5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20, 21, 31, 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 01.11.2023 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Toplantı Salonunda memur encümen üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapılacaktır. 

         Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim. 

GÜNDEM-1:     Belediye Başkanlığımızın 2024 Mali Yılı Bütçesi ile 2024 Yılı Performans Programına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-2:     Belediye Başkanlığımıza bağlı Afet İşleri Müdürlüğünün; Görev ve Çalışma Yönetmeliği usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-3:     İlimiz, Merkez, Çarşı Mahallesi 704 nolu sokağın isminin değiştirilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-4:     Belediye Başkanlığımızın Yardım Karar Komisyonunda bulunan isimlerin revize edilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-5:     Belediye Başkanlığımıza bağlı müdürlüklerde staj yapmakta olan öğrencilerin belediyemize ait toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalandırılmalarına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-6:     Belediye Meclisinin 03.10.2023 tarih ve 11-352 nolu kararı ile komisyona havale edilen; Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsa satışlarının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.            

  1. Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Şafak mahallesi kain 3341 ada 11 nolu 448.04 m2 lik hisseli parselden 17.16 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.
  2. Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Fatih mahallesi kain 5114 ada 13 nolu 505.90 m2 lik hisseli parselden 42.81 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

 

GÜNDEM-7:     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsa satışlarının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

 

1-    İlimiz, Merkez, Gırbareşik Mahallesi 1420  nolu 859.33 m2 lik parselden belediye hissesi olan 74.98 m2'lik kısmın satın alınması talebi.

2-     İlimiz, Merkez, Seyitler Mahallesi 5258 ada 13 nolu 118.4 m2 lik parselin satın alınması talebi.

3-     İlimiz, Merkez, Körük Köyü 149 ada 2 nolu 694.00 m2 lik parselden belediye hissesi olan 16.00 m2'lik kısmın satın alınması talebi.

4-    İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi 5100 ada 16 nolu 600.53 m2 lik parselden belediye hissesi olan 140.92 m2'lik kısmın satın alınması talebi. 

GÜNDEM-8:     Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 11-354 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü 413 Ada 12 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-9:     Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 11-355 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 3766 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-10:  Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 11-356 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 1887 Ada 40 ve 43 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-11:  Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 11-357 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesi 3304 Ada 10 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-12:  Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 11-358 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Hilal Mahallesi 3018 Ada 16 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-13:  Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 11-359 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 3738 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-14:  Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 11-360 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü 4478 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-15:  Belediye Meclisinin 05.10.2023 tarih ve 11-362 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 668 ada 11 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-16:  Belediye Meclisinin 05.10.2023 tarih ve 11-364 nolu kararı ile komisyona havale edilen; Batman İdare Mahkemesinin kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 729, 1655 ve 2995 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-17:  Belediye Meclisinin 05.10.2023 tarih ve 11-365 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyü 30 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep üzerinde yapılan görüşme neticesinde;nin görüşülmesi.

GÜNDEM-18:  Belediye Meclisinin 06.10.2023 tarih ve 11-369 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 3707 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-19:  Belediye Meclisinin 06.10.2023 tarih ve 11-370 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 3759 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-20:  Belediye Meclisinin 06.10.2023 tarih ve 11-372 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 1887 ada 34 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

 

 

 

 

  • Bu içerik 178 defa okundu