5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20, 21, 31, 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 04.09.2023 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Toplantı Salonunda memur encümen üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapılacaktır.

Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1:     Belediyemiz sınırları içinde hizmet vermekte olan Okul Servisleri Öğrenci taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-2:     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsa satışlarının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi. 

1-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük mahallesi 6188 ada 2 nolu 561,64 m2'lik hisseli parselden 26,64 m2'lik  hissenin satın alınması talebi. 

2-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Gap mahallesi 3989 ada 9 nolu 640,48 m2'lik hisseli parselden 35,87 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

GÜNDEM-3:     Belediye Meclisinin 09.08.2023 tarih ve 265 nolu kararı ile komisyona havale edilen; Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsa satışlarının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

1- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4671 ada 2 (Eski İluh 2847)  nolu 4.384,22 m2'lik parselin belediye hissesinden 121 m2'lik kısmın 29.06.2019 tarih ve 2560454 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi. 

2- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4671 ada 2 (Eski İluh 2847) nolu 4.384,22 m2'lik parselin belediye hissesinden 104 m2'lik kısmın 29.06.2019 tarih ve 3054415 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi. 

GÜNDEM-4:     Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih ve 250 nolu kararı ile komisyona havale edilen; Batman İdare Mahkemesinin kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 729, 1655 ve 2995 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-5:     Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih ve 251 nolu kararı ile komisyona havale edilen; Batman İdare Mahkemesinin kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Belde Mahallesi 5208 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-6:     Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih ve 252 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyü 30 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep üzerinde yapılan görüşme neticesinde;nin görüşülmesi.

GÜNDEM-7:     Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih ve 253 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Şafak Mahallesi 3376 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-8:     Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih ve 254 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Kardelen Mahallesi, 1194 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-9:     Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih ve 255 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1163 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-10:  Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih ve 256 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mahallesi 4237 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-11:  Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih ve 257 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesi 3398 ada 10 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-12:  Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih ve 258 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 5451 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-13:  Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih ve 259 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Raman Mahallesi 495 ada 24 ve 25 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-14:  Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih ve 260 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü 242 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-15:  Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih ve 261 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyü 15340 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-16:  Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih ve 262 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi 5111 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-17:  Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih ve 263 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi 5054 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-18:  Belediye Meclisinin 09.08.2023 tarih ve 268 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmis (Akça) ve Bileyder (Binatlı) Köylerinde yaklaşık 432 ha alanda yapılacak olan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon İmar Planının ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-19:  Belediye Meclisinin 09.08.2023 tarih ve 269 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez İlçesi, Kültür Mahallesi 4536 ada 1 nolu parsel, 4536 ada 4 nolu parsel, 4542 ada 1 nolu parsel, 4541 ada 1 nolu parsel (Eski Ada Parseller; Tilmerç Mahallesi 62,2279,2280,2281,1830,1831,2824,2826 ve 268 ada 1 nolu parseller) ile İluh Köyü 458 ada 8 nolu parsele   ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-20:  Belediye Meclisinin 11.08.2023 tarih ve 288 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 3707 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-21:  Belediye Meclisinin 11.08.2023 tarih ve 289 nolu kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 3759 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

 

  • Bu içerik 347 defa okundu