5393 Sayılı Belediye Kanunun 20, 21, 31, 45 ve 46. Maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 07/12/2020 tarihinde Saat 16:00’da Belediye Başkanı Makam Odasında Memur Encümen Üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapacaktır. 
        Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.
GÜNDEM-1: İller Bankası A.Ş.’den hibe talebimizin de olduğu Ahmet Arif, Özgürlük Bulvarı ve Bağlantı Yolları Yol, Kaldırım, Aydınlatma ve Çevre Düzenleme Yapım İşi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-2: Belediyemiz Başkanlığına bağlı birimler arası fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarmaların yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi. 
GÜNDEM-3: Batman ili, Merkez İlçesi, Pınarbaşı Mahallesinde gerçekleştirilecek Kadastro güncelleme çalışmalarının yapılabilmesi için, Kadastro Güncelleme ekipleri ile çalışacak bilirkişi heyeti seçilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-4: Belediyemiz Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne ödenek aktarılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-5: Belediyemiz Başkanlığı Kadro İptal-İhdas Cetvellerine ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-6: Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine ek madde eklenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-7: Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan Eğitim Spor Kulübü Derneğinin nakdi yardım taleplerine ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-8: Belediyemiz Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Ruhsatı, Harita ve Planlama birimlerine tarife cetvellerine ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-9: İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 322 ada 3 nolu 2218,65 m2’lik parselin “Dini Tesis” yapılmak üzere Batman İl Müftülüğüne tahsis edilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-10: Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
1- Müliyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyü kain 2849 nolu 19.701,00 m2’lik parselin belediye hissesinden 150 m2’lik kısmın 29.10.2018 tarih ve 1844457 başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.
2- Müliyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyü kain 2849 nolu 19.701,00 m2’lik parselin belediye hissesinden 168 m2’lik kısmın 21.12.2018 tarih ve 1855678 başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.
3- Müliyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyü kain 2849 nolu 19.701,00 m2’lik parselin belediye hissesinden 148 m2’lik kısmın 24.11.2018 tarih ve 3997163 başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.
4- Müliyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyü kain 2849 nolu 19.701,00 m2’lik parselin belediye hissesinden 274 m2’lik kısmın 06.01.2019 tarih ve 4782164 başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.
5- Müliyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyü kain 2849 nolu 19.701,00 m2’lik parselin belediye hissesinden 159 m2’lik ve İluh Köyünde kain 610 nolu 23.600,00 m2’lik pareselden belediye hissesinden 159 m2’lik kısmın 25.12.2018 1212771 başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.
6- Müliyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyü kain 2849 nolu 19.701,00 m2’lik parselin belediye hissesinden 450 m2’lik kısmın 19.06.2019 tarih ve 5487502 başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.
7- Müliyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyü kain 2849 nolu 19.701,00 m2’lik parselin belediye hissesinden 217 m2’lik kısmın 03.01.2019 tarih ve 451280 başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.
8- Müliyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyü kain 2849 nolu 19.701,00 m2’lik parselin belediye hissesinden 172 m2’lik kısmın 15.11.2018 tarih ve 3788970 başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.
9- Müliyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyü kain 2849 nolu 19.701,00 m2’lik parselin belediye hissesinden 78 m2’lik ve İluh Köyünde kain 610 nolu 23.600,00 m2’lik parselden 95 m2’lik kısmın 12.12.2018 tarih ve 1692244 başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.

GÜNDEM-11: Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi. 
1- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 524 ada 8 nolu 250 m2’lik hisseli parselden 99.00 m2’lik hissenin satın alınması talebi.
2- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Tilmis Köyünde kain 152 ada 1 nolu 900 m2’lik hisseli parselden 498.00 m2’lik hissenin satın alınması talebi.
GÜNDEM-12: Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşiltepe Mahallesi Tımok Parkında bulunan yapının kadınlar için açılacak olan istihdam garantili İş Gücü Yetiştirme Kurslarının açılması amacıyla Batman Yeşiltepe Çok Amaçlı Toplum Merkezinin (ÇATOM) tahsis taleplerine  ilişkin öneri.
GÜNDEM-13: İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1889 ada 65 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-14: İlimiz, Merkez, İrmi Köyünde kain 126 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-15: İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 425 ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-16: İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 2327 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-17: İlimiz, Merkez, Yeni Mahallede kain 3004 ada 7, 8 ve 9 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-18: İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 177 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-19: İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 294 ada 3 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 14499 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-20: İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 214 ada 92 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 660 ada 15 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-21: İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 12859 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 657 ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-22: İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 2008 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-23: İlimiz, Merkez, Alkami Köyünde kain 3052 ada 2 nolu parsel ile Tilmerç Köyünde kain 1763 ada 3 ve 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-24: İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 880 ada 71 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 14499 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi. 
GÜNDEM-25: İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1091-1092 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 661 ada 11 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-26: İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1109 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-27: İlimiz, Merkez, Ziya Gökalp Mahallesinde kain 1546 ada 12 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi. 
GÜNDEM-28: İlimiz, Merkez, Çarşı Mahallesinde kain 494 ada 41, 42, 43 ve 47 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-29: İlimiz, Merkez, Girbereşik Köyünde kain 1238 nolu parsel ile Giresiran Köyünde kain 113 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-30: İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1783 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-31: İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 660, 15694 ve 16517 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin  önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-32: Belediye Meclisinin 02.11.2020 11-438 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait olan gayrimenkullerin kira artışı yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-33: Belediye Meclisinin 03.11.2020 11-442 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimizde kentsel hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi bağlamında hazırlanan Belediye Sınırına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-34: Belediye Meclisinin 04.11.2020 11-447 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü kain 248 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.
GÜNDEM-35: Belediye Meclisinin 04.11.2020 11-448 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Aydınlıkevler Mahallesinde kain 2926 ada 10 ve 11 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-36: Belediye Meclisinin 04.11.2020 11-449 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 202 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-37: Belediye Meclisinin 04.11.2020 11-450 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesinde kain 1623 ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-38: Belediye Meclisinin 04.11.2020 11-451 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1527 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-39: Belediye Meclisinin 04.11.2020 11-452 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 291/18, 2982 ve 2983 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-40: Belediye Meclisinin 05.11.2020 11-453 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Alkami Köyünde kain 159 ve 160 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-41: Belediye Meclisinin 05.11.2020 11-454 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 16471 nolu parsel ile Bahçelievler Mahallesinde kain 974 ada 5 ve 6 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-42: Belediye Meclisinin 05.11.2020 11-455 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Girbereşik Köyünde kain 1759 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-43: Belediye Meclisinin 05.11.2020 11-456 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408 ve 1409 nolu parseller, İluh Köyünde kain 659 ada 1 ve 12 nolu parseller ile Giresiran Köyünde kain 101 ada 17 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-44: Belediye Meclisinin 05.11.2020 11-457 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 2114 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 14499 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-45: Belediye Meclisinin 05.11.2020 11-458 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 822 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-46: Belediye Meclisinin 05.11.2020 11-460 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 14869 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-47: Belediye Meclisinin 05.11.2020 11-461 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İrmi Köyünde kain 1015 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-48: Belediye Meclisinin 06.11.2020 11-472 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez İlçesi, Alkami Köyünde kain 126 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

                                                           

  • Bu içerik 2610 defa okundu