5393 Sayılı Belediye Kanununun 20, 21, 31, 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 05.09.2022 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Toplantı Salonunda memur encümen üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapılacaktır.

        Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1: Okul Servisleri öğrenci taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-2: Yurtiçi Bankalardan kredi kullanılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-3: İlimiz Merkez Çiniri (Yolveren) Köyü 131 ada 3 No.lu 68.582,05 m² lik parselin 48.582,05 m² lik kısmı üzerinde irtifak hakkına uygun tesislerin yapılması amacıyla 10 (On) yıllığına kiraya verilmesine ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-4: Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin taleplerin görüşülmesi.  
1- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Fatih mahallesi 5075 ada 8 nolu 611,42 m 2  lik hisseli parselden 12,18 m 2 'lik  hissenin satın alınması talebi.
2- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Şafak Mahallesi kain 3361 ada 4 nolu 694.93 m 2  lik hisseli parselden 166,98 m 2’ lik hissenin satın alınması talebi.
3- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, fatih mahallesi 5134 ada 14 nolu 458,21 m 2  lik hisseli parselden 12,81 m 2 'lik  hissenin satın alınması talebi.
4- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, körük mahallesi 4512 ada 2 nolu 5143,48 m 2  lik hisseli parselden 621,56 m 2 'lik  hissenin satın alınması talebi.  
5- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Kültür mahallesi 4591 ada 16 nolu 504,12 m 2  lik hisseli parselden 14,79 m 2 'lik  hissenin satın alınması talebi.
6- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Gültepe mahallesi 3717 ada 3 nolu 9050,80 m 2  lik hisseli parselden 637,99 m 2 'lik  hissenin satın alınması talebi.
7- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Yeşiltepe mahallesi 4076 ada 10 nolu 220,50 m 2  lik hisseli parselden 56,13 m 2’ lik  hissenin satın alınması talebi.
8- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, iluh köyünde kain 604 ada 10 nolu taşınmaz için; 08.01.2019 tarih ve 1-10 sayılı belediye meclis kararıyla satış kararı verilmiş olup, çıkan bedel alıcı tarafından Belediye Başkanlığımıza yatırılmış ancak; Batman kadastro müdürlüğünün 22/a yenilemesi sonucu taşınmaz bilgileri ve  Mülkiyeti Belediyemize ait hisse 79 m 2 iken 78.90 m 2 olarak değiştiğinden, Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Huzur mahallesi 3476 ada 10 nolu 273.67 m 2  ‘lik hisseli parselden 78.90 m 2 'lik  hissenin satın alınması talebi.
9- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, iluh köyünde kain 6749 nolu taşınmaz için; 02.02.2017 tarih ve 2-25 sayılı belediye meclis kararıyla satış kararı verilmiş olup, çıkan bedel alıcı tarafından Belediye Başkanlığımıza yatırılmış ancak; T.C: 26414610352 nolu Şehmus KURŞUN' un vefat etmesiyle ve Batman kadastro müdürlüğünün 22/a yenilemesi sonucu taşınmaz bilgileri ve  Mülkiyeti Belediyemize ait hisse 69 m 2 iken 60.09 m 2 olarak değiştiğinden, Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Şirinevler mahallesi 1008 ada 6 nolu 346.16 m 2 'lik hisseli parselden 60.09 m 2 'lik  hissenin satın alınması talebi.

GÜNDEM-5: İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mah. 4225 ada 4 ve 5 No.lu perseller ile 4234 ada 4 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-6: İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mah. 403 ada 8 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-7: İlimiz, Merkez, Körük Köyü 4452 ada 1 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-8: İlimiz, Merkez, Gültepe Mah. 3766 ada 4 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-9: İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mah. 4226 ada 3 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-10: İlimiz, Merkez, Kültür Mah. 4595 ada 2 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-11: Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 8-219 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mah. 3409 ada 49 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-12: Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 8-220 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Körük Köyü 4426 ada 2 ve 3 No.lu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-13: Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 8-221 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 5447 ada 3 No.lu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-14: Belediye Meclisinin 05.08.2022 tarih ve 8-230 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Havaalanı ve çevresini kapsayan alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hazırlanması hizmet alım işine istinaden ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-15: Belediye Meclisinin 05.08.2022 tarih ve 8-231 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 2009 ada 3 No.lu parsel için kamu yararı alınmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-16: Belediye Meclisinin 05.08.2022 tarih ve 8-232 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Sağlık Mahallesi 2923 ada 79 No.lu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

  • Bu içerik 1283 defa okundu