5393 Sayılı Belediye Kanunun 20, 21, 31, 45 ve 46. Maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 09/05/2022 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Toplantı Salonunda Memur Encümen Üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapacaktır.

        Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1:     Belediyemiz Başkanlığı 2021 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-2:     Belediyemiz hizmet faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Ek Ödeneğin (Ek Bütçe) yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-3:     1955 Batman Belediye Spor Kulübüne nakdi yardım yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-4:     Belediyemiz Başkanlığına ait şehir içi toplu taşıma ücret tarifelerine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-5:     Sağlık İşleri Müdürlüğünce hazırlanan Batman Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesine ilişkin önerinin görüşülmesi.        

GÜNDEM-6:     Muhtarların Belediyemize ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmalarına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-7:     Belediye Başkanlığımız Kadro İptal-İhdas Cetveline ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-8:     Toplu Taşıma Araçlarının hibe edilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-9:     Belediyemiz sınırları içinde hizmet vermekte olan T Plakalı taksilerin taksimetre ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-10:  Su borçları ödemelerinin teşviki amacıyla gecikme zammı indiriminin yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-11:  Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

              1-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh köyü kain 1061 ada 5 nolu 631,86 m2 lik hisseli parselden 214.35 m2'lik hissenin satın alınması talebi.

              2- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Gap Mahallesi kain 4019 ada 29 nolu 566,34 m2 lik hisseli parselden 24,61 m2'lik hissenin satın alınması talebi

              3- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Gırbareşik Mahallesi kain 126 ada 11 nolu 652,19 m2 lik hisseli parselden 33,35 m2'lik hissenin satın alınması talebi.

              4- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Gap Mahallesi kain 4019 ada 28 nolu 558,00 m2 lik hisseli parselden 16,42 m2'lik hissenin satın alınması talebi.
              5- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Gap Mahallesi kain 4019 ada 31 nolu 526,40 m2 lik hisseli parselden 17,03 m2'lik hissenin satın alınması talebi.

              6- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük köyü kain 3860 ada 13 nolu 626,87 m2 lik hisseli parselden 25,98 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.
              7- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi kain 5040 ada 7 nolu 1105,50 m2 lik hisseli parselden 263,48 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.
              8- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Gap Mahallesi kain 4019 ada 30 nolu 607,95 m2 lik hisseli parselden 27,00 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

               9- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Yeşiltepe Mahallesi kain 4076 ada 2 nolu 493,99 m2 lik hisseli parselden 161,00 m2'lik hissenin satın alınması talebi.

GÜNDEM-12:  Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının  yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

             1-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Hürriyet Mahallesi kain 2947 ada 3 ( eski İluh 3395) nolu  1876,41 m2 lik parselden 150  m2’lik alanın  28.01.1993 tarih 165 yevmiye no ile 2981 Sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibine verilmesi talebi.

             2- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Hürriyet Mahallesi kain 2947 ada 3 ( eski İluh 3395) nolu  1876,41 m2 lik parselden 152  m2’lik alanın  09.11.1993 tarih 2481 yevmiye no ile 2981 Sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibine verilmesi talebi.

GÜNDEM-13:  Batman Barosuna 29 yıllığına tahsis edilen arsanın tahsis işleminin iptaline ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-14:  İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi 5049 ada 10 nolu parselin Batman Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Lehine 29 yıllığına irtifak hakkı kurulmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-15:  İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 1587 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-16:  İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesi 3500 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-17:  İlimiz, Merkez, 19 Mayıs Mahallesi 1028 ada 11, 12, 13, 14 ve 1798 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-18:  İlimiz, Merkez, İrmi Köyü 4963 ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-19:  Belediye Meclisinin 07.04.2022 tarih ve 4-115 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gap Mahallesi 4001 ada 18 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-20:  Belediye Meclisinin 07.04.2022 tarih ve 4-116 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İrmi Köyü 4846 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-21:  Belediye Meclisinin 07.04.2022 tarih ve 4-117 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Kültür Mahallesi 4629 ada 16 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-22:  Belediye Meclisinin 07.04.2022 tarih ve 4-118 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1243 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-23:  Belediye Meclisinin 07.04.2022 tarih ve 4-119 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Seyitler Mahallesi 5294 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-24:  Belediye Meclisinin 07.04.2022 tarih ve 4-120 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Mahallesi 4111/10, 4112/1, 4113/1, 4115/1, 4116/1, 4118/1 ada/parsel nolu taşınmazların ekteki imar plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-25:  Belediye Meclisinin 08.04.2022 tarih ve 4-122 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesi 3398 ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

  • Bu içerik 1520 defa okundu