5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20, 21, 31, 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 03.07.2023 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Toplantı Salonunda memur encümen üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapılacaktır.

         Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1:      Belediye Başkanlığımız Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün düzenleyeceği Batman 1 inci Yöresel Yemek Yarışması'nda ilk üçe giren yarışmacılara ödül verilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-2:      Belediye Meclisinin 09.06.2023 tarih ve 7-203 sayılı kararı ile Yer Tespit ve Tarife Belirleme Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz sınırları içinde hizmet veren T Plakalı Ticari Taksilerin Taksimetre Ücret Tarifesinin yenilenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-3:      Belediye Meclisinin 09.06.2023 tarih ve 7-204 sayılı kararı ile Yer Tespit ve Tarife Belirleme Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz sınırları içinde hizmet veren şehir içi minibüslerine ait yolcu taşıma ücret tarifesinin güncellenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-4:      İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmis (Akça) ve Bileyder (Binatlı) Köylerinde yaklaşık 432 ha alanda yapılacak olan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon İmar Planının ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-5:      İlimiz, Merkez İlçesi, Kültür Mahallesi 4536 ada 1 nolu parsel, 4536 ada 4 nolu parsel, 4542 ada 1 nolu parsel, 4541 ada 1 nolu parsel ( Eski Ada Parseller; Tilmerç Mahallesi 62,2279,2280,2281,1830,1831,2824,2826 ve 268 ada 1 nolu parseller) ile İluh Köyü 458 ada 8 nolu parsele   ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-6:      25.12.2017 tarih ve 12-338 sayılı Belediye meclis kararıyla okul ihtiyacını gidermek amacı ile ;İlimiz Merkez Çamlıtepe Mahallesi 4766 ada 1 nolu (Eski Tilmerç 307 ada 1) parsel Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup söz konusu alan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kullanım fonksiyonu Belediye Hizmet alanı olarak imarlı olduğundan tahsisin iptal edilmesine ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-7:      Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsa satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi. 

1-     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Şafak mahallesi kain 3361 ada 3 nolu 410.53 m2 lik hisseli parselden 27.75 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

GÜNDEM-8:      Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsa satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

1-     07.03.2023 tarih ve 68 sayılı Meclis kararına istinaden İlimiz, Merkez, Meydan Mahallesi kain 33 ada 88 nolu 2066.76 m2'lik parselin belediye hissesinden 10 m2'lik kısmın yazılması gerekirken sehven 25 m2 yazılmış olup, Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Meydan Mahallesi kain 33 ada 88 nolu 2066.76 m2'lik parselin belediye hissesinden 10 m2'lik kısmın 27.01.2023 tarih ve 6225677 başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.

GÜNDEM-9:      İlimiz, Merkez, Tilmerç Mahallesi 5513 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-10:  İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 668 ada 11 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-11:  İlimiz, Merkez, Tilmerç Mahallesi 5512 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-12:  Belediye Meclisinin 07.06.2023 tarih ve 7-184 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Gap Mahallesi 4047 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-13:  Belediye Meclisinin 07.06.2023 tarih ve 7-190 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Şafak Mahallesi 3341 Ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-14:  Belediye Meclisinin 07.06.2023 tarih ve 7-185 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Meydan Mahallesi 470 ada 197 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-15:  Belediye Meclisinin 07.06.2023 tarih ve 7-186 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Pazaryeri Mahallesi 3205 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-16:  Belediye Meclisinin 07.06.2023 tarih ve 7-187 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Körük Köyü 139 ada 2 nolu parsel ile 1229 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-17:  Belediye Meclisinin 07.06.2023 tarih ve 7-188 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Körük Köyü 139 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-18:  Belediye Meclisinin 08.06.2023 tarih ve 5-195 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 3596 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-19:  Belediye Meclisinin 08.06.2023 tarih ve 7-196 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü 4511 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-20:  Belediye Meclisinin 08.06.2023 tarih ve 7-197 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 3732 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-21:  Belediye Meclisinin 08.06.2023 tarih ve 7-198 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 4111 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 nolu parseller ile 4119 ada 1,2,3,4 ve 5 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.  

 

  • Bu içerik 362 defa okundu