GÜNDEM-1 Belediyemizin 2021 Mali Yılı Bütçesi T Cetveli yatırım programında bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğüne ve T Cetveli yatırım programında bulunmayan İtfaiye Müdürlüğüne alınacak araçlar için İller Bankasından kredi kullanılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

GÜNDEM-2 2020 yılı ile 2021 yılı ilk beş aylık Tahsilat Denetim Raporunun Belediye Meclisine sunulması

GÜNDEM-3 Belediyemizin demirbaş kayıtlarında bulunan ekonomik ömürlerini doldurmuş araç ve iş makinalarımızın demirbaş kayıtlarından düşümünün yapılması ve hurdaya ayırmak üzere Makine Kimya Endüstrisine gönderilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi

GÜNDEM-4 Belediyemiz, Batman Üniversitesi, Batman Ticaret Odası ve Batman Ticaret Borsası arasında gerçekleştirilmesi planlanan "Nitelikli Eğitimle Nitelikli İstihdam" projesine ilişkin protokolün görüşülmesi.

GÜNDEM-5 Mülkiyeti vatandaşa ait Tilmerç Köyünde kain 3720 ada 1 nolu (Eski 365-1) 1985.97 m2'lik parselin park yapılması şartıyla Belediyemize bağış talebinin görüşülmesi.

GÜNDEM-6 Belediye meclisinin olağan toplantısında aşağıdaki arsa satışları talepleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine göre karar bağlanmasına ilişkin önerinin görüşülmesi. 1-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük Mahallesi 3848 ada 3 nolu 199.15 m2 lik ihdaslık parselin satın alınması.

2-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 3870 ada 4 nolu 240.60 m2 lik parsel ile mülkiyeti vatandaşa ait 71.94 m2'lik alanın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. Maddesine istinaden takas yapılıp aradaki bedel farkının ödenmesi.

3-İlimiz, Merkez, Kültür Mahallesi 4635 ada 9 nolu 1628.32 m2'lik parselden belediye hissesi olan 60.54 m2'sinin satın alınma talebi.
4-İlimiz, 
Merkez, Körük Köyü 580 ada 29 nolu 385 m2'lik parselden belediye hissesi olan 110.00 m2'sinin satın alınma talebi.

5-İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 1668 ada 3 nolu 612.11 m2'lik parselden belediye hissesi olan 77.38 m2'sinin satın alınma talebi.
6-İlimiz, 
Merkez, Petrolkent Mahallesi 4672 ada 2 nolu 19385.11 m2'lik parselin belediye hissesi olan 16806.14 m2'sinden 220 m2 lik hissenin 07.08.1987 tarih ve 1211 yevmiye no ile 2981 Sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibinin tapu tahsis belgesinin normal tapuya çevrilmesi talebi.

7-İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi 4672 ada 2 nolu 19385.11 m2'lik parselin belediye hissesi olan 16806.14 m2'sinden 220 m2 lik hissenin 07.08.1987 tarih ve 1211 yevmiye no ile 2981 Sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibinin tapu tahsis belgesinin normal tapuya çevrilmesi talebi.

8-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Seyitler Mahallesi kain 1711 ada 1 nolu 3021.52 m2'lik parselden belediye hissesi olan 373.67 m2'lik kısmı 06.01.2019 tarih ve 4775164 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi

GÜNDEM-7 Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.
GÜNDEM-8 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

GÜNDEM-9 Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.
GÜNDEM-10 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi. 
GÜNDEM-11 Konukevi Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

