İLAVE VE REVİZYON İMAR PLANI

 

İlimiz, Merkez yaklaşık 1050 hektarlık alanda 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Mardin-Siirt-Batman-Şırnak-Hakkâri Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ‘’Kentsel Yerleşik Alan ve Kentsel Gelişme Alanı’’ olarak belirlenen bölgede; kentsel sorunların çözülmesi bağlamında projeksiyon nüfusa yetecek arsa stokunun üretilmesi, yeni ulaşım bağlantılarının oluşturulması, kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, arsa, konut ve kira fiyatlarının düşmesi, sosyal donatı alanlarının arttırılması, otopark sorunlarının çözülmesi, alt ve üst yapı sorunlarının giderilmesi, imar plan bütünlüğünün sağlanması, yaşam kalitesinin arttırılması ve kamu yararı amacıyla 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı hazırlanmış olup, 11.09.2020 tarih ve 398 sayılı Belediye meclis kararı ve 11.09.2020 tarih ve 399 sayılı Belediye Meclis kararıyla onaylanmıştır.

Söz konusu imar planı Batman Belediyesi resmi internet sayfası (web) ve  Belediye Ana Hizmet Binası girişinde bulunan ilan panosunda 1 ay süreyle askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. Askı süreci içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup, planlama ilkeleri, şehircilik esasları, İmar Kanunu ve mevzuatı çerçevesinde tekrar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda 1/5000 Nazım İlave ve Revizyon İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İlave ve Revizyon İmar Planına yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddine karar verilmiş olup; M46-A-08C-3C, M46-A-09C-4A, M46-A-09C-4C, M46-A-09C-4D, M46-A-09D-1A, M46-A-09D-1B, M46-A-09D-1C, M46-A-09D-1D, M46-A-09D-2D, M46-A-09D-3A, M46-A-09D-3B, M46-A- 09D-3C, M46-A-09D-3D, M46-A-09D-4A, M46-A-09D-4C, M46-A-09D-4D, M46-A-13B-2B, M46-A-14A-1A, M46-A-14A-1B, M46-A-14A-1C, M46-A- 14A-1D, M46-A-14A-2A, M46-A-14A-2B, M46-A-14A-2C, M46-A-14A-2D, M46-A-14A-3A, M46-A-14A-3B, M46-A-14A-3C, M46-A-14A-3D, M46-A-14A-4B, M46-A-14A-4C, M46-A-14B-1A, M46-A-14B-4A, M46-A-14B-4C, M46-A-14B-4D, M46-A-14C-1A, M46-A-14D-1B, M46-A-13C-2C, M46-A-14D-1D, M46-A-14D-2A, M46-A-14D-2B paftalarında yapılan değişikliklerin bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmasına ve imar plan kararlarında değişiklik yapılmayan alanlarda ise imar plan hükümlerinin kesinleşmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

BATMAN BELEDİYE  BAŞKANLIĞI

  • Bu içerik 2788 defa okundu