T.C
BATMAN  BELEDİYESİ
2020 YILI KASIM AYINDA  ALINAN  MECLİS KARARLARI 

Sıra No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özeti

1

02.11.2020

437

Belediye Başkanlığımızın ihtiyacı nedeniyle, kadro iptal ve ihdası gerekmektedir. Bu kapsamda, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği’nin maddeleri doğrultusunda hazırlanan kadro iptal ihdas cetvellerinde gösterildiği gibi 1 adet 5.

Derece Şoför kadrosunun kaldırılarak yerine 1 Adet 1. Derece Konukevi Müdürü kadrosunun ihdasına, 1 adet 5. Derece Şoför kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. Derece V.H.K.İ. kadrosunun ihdasına, 1 adet 3. Derece Zabıta Komiseri kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. Derece Zabıta Komiseri kadrosunun ihdas edilmesine oy birliği ile karar verildi.

2

02.11.2020

438

Belediyemiz Başkanlığı Tüzel Kişiliğine ait gayrimenkullerin 2021 kira artışlarının belirlenmesi hususunda sağlıklı değerlendirmenin yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca Plan Ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Aralık-2020) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

3

02.11.2020

439

Belediyemiz Başkanlığı tarafından çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere 1 adet Dar Alan İtfaiye Aracı, 2 adet İtfaiye Arazözü, 1 adet Yol Yıkama Aracı, 3 adet Çöp Toplama Kamyonu ile 4 adet Yol Süpürme Aracı alımı için İller Bankası A.Ş.’den kredi borçlanması için Batman Valisi Belediye Başkan Vekili Sayın Hulusi ŞAHİN’e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

4

03.11.2020

440

İlimiz, Merkez, Çiniri (Yolveren) Köyü 131 ada 3 nolu 68.582,05 m2’lik parselin 20.000,00 m2’lik kısmı üzerinde irtifak hakkına uygun tesislerin yapılması amacıyla 1 (bir) yıllığına kiraya verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi uyarınca oy birliği ile karar verildi.

5

03.11.2020

441

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18-34-38-41-56-61 ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 3-7-9-11-13-17-60-64 maddeleri

çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı Performans Programı 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/a maddesine istinaden oybirliği ile kabul edildi.

6

03.11.2020

442

İlimizde kentsel hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi bağlamında hazırlanan Belediye Sınırına ilişkin önerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi

için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Aralık-2020) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

7

04.11.2020

443

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait 5 adet arsanın Yapı Kayıt Belgelerine istinaden satışlarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

8

04.11.2020

444

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Körük Köyünde kain 204 ada 5 nolu 328.00 m2’lik parselden Belediye hissesi olan 60.00 m2’sinin hisseli parsel

olması nedeniyle herhangi bir amaçla kullanılamayacağından satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

9

04.11.2020

445

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İluh Köyünde kain 704 ada 4 nolu 522.37 m2’lik parselden Belediye hissesi olan 75.05 m2’sinin hisseli parsel

olması nedeniyle herhangi bir amaçla kullanılamayacağından satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

10

04.11.2020

446

Belediye Meclisinin 12/08/2020 tarih ve 8-326 sayılı kararı ile Belediyemiz Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği 12. maddesinin a bendinde bulunan “muhtaç, yoksul, düşkün, kimsesiz ve engeli” ibaresinin devamına şehit ve gazi yakınlarının eklenmesine ve a bendinde bulunan tamirat yardımı yerine tadilat ve tamirat ibaresinin eklenmesine 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (m) bendi gereği oy birliği ile karar verildi.

11

04.11.2020

447

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü kain 248 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Aralık-2020) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

12

04.11.2020

448

İlimiz, Merkez, Aydınlıkevler Mahallesinde kain 2926 ada 10 ve 11 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Aralık-2020) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.


 

13

04.11.2020

449

İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 202 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Aralık-2020) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

14

04.11.2020

450

İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesinde kain 1623 ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Aralık-2020) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

15

04.11.2020

451

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1527 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Aralık-2020) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

16

04.11.2020

452

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 291/18, 2982 ve 2983 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Aralık-2020) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

17

05.11.2020

453

İlimiz, Merkez, Alkami Köyünde kain 159 ve 160 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Aralık-2020) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

18

05.11.2020

454

İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 16471 nolu parsel ile Bahçelievler Mahallesinde kain 974 ada 5 ve 6 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Aralık-2020) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

19

05.11.2020

455

İlimiz, Merkez, Girbereşik Köyünde kain 1759 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Aralık-2020) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

20

05.11.2020

456

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408 ve 1409 nolu parseller, İluh Köyünde kain 659 ada 1 ve 12 nolu parseller ile Giresiran Köyünde kain 101 ada 17 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Aralık-2020) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

21

05.11.2020

457

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 2114 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 14499 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Aralık-2020) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

22

05.11.2020

458

İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 822 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Aralık-2020) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

