GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI VE SÖZLÜ SINAV

SONUCU BAŞARI LİSTESİ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin Başarı Sıralaması başlıklı 16 maddesinde, Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitelerinde ilan edilir.” denildiğinden ilan edilmiştir.

Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Açılan Kadronun Unvanı

Açılan Kadronun Adedi

Yazılı Sınav Puanı

Sözlü Sınav Puanı

Başarı puanı

Asil-Yedek

1

397

Ahmet

ERGİN

Bilgi İşlem Müdürü

1

92,08

76,8

84,44

Asil

2

457

Nedim

TAN

 

Etüd Proje Müdürü

 

1

72,92

82,8

77,86

Asil

3

294

Servet

TUFAN

79,17

70,6

74,885

Yedek

4

508

Mehmet Emin

BAŞAR

Hukuk İşleri Müdürü

1

89,58

73,6

81,59

Asil

5

602

Şeyhmus

YAMAN

85,42

60,2

72,81

Başarısız

6

360

Mehmet Salih

İSLAM

Konukevi Müdürü

1

89,58

79,8

84,69

Asil

7

477

Serdal

BARIŞ

 

Park-Bahçeler Müdürü

 

1

75

58,6

66,8

Başarısız

8

526

Onur

KAYA

72,92

0

36,46

Sınava Girmedi

9

509

Bilal

OĞUZ

Sağlık İşleri Müdürü

1

85,42

56,6

71,01

Başarısız

10

478

Hakkı

GÖRNÜ

62,50

56,2

59,35

Başarısız

11

438

Selman

KAVAK

Sosyal Yardım İşleri Müdürü

1

87,50

83,4

85,45

Asil

12

530

Abdürrahim

AKGÜN

62,50

57,4

59,95

Başarısız

13

281

Ahmet

BEYDÜZ

Veteriner İşleri Müdürü

1

89,58

81,4

85,49

Asil

14

525

Tahsin

TAŞKIN

87,50

58

72,75

Başarısız

15

599

Yusuf

AYDEMİR

 

Yapı Kontrol Müdürü

1

93,75

82,6

88,175

Asil

16

611

Veysel

KIŞ

73,33

53,4

63,365

Başarısız

17

576

Neşenur

KIZILBULUT

66,67

0

33,335

Sınava Girmedi

18

603

Ali

KAÇMAZ

Yazı İşleri Müdürü

1

75

77

76

Asil

* Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 10.maddesinde "..Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir."

** 13/6 maddesinde Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar."       

*** 16 maddesinde " (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı için ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. (2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve ilgili yerel yönetimlerin resmi internet sitesinde ilan edilir. Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilir. Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır.

 (3) İlgili yerel yönetimlerce ihtiyaç duyulması halinde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenebilir.

 

13/7 maddesinde “………  Görevde yükselme veya unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarına itirazlar; sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili yerel yönetimin sınav kuruluna yapılır ve en geç beş iş günü içinde söz konusu sınav kurulunca sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir.”

  • Bu içerik 2296 defa okundu