5393 Sayılı Belediye Kanunun 20, 21, 31, 45 ve 46. Maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 05/04/2021 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Başkanı Makam Odasında Memur Encümen Üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapacaktır. 

        Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1:     Belediyemiz Başkanlığı 2020 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-2:     Belediyemiz Başkanlığı Toplu Taşıma Araçları Elektronik Kart (Akıllı Kart) Ücret Tarifesinin güncellenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-3:     Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışacak Eğitmen ücretinin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-4:     Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışacak Tekniker ücretinin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-5:     Belediyemiz Başkanlığı Kadro İptal-İhdas Cetveline ilişkin önerinin görüşülmesi. 

GÜNDEM-6:     Batman Karşıyaka Kadın Futbol Spor Kulübü Derneğinin nakdi yardım taleplerine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-7:     İlimiz merkezinde amatör liglere katılım sağlayan Amatör Spor Kulüpleri Derneklerinin yardım taleplerine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-8:     Belediyemiz mülkiyetinde bulunan şehir içi kent mobilyalarını işletme hakkına sahip firmanın ödemesi gereken kiranın taksitler halinde tahsil edilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-9:     Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

1-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Hürriyet Mahallesi kain 351 ada 4 nolu 19.178,76 m2’lik parselin belediye hissesinden 303 m2’lik kısmın Yapı Kayıt Belgesine istinaden satın alınması talebi.

2-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Hürriyet Mahallesi kain 351 ada 4 nolu 19.178,76 m2’lik parselin belediye hissesinden 192 m2’lik kısmın Yapı Kayıt Belgesine istinaden satın alınması talebi.

3-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Hürriyet Mahallesi kain 696 ada 7 nolu 10.384,91 m2’lik parselin belediye hissesinden 140 m2’lik kısmın Yapı Kayıt Belgesine istinaden satın alınması talebi.

GÜNDEM-10:  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

1-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine tescillenecek olan İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 2029 nolu parsel maliklerine hisseleri oranında satın alınması talebi.

2-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü kain 128 ada 50 nolu ihdaslık parselin satın alınması talebi.

3-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyü kain 351 ada 4 nolu 321 m2’lik arsanın normal tapuya çevrilmesi talebi.

GÜNDEM-11:  İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesinde kain 3308 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-12:  İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 703 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-13:  İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 496 ada 4 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1690 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-14:  İlimiz, Merkez, Tayyar Köyünde kain 1548 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-15:  İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde 265 ada 12 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1690 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-16:  İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesinde kain 3302 ada 11 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-17:  İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1289 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-18:  İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 325 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-19:  İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 221 ada 16 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-20:  İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 15029 ve 15030 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-21:  İlimiz, Merkez, Ziyagökalp Mahallesinde kain 1546 ada 29 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-22:  İlimiz, Merkez, Şafak Mahallesinde kain 3355 ada 1 nolu (eski parsel no: İluh Köyü 13969) parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-23:  İlimiz, Merkez, Sağlık Mahallesinde kain 377 ada 2 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1690 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-24:  İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1111 ada 12 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-25:  İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1111 ada 4, 5, 7, 8, 33 ve 34 nolu parseller ile İluh Köyü kain 1659 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-26:  İlimiz, Merkez, İluh Köyü kain 227 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-27:  İlimiz, Merkez, Girbareşik Köyü kain 1759 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-28:  İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 332 ada 4 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 14499 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-29:  İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 351 ada 1 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 668 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-30:  İlimiz, Tilmerç Köyü kain 139 ada 12 nolu parsel ile Huzur Mahallesinde 3477 ada 18 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-31:  İlimiz, Merkez, Girbereşik Köyünde kain 1222 nolu parsel ile Körük Köyünde kain 557 ada 10 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-32:  İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1818 ada 5 ve 6 nolu parsel ile Körük Köyünde kain 557 ada 8 ve 10 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi. 

GÜNDEM-33:  İlimiz, Merkez, İluh Köyü kain 201 ada 3, 4 ve 5 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1634 ada 9 nolu parselin eketeki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-34:  İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 381 ve 382 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1634 ada 9 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-35:  Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 3-110 İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1783 ada 2 parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-36:  Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 3-111 İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 1097 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-37:  Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 3-112 İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 368 ada 10 nolu parsel ve 191 ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-38:  Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 3-113 İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 395 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-39:  Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 3-114 İlimiz, Merkez, Aydınlıkevler Mahallesi 2926 ada 10 ve 11 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-40:  Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 3-115 İlimiz, Merkez, İluh Köyünde 421 ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-41:  Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 3-116 İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde 1528 ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-42:  Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 3-117 İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 216 ada 18 nolu parsel ile Giresiran Köyünde 102 ada 18 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-43:  Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 3-118 İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 2008 nolu parsel ile Giresiran Köyünde kain 102 ada 18 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-44:  Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 3-119 İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 464 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-45:  Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 3-120 İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesinde kain 403 ada 12 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-46:  Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 3-121 İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 15039 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-47:  Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 3-122 İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 1013 ada 5 nolu parsel ile Girbereşik Köyünde kain 1220 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-48:  Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 3-123 İlimiz, Merkez, Girbereşik Köyünde kain 1217 ve 1220 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-49:  Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 3-124 İlimiz, Merkez, Girbereşik Köyünde kain 2628 ada 64 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-50:  Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 3-125 İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 386, 387, 396 ve 513 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-51:  Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 3-126 Batman İli, Merkez İlçesinin Batı ve Güneyinde yaklaşık 1150 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave ve Revizyon İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave ve Revizyon İmar Planı ile Batman Merkezinin Kuzeyinde yaklaşık 380 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave ve Revizyon İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave Revizyon İmar Planının ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-52:  Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih ve 3-129 İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde 1111 ada 4, 5, 7, 8, 33 ve 34 nolu parseller ile İluh Köyünde kain 660 ada 14 ve 16 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-53:  Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih ve 3-131 İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 4 ada 5 nolu parsel ile Giresiran Köyünde kain 104 ada 15 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-54:  Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih ve 3-133 İlimiz, İluh Köyünde kain 205 ada 5 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 661 ada 11 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-55:  Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih ve 3-134 İlimiz, İluh Köyünde kain 252 ada 1 nolu parsel ile Giresiran Köyünde kain 104 ada 15 nolu parselin ekteki imar plan ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-56:  Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih ve 3-135 İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 166 ada 4, 5, 6, 7 ile İluh Köyünde kain 659 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-57:  Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih ve 3-136 İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 249 ada 17 nolu parsel ile 661 ada 11 nolu parsel ve Giresiran Köyünde kain 103 ada 23 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-58:  Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih ve 3-137 İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 466 ada 3 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 659 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-59:  Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih ve 3-138 İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1016 ada 3 nolu parsel, 1118 nolu parsel, 1119 nolu parsel, 1120 nolu parsel, 1121 nolu parsel, 1122 nolu parsel ile Giresiran Köyünde kain 113 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-60:  Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih ve 3-139 İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde 1818 ada 5 ve 6 nolu parsel ile İluh Köyü kain 660 ada 14 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-61:  Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih ve 3-139 İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde 1818 ada 5 ve 6 nolu parsel ile İluh Köyü kain 660 ada 14 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-62:  Belediyemiz Başkanlığının 01.01.2020-31.12.2020 dönemi Denetim Raporuna ilişkin önerinin görüşülmesi.

  • Bu içerik 2316 defa okundu