5393 Sayılı Belediye Kanunun 20, 21, 31, 45 ve 46. Maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 03/10/2022 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Toplantı Salonunda Memur Encümen Üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapacaktır.

        Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1:     Belediyemiz sınırları içerisinde Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-2:     Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

1- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesinde kain 3514 ada 7 nolu  616.72 m2 lik hisseli parselden 175.92 m2 lik hissenin satın alınması talebi.

2- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesinde kain 3514 ada 6 nolu  548.14 m2 lik hisseli parselden 153.04 m2 lik hissenin satın alınması talebi.

3- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mahallesinde kain 4827 ada 2 nolu  367.53 m2 lik hisseli parselden 15.01 m2 lik hissenin satın alınması talebi.

4- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mahallesinde kain 4827 ada 4 nolu  239.12 m2 lik hisseli parselden 15.04 m2 lik hissenin satın alınması talebi.

5- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mahallesinde kain 4827 ada 3 nolu  512.11 m2 lik hisseli parselden 14.94 m2 lik hissenin satın alınması talebi.

6- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük Köyü kain 4204 ada 2 nolu  8337 m2 lik hisseli parselden 2750 m2 lik hissenin satın alınması talebi.

7- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük Köyü kain 3902 ada 1 nolu  1024.16 m2 lik hisseli parselden 450.07 m2 lik hissenin satın alınması talebi.

8- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük Köyü kain 4513 ada 2 nolu  3163.17 m2 lik hisseli parselden 634.70 m2 lik hissenin satın alınması talebi.

GÜNDEM-3:     İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 2849 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-4:     İlimiz, Merkez, Pazaryeri Mahallesi 3200 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-5:     İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 3557 ada 39 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-6:     İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 3756 ada 2 ve 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-7:     İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 5535 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-8:     Belediye Meclisinin 06.09.2022 tarih ve 9-247 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez İlçesinde yaklaşık 1050 hektarlık alanda 1/1000 Ölçekli İlave revizyon imar plan hükümlerine ilişkin, ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-9:     Belediye Meclisinin 07.09.2022 tarih ve 9-248 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mahallesi 4225 ada 4 ve 5 No.lu parseller ile 4234 ada 4 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-10:  Belediye Meclisinin 07.09.2022 tarih ve 9-249 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesi 403 ada 8 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-11:  Belediye Meclisinin 07.09.2022 tarih ve 9-250 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü 4452 ada 1 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-12:  Belediye Meclisinin 07.09.2022 tarih ve 9-251 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gültepe Mah. 3766 ada 4 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-13:  Belediye Meclisinin 07.09.2022 tarih ve 9-252 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mah. 4226 ada 3 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-14:  Belediye Meclisinin 07.09.2022 tarih ve 9-253 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Kültür Mah. 4595 ada 2 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-15:  Belediye Meclisinin 07.09.2022 tarih ve 9-254 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1272 ada 2 No.lu parsel ile 1274 ada 3 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-16:  Belediye Meclisinin 07.09.2022 tarih ve 9-254 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü 511 ada 1 No.lu parsel, 451 No.lu parsel ile 2233 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-17:  Belediye Meclisinin 07.09.2022 tarih ve 9-256 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gap Mah. 3999 ada 2 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-18:  Belediye Meclisinin 07.09.2022 tarih ve 9-256 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmis Köyü 135 ada 3 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-19:  Belediye Meclisinin 09.09.2022 tarih ve 9-262 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Havaalanı ve çevresini kapsayan alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hazırlanması hizmet alımı işine ilişkin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-20:  Belediye Meclisinin 09.09.2022 tarih ve 9-262 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü 580 ada 1 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

  • Bu içerik 1110 defa okundu