5393 Sayılı Belediye Kanunun 20, 21, 31, 45 ve 46. Maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 01/11/2022 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Toplantı Salonunda Memur Encümen Üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapacaktır.

        Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1: Belediyemiz Başkanlığı 2023 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesine ilişkin öneri.

GÜNDEM-2
: Batman Belediye Başkanlığı ile Batman İl Özel İdaresi, Batman İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Vakfı Batman Şubesi ve Batman İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında iş birliği protokolü yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-3
: Okul Servisleri öğrenci taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin önerinin
görüşülmesi.

GÜNDEM-4: İlimiz, Merkez, Gap Mahallesi, 4001 ada 18 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-5:
İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 135 ada 1 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-6:
İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 1587 ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-7
: Belediye Meclisinin 04.10.2022 tarih ve 10-270 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 2849 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-8:
Belediye Meclisinin 04.10.2022 tarih ve 10-271 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Pazaryeri Mahallesi 3200 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-9:
Belediye Meclisinin 04.10.2022 tarih ve 10-272 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 3557 ada 39 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-10
: Belediye Meclisinin 04.10.2022 tarih ve 10-273 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 3756 ada 2 ve 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-11:
Belediye Meclisinin 04.10.2022 tarih ve 10-274 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 5535 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-12
: Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 10-275 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İrmi Mahalesi 4914 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-13
: Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarih ve 10-282 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Kültür Mah. 4595 ada 2 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-14:
Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarih ve 10-284 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü 511 ada 1 No.lu parsel, 451 No.lu parsel ile 2233 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-15
: Belediye Meclisinin 07.10.2022 tarih ve 10-287 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Havaalanı ve çevresini kapsayan alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hazırlanması hizmet alımı işine ilişkin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-16
: Belediye Meclisinin 07.10.2022 tarih ve 10-290 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 3766 ada 4 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

  • Bu içerik 1046 defa okundu