5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20, 21, 31, 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 05.06.2023 tarihinde Saat 16:15’te Belediye Toplantı Salonunda memur encümen üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapılacaktır.

Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1:     Batman  Gençlerbirliği 2015 Spor Kulübüne  2023 yılı içinde yapacakları  sportif faaliyetlerinden dolayı, nakdi yardım yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-2:     Müteşebbisi bulunduğumuz  Batman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Kararına istinaden, belediyemiz hissesine tekabül eden katılım payı tutarının ödenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-3:     Belediyemiz Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne ait Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinin kabul edilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-4:     Batman Üniversitesi ve Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Batman Valiliğinin himayesinde ve Belediyemiz Başkanlığının destekleriyle "2023/2024 Eğitim Öğretim Yılı Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları İş Birliği Protokolü" yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-5:     Belediye Meclisinin 03.05.2023 tarih ve 5-137 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten toplu taşıma araçları için yeniden düzenlenen hat optimizasyonu sonucu fiyat tariflerinin yeniden belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-6:     Belediye Meclisinin 03.05.2023 tarih ve 5-138 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten toplu taşıma araçlarında kullanılan temassız kredi kartı ile ödeme yönetiminin fiyat tarifesine eklenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-7:     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsa satışlarının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi. 

1-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Bahçelievler mahallesi 3583 ada 12 nolu 1.043,18 m2'lik hisseli parselden 59,34 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

2-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük mahallesi 338 ada 4 nolu 750,00 m2'lik hisseli parselden 20,00 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.    

GÜNDEM-8:     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsa satışlarının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

1-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4672 ada 21 (Eski İluh 610 nolu) nolu 23.236,40 m2'lik parselin belediye hissesinden 334 m2'lik kısmın 30.07.2019 tarih ve 4866698 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.

2-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4672 ada 21 (Eski İluh 610 nolu) nolu 23.236,40 m2'lik parselin belediye hissesinden 213 m2'lik kısmın 30.07.2019 tarih ve 4866402 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.

3-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4671 ada 2 (Eski İluh 245 ada 1 nolu) nolu 4.384,22 m2'lik parselin belediye hissesinden 131 m2'lik kısmın 27.11.2018 tarih ve 1069328 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.

GÜNDEM-9:     İlimiz, Merkez, Gap Mahallesi 4047 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-10:  İlimiz, Merkez, Meydan Mahallesi 470 ada 197 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-11:  İlimiz, Merkez, Pazaryeri Mahallesi 3205 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-12:  İlimiz, Merkez, Körük Köyü 139 ada 2 nolu parsel ile 1229 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-13:  İlimiz, Merkez, Körük Köyü 139 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-14:  İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1302 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-15:  Belediye Meclisinin 04.05.2023 tarih ve 5-145 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü 4142 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-16:  Belediye Meclisinin 04.05.2023 tarih ve 5-146 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 4120 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-17:  Belediye Meclisinin 04.05.2023 tarih ve 5-147 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mahallesi, 4766 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-18:  Belediye Meclisinin 04.05.2023 tarih ve 5-148 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmis Köyü 678 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-19:  Belediye Meclisinin 06.05.2023 tarih ve 5-156 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 3596 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-20:  Belediye Meclisinin 06.05.2023 tarih ve 5-158 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü 4511 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-21:  Belediye Meclisinin 06.05.2023 tarih ve 5-159 sayılı kararı ile komisyona havale edilen;  İlimiz, Merkez, Batı ve Güneyinde yaklaşık 1150 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile İlimiz, Merkez ilçesinin kuzeyinde yaklaşık 380 hektar alanda 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Plan hükümlerine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-22:  Belediye Meclisinin 06.05.2023 tarih ve 5-160 sayılı kararı ile komisyona havale edilen,  İlimiz, Merkez İlçesinde yaklaşık 1050 hektarlık alanda 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Plan Hükümlerine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-23:  Belediye Meclisinin 06.05.2023 tarih ve 5-161 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez ilçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planın hükümlerine ilişkin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-24:  Belediye Meclisinin 06.05.2023 tarih ve 5-162 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 3732 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-25:  Belediye Meclisinin 06.05.2023 tarih ve 5-163 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 4111 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 nolu parseller ile 4119 ada 1,2,3,4 ve 5 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.   

  • Bu içerik 423 defa okundu