5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20, 21, 31, 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 02.10.2023 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Toplantı Salonunda memur encümen üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapılacaktır.

Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1:     Atıksu Arıtma Tesisi Revize ve Kapasite Artışı Projesi işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-2:     Ek bütçe yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-3:     Resmi Kurumlardan alınmak üzere  katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-4:     Belediyemizce; Petrol İş Caddesi’nden başlamak üzere TPAO Batman Bölge Müdürlüğü ile İluh Deresi arasında yapılması planlanan yol projesi kapsamındaki protokolleri imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-5:     İlimiz, Merkez İlçesi, Şirinevler ve Cumhuriyet Mahallelerinin “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-6:     Belediye Başkanlığımız İmar İşleri Müdürlüğünün 27.02.2023 tarih ve 10278 sayı ile meclise sunduğu teklif yazısında  “05.03.2021 tarih ve 16398 sayılı kararı ile mahalle sınırlarımız belirlenmiştir.” olarak meclis karar numarası yanlış yazılan ve Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih ve 96 sayılı kararında bu şekilde onaylanan ibarenin “05.03.2021 tarih ve 3-143 sayılı kararı ile mahalle sınırlarımız belirlenmiştir” olarak düzeltilmesine ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-7:     Belediye Başkanlığımız Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce hazırlanan ve Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih ve 7-170 no.lu kararı ile kabul edilen Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinde Sayıştay’ın önerileri doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-8:     Belediye Başkanlığımız Su ve Kanalizasyon müdürlüğünce uygulanmakta olan su tarifelerinin ilgili mevzuatlar gereği yeniden düzenlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-9:     Belediyemizin müteşebbisi olduğu Batman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu kararına istinaden belediyemiz hissesine tekabül eden katılım payı tutarının ödenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-10:  Bahçeşehir taksi durağının yerinin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-11:  Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsa satışlarının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi. 

1.     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Huzur mahallesi kain 3495 ada 6 nolu 201.44 m2 lik hisseli parselden 48.86 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

2.     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Şafak mahallesi kain 3341 ada 11 nolu 448.04 m2 lik hisseli parselden 17.16 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

3.     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük köyü kain 543 ada 1 nolu 593 m2 lik hisseli parselden 220 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

4.     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük köyü kain 3933 ada 1 nolu 9575,23 m2 lik hisseli parselden 2955,07 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

5.     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Fatih mahallesi kain 5102 ada 12 nolu 296.51 m2 lik hisseli parselden 20.15 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

6.     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Girbareşik mahallesi kain 1420 nolu 859.33 m2 lik hisseli parselden 74.98 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

7.     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Fatih mahallesi kain 5114 ada 13 nolu 505.90 m2 lik hisseli parselden 42.81 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

8.     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Gap mahallesi kain 4020 ada 11 nolu 206.13 m2 lik ihdaslık parselin satın alınması talebi.

9.     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Gap mahallesi kain 4020 ada 15 nolu 15.04 m2 lik ihdaslık parselin satın alınması talebi.

10.  Belediye meclisinin 04.05.2023 tarih 144 sayılı kararında İlimiz Merkez Huzur Mahallesi 3529 ada 12 nolu 310.95 m2'lik hisseli parselden sehven 114.98 m2'lik kısmın satışı yazılmış olup İlimiz Merkez Huzur Mahallesi 3529 ada 12 nolu 310.95 m2'lik hisseli parselden 114.981511 m2'lik hissenin satışı olarak düzeltilmesi talebi.

GÜNDEM-12:  Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki belirtilen arsa satışı ile kamulaştırma yoluyla trampa yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi. 

1.     İlimiz Merkez Bahçelievler Mahallesi 2849 ada 11 nolu parselde bulunan vatandaşa ait 317.96 m2'lik hisse ile İlimiz Merkez Bahçelievler Mahallesi 2849 ada 12 nolu parselde bulunan Batman Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait 317.96 m2'lik kısmın trampa yapılmasına ilişkin talep. 

GÜNDEM-13:  İlimiz, Merkez, Körük Köyü 413 Ada 12 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-14:  İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 3766 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-15:  İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 1887 Ada 40 ve 43 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-16:  İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesi 3304 Ada 10 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-17:  İlimiz, Merkez, Hilal Mahallesi 3018 Ada 16 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-18:  İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 3738 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-19:  Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarih ve 10-307 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü 4478 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-20:  Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarih ve 10-308 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, 19 Mayıs Mahallesi 3389 ada 1 nolu  parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-21:  Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarih ve 10-309 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 668 ada 11 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-22:  Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarih ve 10-310 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Ziya Gökalp Mahallesi 2858 ada 1,2 ve 3 nolu  parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-23:  Belediye Meclisinin 06.09.2023 tarih ve 10-313 nolu kararı ile komisyona havale edilen; Batman İdare Mahkemesinin kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 729, 1655 ve 2995 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-24:  Belediye Meclisinin 06.09.2023 tarih ve 10-315 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyü 30 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep üzerinde yapılan görüşme neticesinde;nin görüşülmesi.

GÜNDEM-25:  Belediye Meclisinin 06.09.2023 tarih ve 10-317 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Kardelen Mahallesi, 1194 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-26:  Belediye Meclisinin 06.09.2023 tarih ve 10-318 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1163 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-27:  Belediye Meclisinin 07.09.2023 tarih ve 10-321 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 5451 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-28:  Belediye Meclisinin 08.09.2023 tarih ve 10-330 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 3707 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-29:  Belediye Meclisinin 08.09.2023 tarih ve 10-331 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 3759 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

 

  • Bu içerik 315 defa okundu