5393 Sayılı Belediye Kanunun 20, 21, 31, 45 ve 46. Maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 01/02/2021 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Başkanı Makam Odasında Memur Encümen Üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapacaktır.

        Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1:      Belediye Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kadro İptal-İhdas Cetveline ilişkin öneri.

GÜNDEM-2:      Belediye Başkanlığı Spor İşleri Müdürlüğü tarafından İlimizde faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerine 2021 yılı için çeşitli sportif faaliyetlerinden dolayı ihtiyaç duyuldukça gerekli nakdi yardımların yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-3:      Belediye Başkanlığı Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1955 Batman Belediye Spor Kulübüne 2021 yılı için çeşitli sportif faaliyetlerinden dolayı ihtiyaç duyuldukça nakdi yardım yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-4:      Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi asker ailelerine yardım yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-5:      Belediye Başkanlığımıza bağlı Gıda Bankasının kurulmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-6:      İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşiv Birimi ve Yapı Kontrol Müdürlüğünün Yapı Kontrol ve Denetim Birimlerine ait (2021 yılından geçerli olmak üzere) tarife cetvellerine ilişkin öneri. 

GÜNDEM-7:      Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

1-      Müliyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyü kain 698 ada 2 nolu 64,43 m2’lik ihdaslık parselin satın alınması talebi.

2-      Müliyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, 19 Mayıs Mahallesi 1028 ada 9 (eski İluh 75) nolu 18.400,00 m2’lik parselden 390 m2’lik alanın 2981 sayılı yasadan yararlanmış hak sahibine verilmesi talebi.

3-      Müliyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 974 ada 7 nolu 95.28 m2’lik ihdaslık parsel ve İluh Köyü kain 16567 nolu 115.20 m2’lik atıl durumdaki parsel ile Mülkiyeti vatandaşa ait Bahçelievler Mahallesi 295 ada 48 nolu 153.82 m2’lik yolda kalan parselle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesi gereği trampa yoluyla kamulaştırma talebi.

GÜNDEM-8:      Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

1-      Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Hürriyet Mahallesinde kain 351 ada 4 nolu 19178.76 m2’lik parselden 114 m2’lik kısmın Yapı Kayıt Belgesine istinaden satışının yapılması talebi.

2-      Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İluh Köyünde kain 2849 nolu 19701.00 m2’lik parselden 229 m2’lik kısmın Yapı Kayıt Belgesine istinaden satışının yapılması talebi.

3-      Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İluh Köyünde kain 386 ada 31 nolu 6286.09 m2’lik parselden 103.18 m2’lik kısmın Yapı Kayıt Belgesine istinaden satışının yapılması talebi.

4-      Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Hürriyet Mahallesinde kain 351 ada 4 nolu 19178.76 m2’lik parselden 162 m2’lik kısmın Yapı Kayıt Belgesine istinaden satışının yapılması talebi.

5-      Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Karşıyaka Mahallesinde kain 696 ada 2 nolu 7467.60 m2’lik parselden 96 m2’lik kısmın Yapı Kayıt Belgesine istinaden satışının yapılması talebi.

GÜNDEM-9:      İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1111 ada 4, 5, 7, 8, 33 ve 34 nolu parseller ile İluh Köyünde kain 660 ada 14 ve 16 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

 

GÜNDEM-10:  İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 241 ada 17 ve 19 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-11:  İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 4 ada 5 nolu parsel ile Giresiran Köyünde kain 104 ada 15 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-12:  İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 325 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-13:  İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 205 ada 5 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 661 ada 11 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-14:  İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 252 ada 1 nolu parsel ile Giresiran Köyünde kain 104 ada 15 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-15:  İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 666 ada 4, 5, 6, 7 ile İluh Köyünde kain 659 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-16:  İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 249 ada 17 nolu parsel ile 661 ada 11 nolu parsel ve Giresiran Köyünde kain 103 ada 23 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-17:  İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 466 ada 3 nolu parsel ile İluh Köyünde 659 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-18:  İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1016 ada 3 nolu parsel, 1118 nolu parsel, 1119 nolu parsel, 1120 nolu parsel, 1121 nolu parsel, 1122 nolu parsel ile Giresiran Köyünde kain 113 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-19:  İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1818 ada 5 ve 6 nolu parsel ile İluh Köyü kain 660 ada 14 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-20:  Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve 1-06 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gırbereşik Köyünde kain 1217 nolu parsel ile Gırbereşik Köyünde kain 1220 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-21:  Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve 1-07 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 876 ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-22:  Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve 1-08 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Alkami Köyünde kain 3052 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-23:  Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve 1-09 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 245 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-24:  Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve 1-10 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 120 ada 11 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-25:  Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve 1-11 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 105 ada 1 nolu parsel ile Giresiran Köyünde kain 104 ada 15 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-26:  Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve 1-12 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Girbereşik Köyünde kain 1112 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-27:  Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve 1-13 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Meydan Mahallesinde kain 1621 ada 18 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-28:  Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 1-15 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Yeni Mahalle kain 421 ada 3 ve 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-29:  Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 1-16 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1887 ada 13 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-30:  Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 1-17 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1100 ve 1101 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-31:  Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 1-18 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Ziyagökalp, Bahçelievler ve Pınarbaşı Mahallelerinde 5 adet Trafo Alanının ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-32:  Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 1-19 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1887 ada 53 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-33:  Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 1-32 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde kain 880 ada 71 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 14499 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-34:  Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarih ve 1-33 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 1091-1092 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 661 ada 11 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-35:  Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarih ve 1-35 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesinde kain 1546 ada 12 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-36:  Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarih ve 1-38 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 1783 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-37:  Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarih ve 1-39 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez İlçesi, İluh Köyünde kain 660, 15694 ve 16517 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-38:  Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarih ve 1-41 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Aydınlıkevler Mahallesinde kain 2926 ada 10 ve 11 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-39:  Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarih ve 1-42 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 291/18, 2982 ve 2983 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-40:  Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarih ve 1-45 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez İlçesi, Girbereşik Köyünde kain 1759 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-41:  Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarih ve 1-48 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Alkami Köyü kain 126 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-42:  Belediye Meclisinin 15.01.2021 tarih ve 1-51 sayılı Olağanüstü Meclis Kararıyla komisyona havale edilen; Batman İli, Merkez İlçesi, Körük Köyü’nde kain 358 ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri 

 

  • Bu içerik 2152 defa okundu