5393 Sayılı Belediye Kanunun 20, 21, 31, 45 ve 46. Maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 03/01/2022 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Başkanı Makam Odasında Memur Encümen Üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapacaktır. 

        Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1:    Belediyemiz Başkanlığı çeşitli birimlerinde 2021 mali yılında sözleşmeli olarak çalıştırılan personellerin, 2022 mali yılında çalıştırılmalarına gereksinim duyulması nedeniyle sözleşme ücretlerinin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-2:    Belediyemiz İtfaiye ve Zabıta Teşkilatında görevli Memur personellerinin fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-3:    Belediyemiz sınırları içinde hizmet vermekte olan Şehiriçi minibüslerin yolcu taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi. 

GÜNDEM-4:    Belediyemiz sınırları içinde hizmet vermekte olan T Plakalı Ticari Taksilerin taksimetre ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi. 

GÜNDEM-5:    Belediyemiz sınırları içinde hizmet vermekte olan Okul Servisleri Öğrenci taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi. 

GÜNDEM-6:    Belediye Meclisinin 05.04.2021 tarih ve 4-157 sayılı kararın 1. maddesinde yer alan arsa satış kararının iptal edilerek, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri sonucu Tevhid işlemi gören parselin yeniden satış kararının alınmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-7:    Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

1-   Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4672 ada 21 (Eski İluh 610 nolu) nolu 23236.40 m2’lik parselin belediye hissesinden 200 m2’lik kısmın 07.12.2021 tarih ve 6035768 Başvuru Nolu Yapı Kayıt Belgesine istinaden satın alınması talebi. 

2-   Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Hürriyet Mahallesi kain 351 ada 4 (Eski İluh 12932 nolu) nolu 19178.76 m2’lik parselin belediye hissesinden 220 m2’lik kısmın 07.07.2018 tarih ve 378503 Başvuru Nolu Yapı Kayıt Belgesine istinaden satın alınması talebi. 

GÜNDEM-8:     Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

1-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi kain 3607 ada 14 nolu 351,44 m2’lik hisseli parselden 11,30 m2’lik hissenin satın alınması talebi. 

2-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Hürriyet Mahallesi kain 352 ada 1 nolu 284.66 m2’lik taşınmazın satın alınması talebi. 

3- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi kain 1605 ada 51 nolu 493.68 m2’lik hisseli parselden 110,74 m2’lik hissenin satın alınması talebi.

4- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük Köyü kain 548 ada 6 nolu 339,00 m2’lik parselden Belediye hissesi olan 180,00 m2’lik hissenin satın alınması talebi.

GÜNDEM-9:     İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 3756 ada 2 ve 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-10:  İlimiz, Merkez, İrmi Köyü 4894 ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi. 

GÜNDEM-11:  İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesi 2589 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-12:  İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mahallesi 4832 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-13:  İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mahallesi 4830 ada 2 nolu parsel ile 4831 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-14:  İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 668 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-15:  İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesi 3505 ada 16, 17 ve 18 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-16:  İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesi 3304 ada 10 nolu parsele ilişkin alınan 10.09.2021 tarih ve 9-437 sayılı meclis kararının yeniden görüşülmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-17:  Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarih ve 12-590 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü kain 1545/3, 2997/1, 2298/1, 2999/1, 3000/1, 3001/1 ve 2, 3002/1, ve 2, 3003/1,2,3 nolu parseller ve çevresini kapsayan alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planının ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-18: Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarih ve 12-591 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesi kain 3308 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.    

GÜNDEM-19: Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarih ve 12-592 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gap Mahallesi kain 4001 ada 18 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-20: Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarih ve 12-593 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü kain 1164 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-21: Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarih ve 12-594 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Kardelen Mahallesi kain 1201 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-22: Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarih ve 12-595 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü kain 1218 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-23: Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarih ve 12-596 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Girbereşik Köyü kain 1759 ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-24: Belediye Meclisinin 08.12.2021 tarih ve 12-603 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 1776 ada 4 nolu parsel ile Tilmis Köyünde kain 170 ada 1 nolu parsel ile Huzur Mahallesinde kain 3537 ada 10 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasınailişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-25: Belediye Meclisinin 10.12.2021 tarih ve 12-621 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Akyürek Mahallesi kain 895 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-26: Belediye Meclisinin 10.12.2021 tarih ve 12-623 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Batman İli, Merkez İlçesinin Batı ve Güneyinde yaklaşık 1150 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave ve Revizyon İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave Revizyon İmar Planı ile Batman Merkezinin kuzeyinde yaklaşık 380 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave ve Revizyon İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave Revizyon İmar Planına ilişkin 09.07.2021 tarih ve 7-355 sayılı Belediye Meclis kararına yapılan itirazların değerlendirilmesi.

GÜNDEM-27: Belediye Meclisinin 10.12.2021 tarih ve 12-625 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Sağlık Mahallesi kain 2923 ada 79 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasınailişkin önerinin görüşülmesi. 

GÜNDEM-28: Belediye Meclisinin 10.12.2021 tarih ve 12-627 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü, Belde Mahallesinde 5154 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasınailişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-29: Belediye Meclisinin 10.12.2021 tarih ve 12-627 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, muhtelif mahallerde toplamda 14 adet Trafo Alanının ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasınailişkin önerinin görüşülmesi.

 

  • Bu içerik 1978 defa okundu