23

05.11.2020

459

Batman İli, Merkez İlçesi, Körük Köyünde kain 325 ada 3 nolu parsel için alınan 11.09.2020 tarih 396 sayılı Meclis Kararı ve 11.09.2020 tarih 399 sayılı Meclis Kararında farklı hükümler bulunması sebebiyle, söz konusu taşınmazın imar plan hükümleri ile ilgili farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple İlimiz, Merkez İlçesi, Körük Köyünde kain 325 ada 3 nolu parsel için sadece 11.09.2020 tarih 396 sayılı Meclis Kararında yer alan imar plan hükümlerinin geçerli olmasına, ruhsat verilmesinde bir sakınca bulunmadığına ve 11.09.2020 tarih 396 sayılı Meclis Kararının kesinleşmesine oy birliği ile karar verildi.


 

24

05.11.2020

460

İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 14869 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Aralık-2020) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

25

05.11.2020

461

İlimiz, Merkez, İrmi Köyünde kain 1015 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Aralık-2020) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

26

05.11.2020

462

Ziya Gökalp Mahallesinde kain 420 ada 10 nolu parsel yeni otopark yönetmeliğinde belirtilen otopark sayısını kendi parseli içerisinde karşılayabilmesi gerekçesiyle itirazın değerlendirilip talebin tadilen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

27

06.11.2020

463

Belediye Meclisinin 08.10.2020 tarih ve 10-409 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; (UİP: 72615461 Plan İşlem Numaralı) İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 10962 nolu parselin ekteki plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

28

06.11.2020

464

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 386, 396 ve 513 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek Madde 8 hükümlerine aykırı olduğu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. madde 1., 2., 3(b) ve 5(a) fıkrası hükümlerine, mevcut doku ve çevre yapılaşmaya uyum sağlamadığı gerekçesiyle talep oy birliği ile reddedilmiştir.

29

06.11.2020

465

İlimiz, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde kain 1889 ada 65 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 5. madde 5. fıkrası hükümlerine, 6. madde 3(a) fıkrası hükümlerine, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. madde 1. fıkrası hükümlerine, mevcut doku ve çevre yapılaşmaya uyum sağlamadığı gerekçesiyle talep oy birliği ile reddedilmiştir.

30

06.11.2020

466

Belediye Meclisinin 08.10.2020 tarih ve 10-412 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; (UİP: 72717731 Plan İşlem Numaralı) İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1830 ada 1 nolu parselin ekteki plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

31

06.11.2020

467

İlimiz, Merkez İlçesi, İluh Köyünde kain 10541 nolu parsel ile Ciğerlo Köyünde kain 307 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek Madde 8 hükümlerine aykırı olduğu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. madde 1., 3., 5

(a) fıkrası hükümlerine, mevcut doku ve çevre yapılaşmaya uyum sağlamadığı ve imar plan değişikliğine konu alanın sosyal donatı alanının azalacağı gerekçesiyle talep oy birliği ile reddedilmiştir.

32

06.11.2020

468

İlimiz, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde kain 1889 ada 68 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep;

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. madde 1. fıkrası hükümlerine, mevcut doku ve çevre yapılaşmaya uyum sağlamadığı ve komşu parselin mülkiyeti kısıtlanacağı gerekçesiyle talep oy birliği ile reddedilmiştir.

33

06.11.2020

469

İlimiz, Merkez İlçesi, İluh Köyünde kain 386 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. madde 1. fıkrası hükümlerine, mevcut doku ve çevre yapılaşmaya uyum sağlamadığı ve komşu parselin mülkiyeti kısıtlanacağı gerekçesiyle talep oy birliği ile reddedilmiştir.

34

06.11.2020

470

Belediye Meclisinin 09.10.2020 tarih ve 10-416 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; (UİP: 72897822 Plan İşlem Numaralı) İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 978 ada 9 nolu parselin ekteki plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.


 

35

06.11.2020

471

İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 483, 484, 485, 486 nolu parseller ile İluh Köyünde kain 14499 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek Madde 8 hükümlerine aykırı olduğu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. madde 1., 3., 4., 5. ve 7. fıkrası hükümlerine, mevcut doku ve çevre yapılaşmaya uyum sağlamadığı gerekçesiyle talep oy birliği ile reddedilmiştir.

36

06.11.2020

472

İlimiz, Merkez İlçesi, Alkami Köyünde kain 126 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Aralık-2020) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

37

06.11.2020

473

İlimiz, Merkez, Körük Köyünde bulunan 2387 nolu Mera vasıflı parselin tahsis amacının değiştirilerek hazine adına tescil edilmesi için yatırılması gereken ot bedelini İl Mera Komisyonunca tespit edilen 282.399,75 TL’nin Tarım ve Orman Bakanlığın ilgili hesabına yatırılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca oybirliği ile karar verildi.

 

  • Bu içerik 3764 defa okundu