5393 Sayılı Belediye Kanunun 20, 21, 31, 45 ve 46. Maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 04/01/2021 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Başkanı Makam Odasında Memur Encümen Üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapılacaktır.

        Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1:      Belediyemiz Başkanlığı çeşitli birimlerinde 2020 mali yılında sözleşmeli olarak çalıştırılan personellerin, 2021 mali yılında çalıştırılmalarına gereksinim duyulması nedeniyle sözleşmelerinin yenilenmesine ilişkin öneri.

GÜNDEM-2:      Belediye Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonunun oluşturulmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-3:      Belediye Meclisinin 10.12.2020 tarih ve 12-508 sayılı kararı ile 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak Belediyemiz Gelir Tarife Cetvelinde yer alan otobüs fiyat ücretlerinin güncellenmesine ilişkin öneri.

GÜNDEM-4:      Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

1-      Müliyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyü kain 602 ada 5 nolu 1669 m2’lik parselden 749 m2’lik hissenin satın alınması talebi.

2-      Müliyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyü kain 675 ada 1 nolu 125 m2’lik hisseli parselden 59 m2’lik hissenin satın alınması talebi.

3-      Müliyeti Belediye Tüzel Kişiliğine tescillenecek olan İlimiz, Merkez, İrmi Köyü kain 122 ada 1 nolu parsele komşu olan A ile gösterilen 14.78 m2’lik alanın yoldan ihdas işlemiyle satın alınması talebi.

4-      Müliyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Şirinevler Mahallesi 398 ada 82 (Eski Şirinevler 14497) nolu 631 m2’lik hisseli parselden 323 m2’lik alanın 17.10.1991 tarih ve 2006 Yevmiye No ile 2981 sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibinin Tapu Tahsis Belgesinin normal tapuya çevrilmesi talebi.

5-      Müliyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Şirinevler Mahallesi 398 ada 82 (Eski Şirinevler 14497) nolu 631 m2’lik hisseli parselden 308 m2’lik alanın 17.10.1991 tarih ve 2005 Yevmiye No ile 2981 sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibinin Tapu Tahsis Belgesinin normal tapuya çevrilmesi talebi.

GÜNDEM-5:      İlimiz, Merkez, Gırbereşik Köyünde kain 1217 nolu parsel ile Gırbereşik Köyünde kain 1220 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-6:      İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 876 ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-7:      İlimiz, Merkez, Alkami Köyünde kain 3052 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-8:      İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 245 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-9:      İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 120 ada 11 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-10:  İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 105 ada 1 nolu parsel ile Giresiran Köyünde kain 104 ada 15 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-11:  İlimiz, Merkez, Gırbereşik Köyünde kain 1112 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-12:  İlimiz, Merkez, Meydan Mahallesinde kain 1621 ada 18 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-13:  İlimiz, Merkez, Yeni Mahalle kain 421 ada 3 ve 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-14:  İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1887 ada 13 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-15:  İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1100 ve 1101 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-16:  İlimiz, Merkez, Ziyagökalp, Bahçelievler ve Pınarbaşı Mahallelerinde toplamda 5 adet Trafo Alanının ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-17:  İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1887 ada 53 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-18:  Belediye Meclisinin 09.12.2020 tarih ve 12-489 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1889 ada 65 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-19:  Belediye Meclisinin 09.12.2020 tarih ve 12-490 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, İrmi Köyünde kain 126 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-20:  Belediye Meclisinin 09.12.2020 tarih ve 12-491 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 425 ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-21:  Belediye Meclisinin 09.12.2020 tarih ve 12-492 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 232 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-22:  Belediye Meclisinin 09.12.2020 tarih ve 12-493 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Yeni Mahallede kain 3004 ada 7, 8 ve 9 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-23:  Belediye Meclisinin 09.12.2020 tarih ve 12-494 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 177 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-24:  Belediye Meclisinin 09.12.2020 tarih ve 12-495 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 294 ada 3 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 14499 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-25:  Belediye Meclisinin 09.12.2020 tarih ve 12-496 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 214 ada 92 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 660 ada 15 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-26:  Belediye Meclisinin 09.12.2020 tarih ve 12-497 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 12859 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 657 ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-27:  Belediye Meclisinin 09.12.2020 tarih ve 12-498 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 2008 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-28:  Belediye Meclisinin 09.12.2020 tarih ve 12-499 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 880 ada 71 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 14499 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-29:  Belediye Meclisinin 09.12.2020 tarih ve 12-500 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1091-1092 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 661 ada 11 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-30:  Belediye Meclisinin 09.12.2020 tarih ve 12-501 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1109 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-31:  Belediye Meclisinin 09.12.2020 tarih ve 12-502 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ziya Gökalp Mahallesinde kain 1546 ada 12 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-32:  Belediye Meclisinin 10.12.2020 tarih ve 12-503 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Çarşı Mahallesinde kain 494 ada 41, 42, 43 ve 47 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-33:  Belediye Meclisinin 10.12.2020 tarih ve 12-504 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Girbereşik Köyünde kain 1238 nolu parsel ile Giresiran Köyünde kain 113 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-34:  Belediye Meclisinin 10.12.2020 tarih ve 12-505 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1783 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-35:  Belediye Meclisinin 10.12.2020 tarih ve 12-506 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 660, 15694 ve 16517 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-36:  Belediye Meclisinin 10.12.2020 tarih ve 12-507 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü kain 3008 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-37:  Belediye Meclisinin 10.12.2020 12-511 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Aydınlıkevler Mahallesinde kain 2926 ada 10 ve 11 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-38:  Belediye Meclisinin 10.12.2020 12-515 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 291/18, 2982 ve 2983 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-39:  Belediye Meclisinin 10.12.2020 12-517 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 16471 nolu parsel ile Bahçelievler Mahallesinde kain 974 ada 5 ve 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-40:  Belediye Meclisinin 11.12.2020 12-518 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Alkami Köyünde kain 3052 ada 2 nolu parsel ile Tilmerç Köyünde kain 1763 ada 3 ve 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-41:  Belediye Meclisinin 11.12.2020 12-519 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Girbereşik Köyünde kain 1759 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-42:  Belediye Meclisinin 11.12.2020 12-520 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408 ve 1409 nolu parseller, İluh Köyünde kain 659 ada 1 ve 12 nolu parseller ile Giresiran Köyünde kain 101 ada 17 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-43:  Belediye Meclisinin 11.12.2020 12-521 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 2114 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 14499 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

Belediye Meclisinin 11.12.2020 12-525 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez İlçesi, Alkami Köyünde kain 126 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişk

  • Bu içerik 2296 defa okundu