5393 Sayılı Belediye Kanunun 20, 21, 31, 45 ve 46. Maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 07/02/2022 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Başkanı Makam Odasında Memur Encümen Üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapacaktır.

GÜNDEM-1:     İlimiz, Merkez, Akyürek, Karşıyaka ve Hürriyet Mahalle sınırları içerisinde bulunan 35.540,12 m2 yüzölçümüne sahip rezerv yapı alanında yapı sahipliğini tespit etmek amacıyla Yapı Sahipliği Tespit Komisyonunun kurulmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-2:     Belediye Başkanlığımızın bazı birimlerinin personel ihtiyacı nedeniyle sözleşmeli personellerin ücret belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-3:     Belediye Başkanlığımız Kadro İptal-İhdas Cetvellerine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-4:     Belediye Başkanlığımız İtfaiye Müdürlüğünce özel kurumlara yerinde tatbikat yaptırılmasına ilişkin ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-5:     Belediye Başkanlığımız İşletme Ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Fuar Alanı Açık Otopazarı ve Kamyon ile Tır Garajında otopark tarifesinin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-6:     Belediye Başkanlığımızda görevli Stajyer Öğrencilerin Belediye toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalandırılmalarına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-7:     Belediye Başkanlığımız Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1955 Batman Belediye Spor Kulübüne çeşitli sportif faaliyetlerinden dolayı nakdi yardım yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-8:     Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

1- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük Köyü kain 370 ada 2 nolu 816 m2’lik hisseli parselden 1 m2’lik hissenin satın alınması talebi.

2- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Seyitler Mahallesi kain 5249 ada 13 nolu 59.53 m2’lik ihdaslık parselin satın alınması talebi.

3- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Şafak Mahallesi kain 3324 ada 20 nolu 510.15 m2’lik hisseli parselden 94.71 m2’lik hissenin satın alınması talebi.

4- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük Köyü kain 4520 ada 1 nolu 4.378,72 m2’lik hisseli parselden 1152,00 m2’lik hissenin satın alınması talebi.

5- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesi kain 3399 ada 8 nolu 120,20 m2’lik ihdaslık parselin satın alınması talebi.

6- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi kain 3565 ada 10 nolu 65,49 m2’lik ihdaslık parselin satın alınması talebi.

7- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Hürriyet Mahallesi kain 351 ada 4 (Eski İluh 12932) nolu 19178.76 m2’lik parselden 315 m2’lik alanın 28.10.1987 tarih ve 1753 yevmiye no ile 2981 Sayılı yasadan yararlanmış hak sahibine verilmesi talebi.

GÜNDEM-9:     İlimiz, Merkez, Tilmis Köyü 135 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-10:  İlimiz, Merkez, Girbareşik Köyü 1617 ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-11:  İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mahallesi 4839 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-12:  İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 1111 ada 25 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-13:  Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarih ve 1-10 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesinde kain 3756 ada 2 ve 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-14:  Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarih ve 1-11 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İrmi Köyü kain 4894 ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-15:  Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarih ve 1-12 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesi kain 2589 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-16:  Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarih ve 1-13 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Merkez, Çamlıtepe Mahallesi kain 4832 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-17:  Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarih ve 1-14 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Merkez, Çamlıtepe Mahallesi kain 4830 ada 2 nolu parsel ile 4831 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-18:  Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarih ve 1-15 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi kain 668 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-19:  Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarih ve 1-15 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesi kain 3505 ada 16, 17 ve 18 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-20:  Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarih ve 1-18 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü kain 3817/33, 1545/3, 2997/1, 2298/1, 2999/1, 3000/1, 3001/1 ve 2, 3002/1, ve 2, 3003/1,2,3 nolu parseller ve çevresini kapsayan alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planının ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-21:  Belediye Meclisinin 06.01.2022 tarih ve 1-24 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Girbereşik Köyü kain 1759 ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-22:  Belediye Meclisinin 06.01.2022 tarih ve 1-26 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Akyürek Mahallesi 895 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-23:  Belediye Meclisinin 07.01.2022 tarih ve 1-29 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Belde Mahallesi 5154 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

 

 

  • Bu içerik 1406 defa okundu