ifade etmeye çalıştım insan müdahalesi olmadan yeşil olarak, canlı bir yeşili koruyabilecek bir iklime sahip değiliz. Dolayısıyla insan müdahalesi gerekiyor. Bir taraftan da şu anda tarım alanlarımız yoğun bir şekilde fıstık bahçelerine dönüştürülmekte. On binlerce dönümlük alanımız şu anda fıstık bahçelerine dönüştürülüyor bu bir yönden sevindiricidir çünkü fıstığın hububata göre getirisi on kat, on iki kat, on üç  kat fazladır bireysel anlamda düşündüğümüz zaman, çiftçinin bakış açısıyla düşündüğümüz zaman karlı olan alan neresi ise oraya kayıyor. Elbette ki fıstığa yönelik öyle bir talep var. Tarlalarımız fıstık bahçeleri’ne dönüşüyor ama aynı zamanda fıstık bahçesine dönüştürdüğümüz o tarlalardan hububat tarımını da yapmak artık mümkün değildir. Bir tarafından bizim yüksek katma değerli ürünlere ihtiyacımız var ama öbür taraftan da buğday gibi hububat gibi stratejik olan ürünlerinde yetiştirilmesine devam edilmesine ihtiyacımız var peki bu paradoksu nasıl kırabiliriz, en verimli en üretken şekilde bu paradoksu bizim faydamıza olacak şekilde, hem çiftçilerin faydasına olacak, hem köylülerin faydasına olacak ama toplumun genel faydasını da sağlayacak bir hale nasıl dönüştürebiliriz sorusunun cevabı bizim özel ağaçlandırma projesindedir.  Şu anda Batman’da Orman İşletme Müdürlüğümüzle beraber İl Tarım Müdürlüğümüz ile birlikte, Kaymakamlıklarımızla birlikte, Köy Muhtarlıklarımızla birlikte el ele gönül Gönül’e vermek suretiyle özel ağaçlandırma projesini, fıstık ormanları projesini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu proje bize neyi sağlayacak, bu proje bize düzensiz orman alanı olan, tescili olarak orman olan ya da hazinenin mülkiyetinde olan araziler. Bunlar 100 binlerce dönümlük arazi kullanım dışı. Biz fıstık ekimi için, fıstık ormanları için, fıstık bahçeleri için bu şekildeki arazileri kullanmamız gerekiyor çünkü eğimli olan arazilerde fıstık çok daha güzel yetişiyor çok daha verimli yetişiyor ve aynı zamanda da bu şekilde ekim yaptığın zaman 30 dönüme kadar ekim yaptığın zaman %70 Devlet desteği var.  Aynı zamanda dönüme de çok cüzi bir miktarda yani 7 TL gibi cüzi bir kiralama bedeli var,  yani dönümünü 7 TL’ye kiralamış olacaksınız. Biz burada 20 bin fidanı toprakla buluşturduğumuz için kendimizi mutlu hissedebiliriz. Ama böyle bir projeyi de hayata geçirdiğimiz zaman bu şekildeki özel ağaçlandırma çerçevesinde bu proje hayata geçirdiğimiz zaman her yıl emin olabilirsiniz milyonlarca fıstık ağacını, milyonlarca ceviz ağacını, milyonlarca badem ağacını toprakla buluşturmak mümkün hale gelecektir. Buraya dikeceğimiz ağaç çam ağacıdır, orman ağacıdır, olmalıdır, bu çeşitliliğin içerisinde diğer orman ağaçları da olmalıdır ama bu çeşitlilik içerisinde aynı zamanda meyve veren ağaçların da bulunması bizi hem ağaçlandırma anlamında çok mutlu bahtiyar hissettirecek, hem de aynı zamanda yüksek katma değeri olan ve ilimizin ekonomisine memleketin ekonomisine hizmet edecek olan ağaç dikmemize de vesile olacaktır.

Büyük çaplı bir ağaçlandırma faaliyeti, inşallah bu projenin ilk çıktılarını önümüzdeki sene almaya başlayacağız. Bazen bir başlangıç, iyi bir başlangıç arkasını da getirmek suretiyle bu proje her geçen yıl bu projeyi büyütmek suretiyle inşallah önümüzdeki yıllarda Batman’da fıstık ormanlarından, ceviz ormanlarından, badem ormanlarından bahsedilir hale geleceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim bu etkinliğin Batmanımız için memleketimiz için hayırlara vesile teşkil etmesini diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Valimiz, katılımcılarla birlikte fidanları toprakla buluşturarak, can suyu verdi. Dikilen ağaçlara Bartın maden kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın isimlerinin yazıldığı plakalar yapıştırıldı.

Batman Üniversitesi Batıraman Kampüsü yeşil kuşak alanında düzenlenen fidan dikme törenine; Valimiz Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan KAPLAN, Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz, İl Emniyet Müdürü Köroğlu KIRAÇ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, Siyasi partilerin il başkanları, kamu kurum yöneticileri, STK temsilcileri, oda başkanları, basın mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

  • Bu içerik 1558 defa okundu