T.C.
BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı: E-23280014-105.02-19378
Konu: Haziran/2021 Meclis Gündemi

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE
Memur Encümen üyelerin katılımı ile 07/06/2021 tarihinde saat 14:00'te Belediye Başkanı Makam Odasında Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır. Toplantıya ilişkin Meclis Gündemi ekte sunulmuştur. Gündemin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediyemiz web sayfası ve ilan panosunda halka duyurulması hususunu;
        Arz ederim.

Timuçin ATASOY
Yazı İşleri Müdürü V.
Ek: Haziran/2021 Meclis Toplantı Gündemi 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20, 21, 31, 45 ve 46. Maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 07/06/2021 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Başkanı Makam Odasında Memur Encümen Üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapacaktır. 
Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1: Belediyemiz Başkanlığı Ocak/2021 ayında oluşturulan denetim komisyonuna, çalışmaların tamamlanması amacıyla komisyona uzman kişilerin alınmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-2: Belediyemiz Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğine ek madde eklenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-3:Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Yeni İlçe Otogarı, BAŞTİ ve kafeterya hizmetlerinde faaliyet veren kiracıların kira terkin işlemlerinin yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-4:İlimizde faaliyet yürüten Batman Ampute Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-5:Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen hayvan sağlığı işlemlerine yönelik Veterinerlik Hizmetleri ücret tarifesine ilişkin önerinin görüşülmesi. 
GÜNDEM-6:Mülkiyeti Batman Üniversitesine ait İlimiz, Merkez, Belde Mahallesi 289 ada 2 nolu parselde bulunan yapının inşaat karşılığı Belediyemiz Başkanlığına devredilmesine ilişkin öneri. 
GÜNDEM-7:Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
1-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü kain 873 ada 11 nolu 1243.32 m2’lik hisseli parselden 100.95 m2’lik hissenin satın alınması talebi.
2- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü kain 3024 nolu 565.19 m2’lik hisseli parselden 39.11 m2’lik hissenin satın alınması talebi.
3-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Şafak Mahallesi kain 3343 ada 16 nolu 35.64 m2’lik hisseli parselden 39.11 m2’lik hissenin satın alınması talebi.
GÜNDEM-8:     İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 204 ada 1 nolu parsel ile Giresiran Köyünde kain 113 ada 5 ve 6 nolu parsellere ilişkin alınan 09.10.2020 tarih ve 10-436 sayılı Meclis kararının düzeltilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-9:     İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1467, 1468, 1469, 1470 ve 1471 nolu parseller ile İluh Köyünde 1691 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-10:  İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1518 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-11:  İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1151 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-12:  İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1109 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-13:  İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 181 ada 6, 7 nolu parsel ile 1026, 1407 nolu parseller ile İluh Köyünde kain 1659 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik
yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-14:  İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 668 ada 13 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1691 ada 3 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 325 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi
GÜNDEM-15:  İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 214 ada 94 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1691 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-16:  İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1894 ada 5 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 325 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-17:  İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 366 ada 2 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1668 ada 10 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-18:  İlimiz, Merkez, İrmi Köyünde kain 126 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-19:  Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 5-220 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 216 ada 18 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1665 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-20:  Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 5-221 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 139 ada 12 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1661 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-21:  Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 5-222 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyünde kain 1172 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi
GÜNDEM-22:  Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 5-223 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Şafak Mahallesi kain 3370 ada 5 nolu parsel ile Körük Köyünde kain 280 ada 27 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-23:  Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 5-224 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Kardelen Mahallesi 1193 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-24:  Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 5-225 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 336 ada 3 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1661 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-25:  Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 5-226 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Pazaryeri Mahallesi 3200 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi
GÜNDEM-26:  Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 5-227 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 3595 ada 5 nolu parsel ile Körük Köyünde kain 280 ada 27 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-27:  Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 5-228 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Yeni Mahalle 421 ada 3 ve 4 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-28:  Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 5-229 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 4 ada 5 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1665 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-29:  Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 5-230 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesi 3396 ada 5 nolu parsel ile Körük Köyünde kain 280 ada 27 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-30:  Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 5-231 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 3546 ada 1 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1665 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-31:  Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 5-232 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 464 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1634 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-32:  Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 5-233 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 104 ada 6 nolu parsel ve İluh Köyünde kain 1665 ada 6 nolu parsel ve 325 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-33:  Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 5-234 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesi 3303 ada 15 nolu parsel ile İluh Köyü kain 1634 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi
GÜNDEM-34:  Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 5-235 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü kain 171 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-35:  Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 5-236 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 3583 ada 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller ile Yeşiltepe Mahallesi 4081 ada 2 nolu parsel (Eski İluh Köyü 591 ada 2 nolu parsel) nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-36:  Belediye Meclisinin 19.05.2021 tarih ve 5-238 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 703 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-37:  Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarih ve 5-247 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Ziyagökalp Mahallesinde kain 1546 ada 29 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-38:  Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarih ve 5-253 sayılı kararı ile komisyona havale edilen;  İlimiz, Merkez, Girbareşik Köyünde kain 1759 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-39:  Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarih ve 5-254 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 332 ada 4 nolu parsel ile iluh Köyünde kain 14499 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-40:  Belediye Meclisinin 21.05.2021 tarih ve 5-256 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Girbereşik Köyünde kain 1222 nolu parsel ile Körük Köyünde kain 557 ada 10 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-41:  Belediye Meclisinin 21.05.2021 tarih ve 5-258 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 201 ada 3, 4 ve 5 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1634 ada 9 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-42:  Belediye Meclisinin 21.05.2021 tarih ve 5-259 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 381 ve 382 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1634 ada 9 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-43:  Belediye Meclisinin 21.05.2021 tarih ve 5-263 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Batman İli, Merkez İlçesinin Batı ve Güneyinde yaklaşık 1150 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave ve Revizyon İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave ve Revizyon İmar Planı ile Batman Merkezinin Kuzeyinde yaklaşık 380 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave ve Revizyon İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave Revizyon İmar Planının ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-44:  Belediye Meclisinin 21.05.2021 tarih ve 5-266 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez ilçesinde yaklaşık 1050 hektarlık alanda onaylanan 1/1000 Ölçekli İlave Ve Revizyon Uygulama İmar Plan Notlarında ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-45:  Belediye Meclisinin 21.05.2021 tarih ve 5-266 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; 2009 yılında onaylanan Batman, Merkez ilçesi İlave Ve Revizyon İmar Plan Notlarında ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

 

  • Bu içerik 1718 defa okundu