5393 Sayılı Belediye Kanununun 20, 21, 31, 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 04.07.2022 tarihinde Saat 14:30’da Belediye Toplantı Salonunda memur encümen üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapılacaktır.

Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1:     Kamu, Kurum ve Kuruluşlarının Kent Reklam Mobilyaları Birimine bağlı reklam mecralarını kullanmasına ilişkin ücret tarifesinin belirlenmesi.

GÜNDEM-2:     Ticari taksi duraklarının kurulmasına ilişkin taleplerin görüşülmesi.

GÜNDEM-3:     Belediye Gelir Tarife Cetvellerinin güncellenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-4:     Belediye mülkiyetinde bulunan ve bilgileri teklif yazısı ekinde yer alan taşınmazın vergi borçlarına mahsup edilmek üzere tahsis/devir edilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-5:     Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin taleplerin görüşülmesi

1-        Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesinde kain 3482 ada 5 No.lu 279.68 m2 lik hisseli parselden 68.92 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

2-        Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesinde kain 3514 ada 2 No.lu 613 m2 lik hisseli parselden 168 m2'lik  hissenin satın alınması talebi

3-        Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesinde kain 2589 ada 9 No.lu 372.46 m2 lik hisseli parselden 11.35 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

4-        Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesinde kain 3297 ada 5 No.lu 123.69 m2 lik ihdaslık parselin satın alınması talebi.

5-        Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mahallesinde kain 4825 ada 1 No.lu 615.72 m2 lik hisseli parselden 200.11 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

6-        Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 227 ada 3 No.lu 6070 m2 lik hisseli parselden 1655 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

7-        Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesinde kain 3514 ada 1 No.lu 641.23 m2 lik hisseli parselden 181.06 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

8-        Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesinde kain 3514 ada 17 No.lu 549.99 m2 lik hisseli parselden 145 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

9-        Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Beşevler            Mahallesinde kain 2853 ada 131 No.lu 478.39 m2 lik hisseli parselden 300.38 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

GÜNDEM-6:     Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait Huzur mahallesi 3494 ada 3 No.lu   arsanın satış/tahsis/devir yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-7:     İlimiz, Merkez, Körük Köyü 4142 ada 1 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-8:     İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 5416 ada 10 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-9:     Belediye Meclisinin 07.06.2022 tarih ve 6-168 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet vermekte olan Kreş ücretinin belirlenmesine ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-10:  Belediye Meclisinin 09.06.2022 tarih ve 6-171 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesi 3297 ada 1 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-11:  Belediye Meclisinin 09.06.2022 tarih ve 6-172 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesi 3297 ada 10 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-12:  Belediye Meclisinin 09.06.2022 tarih ve 6-173 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1223 ada 1 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-13:  Belediye Meclisinin 09.06.2022 tarih ve 6-174 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1220 ada 2 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-14:  Belediye Meclisinin 09.06.2022 tarih ve 6-175 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Tilmis Köyü 2670 ada 1 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-15:  Belediye Meclisinin 09.06.2022 tarih ve 6-176 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerinde toplam 60 adet trafo alanlarının ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi

GÜNDEM-16:  Belediye Meclisinin 10.06.2022 tarih ve 6-180 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İrmi Köyünde kain 4963 ada 7 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

 

 

 

 

 

  • Bu içerik 1340 defa okundu