15.01.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

1- İlimiz, Merkez İlçesi, yaklaşık 1050 hektarlık alan hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin 11.12.2020 tarih ve 12-527 sayılı alınan Meclis Kararına yapılan itirazlar planlama ilkeleri, şehircilik esasları, İmar Kanunu ve mevzuatı çerçevesinde tekrar değerlendirilmiştir. Yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddine karar verilmiş olup;, M46-A-09D-4A, M46-A-14A-1B, M46-A-14A-1C, M46-A-14B-4C, M46-A-14B-4D, M46-A-14C-1A, M46-A-14D-2B, M46-A-13B-2C paftalarında yapılan değişikliklerin 1(bir) ay süreyle askıya çıkarılmasına ve imar plan kararlarında değişiklik yapılmayan alanlarda ise imar plan hükümlerinin kesinleşmesine oy birliğiyle karar verildi.

2- İlimiz, Merkez İlçesi, yaklaşık 1050 hektarlık alan hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilişkin 11.12.2020 tarih ve 12-526 sayılı alınan Meclis Kararına yapılan itirazlar planlama ilkeleri, şehircilik esasları, İmar Kanunu ve mevzuatı çerçevesinde tekrar değerlendirilmiştir. Yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddine karar verilmiş olup; M46A08C, M46A09D, M46A14B paftalarında yapılan değişikliklerin 1(bir) ay süreyle askıya çıkarılmasına ve imar plan kararlarında değişiklik yapılmayan alanlarda ise imar plan hükümlerinin kesinleşmesine oy birliğiyle karar verildi.

3- İlimiz, Merkez İlçesi, Körük Köyü’nde kain 358 ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; etkin ve sağlıklı değerlendirilmesi adına 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Şehirlerarası Otogar (BAŞTİ) ile Yeni İlçe Otogarında kiracılarımızın hafta sonu kısıtlaması ve işyerlerinin COVID19 pandemi sürecinden dolayı insan sirkülasyonlarının azalmasına bağlı kazançlarının azalması ve iş yapamamaları sebebi ile ekli listede belirtilen kiralık işyerlerinin Kasım2020 ve Aralık2020 dönemlerine ait kira terkin işlemlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2020/7 nolu genelgesinin 1. Maddesinin (a) ve (b) bentlerine istinaden yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

5- Mülkiyeti Belediyemize ait Şehirlerarası Otogarında (BAŞTİ) kiralık olarak işletilen WC' lerin pandemi sürecinde kullanımının azalması nedeni ile 1 (Bir) TL olan fiyatının 2 (İki) TL olarak güncellenmesi talep edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kullanım ücretinde herhangi bir artışın yapılamayıp ücretin 1 (Bir) TL olarak kalmasına oy birliği ile karar verildi.

  • Bu içerik 2923 defa okundu