5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20, 21, 31, 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 02.05.2023 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Toplantı Salonunda memur encümen üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapılacaktır.

Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1:     Belediyemiz Başkanlığı 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-2:     Mülkiyeti Hazineye ait İlimiz, Merkez, Bileyder (Binatlı) Köyü 287.712 m2’lik 1126 nolu parselde irtifak hakkına uygun tesislerin yapılması amacıyla gerekli meclis kararının alınmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-3:     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, Basın Parkı içerisinde yer alan 1 adet büfe yerinin kiraya verilmesi talebine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-4:     Belediyemiz Başkanlığı Kadro İhdas Cetveline ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-5:     Belediyemiz Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten toplu taşıma araçları için yeniden düzenlenen hat optimizasyonu sonucu fiyat tariflerinin yeniden belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-6:     Belediyemiz Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten toplu taşıma araçlarında kullanılan temassız kredi kartı ile ödeme yönetiminin fiyat tarifesine eklenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-7:     Sason Belediye Başkanlığı ile Belediyemiz arasında düzenlenecek ayni yardım protokolünün görüşülmesi.

GÜNDEM-8:     Batman Özel İdare Gençlerbirliği Spor Kulübüne nakdi yardım yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-9:     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsa satışlarının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.   

1-    Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4672 ada 21 (Eski İluh 610 nolu) nolu 23236.40 m2 lik hisseli parsel belediye hissesinden 400 m2’lik kısmın Yapı Kayıt Belgesine istinaden satışının yapılması talebi.

2-    Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4672 ada 21 (Eski İluh 610 nolu) nolu 23236.40 m2 lik hisseli parsel belediye hissesinden 285 m2’lik kısmın Yapı Kayıt Belgesine istinaden satışının yapılması talebi.

GÜNDEM-10:  Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsa satışlarının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.   

1-    Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Kohikan Köyü kain 1513 ada 15 nolu 438.47 m2 lik hisseli parselden 92.43 m2'lik hissenin satın alınması talebi.

2-    Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük Köyü kain 405 ada 10 nolu 870.60 m2 lik hisseli parselden 45.14 m2'lik hissenin satın alınması talebi.

GÜNDEM-11:  Belediye Meclisinin 06.04.2023 tarih ve 4-115 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, mülkiyeti belediye tüzel kişiliği adına tescillenecek 64.0 m2’lik ihdaslık alan ile mülkiyeti vatandaşa ait Ziya Gökalp Mahallesi 1546 ada 29 nolu parselde yolda kalan 426.72 m2’lik kısım karşılığında 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 26’ıncı maddesi gereği Trampa yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-12:  İlimiz, Merkez, Körük Mahallesi 4142 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-13:  İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 4120 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-14:  İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mahallesi, 4766 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-15:  İlimiz, Merkez, Tilmis Köyü 678 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-16:  Belediye Meclisinin 05.04.2023 tarih ve 4-108 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Girbareşik Köyü 1281 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-17:  Belediye Meclisinin 06.04.2023 tarih ve 4-110 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Gap Mahallesi 4033 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-18:  Belediye Meclisinin 06.04.2023 tarih ve 4-112 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Kültür Mahallesi 4639 ada 1,2 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-19:  Belediye Meclisinin 07.04.2023 tarih ve 4-119 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Kohikan Köyü 2173 ada 17 ve 18 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-20:  Belediye Meclisinin 07.04.2023 tarih ve 4-120 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyü 1745 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-21:  Belediye Meclisinin 07.04.2023 tarih ve 4-121 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesi 472 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-22:  Belediye Meclisinin 07.04.2023 tarih ve 4-122 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Mahallesi 4161 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-23:  Belediye Meclisinin 07.04.2023 tarih ve 4-123 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 3596 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-24:  Belediye Meclisinin 07.04.2023 tarih ve 4-124 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyü 457 ada 1 nolu parsel ile 456 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-25:  Belediye Meclisinin 07.04.2023 tarih ve 4-125 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü 4511 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-26:  Belediye Meclisinin 07.04.2023 tarih ve 4-126 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Batı ve Güneyinde yaklaşık 1150 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile İlimiz, Merkez ilçesinin kuzeyinde yaklaşık 380 hektar alanda 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Plan hükümlerine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-27:  Belediye Meclisinin 07.04.2023 tarih ve 4-130 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez İlçesinde yaklaşık 1050 hektarlık alanda 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Plan Hükümlerine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-28:  Belediye Meclisinin 07.04.2023 tarih ve 4-129 sayılı kararı ile komisyona havale dilen; İlimiz, Merkez ilçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planın hükümlerine ilişkin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-29:  Belediye Meclisinin 04.04.2023 tarih ve 4-98 sayılı kararı ile komisyona havale dilen; İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 3732 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-30:  Belediye Meclisinin 06.04.2023 tarih ve 4-115 sayılı kararı ile komisyona havale dilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 4111 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 nolu parseller ile 4119 ada 1,2,3,4 ve 5 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.    

 

  • Bu içerik 544 defa okundu