Yazımız ekinde sunmuş olduğumuz sicil numarası yazılı mükelleflere kurumumuzca posta yoluyla iki kez tebligat çıkarılmış olup; adı geçenlerin adreslerinin tespit edilemediği veya ikametgahlarında bulunmadığı anlaşılmıştır. Konusu vergi alacağı içeren alacaklar için 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 103 ve devamı maddeleri, konusu vergi alacağı dışındaki alacaklar için 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereği adı geçenlere ilan yoluyla tebliğ edilmiştir.


İSİM VE SİCİL NO LİSTESİ

 

  • Bu içerik 1155 defa okundu