GÜNDEM-12 Bilgi İşlem Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

GÜNDEM-13 Yapı Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

GÜNDEM-14 Spor Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

GÜNDEM-15 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

GÜNDEM-16 Zabıta Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

GÜNDEM-17 Veteriner Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

GÜNDEM-18 Etüt Proje Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

GÜNDEM-19 İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

GÜNDEM-20 Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

GÜNDEM-21
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

GÜNDEM-22 Kentin muhtelif yerlerinde bulunan adresleri ekli dosyada yazılı park ve yeşil alanlara isim verilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-23Batman İli, Merkez İlçesi, Akyürek Mahallesinde kain 895 ada 3 parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-24 Batman İli, Merkez İlçesi, Gap Mahallesinde kain 4031 ada 4 parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-25 Batman İli, Merkez İlçesi, Gırbereşik Köyünde kain 1759 ada 8 parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-26 Batman İli, Merkez İlçesi, Huzur Mahallesinde kain 3505 ada 3 ve 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-27 Batman İli, Merkez İlçesi, Girbareşik Köyünde kain 2861 ada 3 parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-28 Batman İli, Merkez İlçesi, Kardelen Mahallesinde kain 1193 ada 4 parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-29 Batman İli, Merkez İlçesi, Kardelen Mahallesinde kain 1195 ada 5 parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-30 Batman İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde kain 1111 ada 12 parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-31 Belediye Meclisinin 10.09.2021 tarih ve 437 sayılı kararında hatalı yazılan mer-i imar durum bilgisi düzeltilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

GÜNDEM-32 İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 171 Ada 2 nolu parsele ilişkin alınan 04.08.2021 tarih ve 8-383 sayılı meclis kararına yapılan itirazın değerlendirilmesi.

GÜNDEM-33 Batman İli, Merkez İlçesinin Batı ve Güneyinde yaklaşık 1150 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave ve Revizyon İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave ve Revizyon İmar Planı ile Batman Merkezinin Kuzeyinde yaklaşık 380 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave ve Revizyon İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave Revizyon İmar Planına ilişkin 09.07.2021 tarih ve 7-355 sayılı Belediye Meclis kararına yapılan itirazların değerlendirilmesi.

GÜNDEM-34 Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve 411 sayılı kararı ile komisyona havale edilen İlimiz, Merkez, Tilmis Köyünde kain 2643 Ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-35 Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve 412 sayılı kararı ile komisyona havale edilen İlimiz, Merkez, Tilmis Köyünde kain 2686 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-36 Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve 413 sayılı kararı ile komisyona havale edilen İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1520 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-37 Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve 414 sayılı kararı ile komisyona havale edilen İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 189 Ada 14 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-38 Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 415 sayılı kararı ile komisyona havale edilen İlimiz, Merkez, Pazaryeri Mahallesinde kain 3233 Ada 14 nolu parsel ile Huzur Mahallesi 3474 Ada 20 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri

GÜNDEM-39 
Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 416 sayılı kararı ile komisyona havale edilen İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 3929 Ada 4 parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-40 Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 417 sayılı kararı ile komisyona havale edilen İlimiz, Merkez, Kültür Mahallesinde kain 4637 Ada 6 parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-41 Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 418 sayılı kararı ile komisyona havale edilen İlimiz, Merkez, İrmi Köyünde kain 1015 parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-42 Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 419 sayılı kararı ile komisyona havale edilen İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1605 Ada 26 parsel ile İluh Köyünde kain 1668 ada 10 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-43 Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 420 sayılı kararı ile komisyona havale edilen İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 30 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-44Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 421 sayılı kararı ile komisyona havale edilen İlimiz, Merkez, Tilmis Köyünde kain 2653 Ada 1 ve 2652 ada 1 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-45 Belediye Meclisinin 09.09.2021 tarih ve 422 sayılı kararı ile komisyona havale edilen İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 3604 Ada 2 nolu parsel ile Huzur Mahallesi 3474 ada 20 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-46 Belediye Meclisinin 09.09.2021 tarih ve 423 sayılı kararı ile komisyona havale edilen İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 3603 Ada 2 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1661 ada 9 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-47 Belediye Meclisinin 09.09.2021 tarih ve 424 sayılı kararı ile komisyona havale edilen İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1410 nolu parsel ile Körük Köyünde kain 557 ada 8 ve 10 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-48Belediye Meclisinin 09.09.2021 tarih ve 425 sayılı kararı ile komisyona havale edilen İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 137 ada 9 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1661 ada 9 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-49 Belediye Meclisinin 10.09.2021 tarih ve 433 sayılı kararı ile komisyona havale edilen İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 668 ada 11, 12 ve 13 nolu parseller ile İluh Köyünde kain 1661 ada 9 nolu parsel, 1691 ada 3 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 325 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri.

GÜNDEM-50 Belediye Meclisinin 06.09.2021 tarih ve 405 sayılı kararı ile komisyona havale edilen Tablabaşı Semt Pazarının (On Nisan Semt Pazarı) Sakatatçılar Semt Pazarı olarak tahsis edilmesine ilişkin öneri.

  • Bu içerik 2096 defa okundu