GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI VE SÖZLÜ SINAV

SONUCU BAŞARI LİSTESİ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin Başarı Sıralaması başlıklı 16 maddesinde, Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitelerinde ilan edilir.” denildiğinden ilan edilmiştir.

Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Açılan Kadronun Unvanı

Açılan Kadronun Adedi

Yazılı Sınav Puanı

Sözlü Sınav Puanı

Başarı puanı

Asil-Yedek

1

600

Şükrü

YEL

Şef

5

83,33

76

79,67

Asil

2

609

Mehmet Sait

AKYÜZ

1.derece Ayniyat Saymanı

3

82,08

77,6

79,84

Asil

3

518

Mahmut

SEVİK

85,42

84,2

84,81

Asil

4

601

Muhsin

ÖMEROĞLU

77,50

75,8

76,65

Asil

5

345

İbrahim Halil

SİPAHİOĞLU

60,83

67,2

64,02

Başarısız

6

340

Mehmet Habip

AYDIN

72,08

64,8

68,4

Başarısız

7

586

Mücahit

KARTAL

3.derece Ayniyat Saymanı

1

91,67

76,2

83,90

Asil

8

539

İhsan

ALTUNER

60,42

65,4

62,91

Başarısız

9

582

Abdulkadir

İLGE

5.derece Ayniyat Saymanı

1

93,75

78,4

86,08

Asil

10

535

Cahit

ARSLAN

85,42

64

74,71

Başarısız

11

517

Taha

BAĞIŞ

74,17

64

69,08

Başarısız

* Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 10.maddesinde "..Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir."

** 13/6 maddesinde “Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar."          

*** 16 maddesinde " (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı için ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. (2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve ilgili yerel yönetimlerin resmi internet sitesinde ilan edilir. Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilir. Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır.

 (3) İlgili yerel yönetimlerce ihtiyaç duyulması halinde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenebilir.

13/7 maddesinde “………  Görevde yükselme veya unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarına itirazlar; sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili yerel yönetimin sınav kuruluna yapılır ve en geç beş iş günü içinde söz konusu sınav kurulunca sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir.”

  • Bu içerik 1874 defa okundu