a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
Batman Hakkında


Beşiri ilçesine bağlı olan İluh köyü, 6 Mart 1936 tarihli ve 2- 4726 sayılı kararname ile Beşiri'ye bağlı İluh nahiyesi olarak kabul edilmiş, İluh nahiyesine 25 köy bağlanmıştır ve bu tarihten sonra bucak haline getirilmiştir.1940'lı yılların sonları ile 1950'li yılların başlarında bölgede var olan petrol filizlerinin değerlendirilmesi sonucunda İluh bucağında her alanda büyük gelişme sağlanmıştır. 6 Mart 1936 tarih ve 2-4726 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararnameyle Beşiriye bağlı İluh nahiyesi kurulmuştur.     1955 genel nüfus sayımında Iluh nüfusunun 4713 olarak tespit edilmesiyle 26 Mart 1955 tarih ve 8965 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararla Belediye teşkilatı kurulmuştur. 27 Haziran 1957 tarih ve 9644 sayılı kanun ile 1 Eylül 1957 tarihinde yürürlüğe girmek üzere  İluh yerleşim merkezi Batman adıyla ilçe teşkilatı olarak kabul edilmiştir. 1990 yılına kadar çok hızlı bir gelişme yaşayan Batman, 16 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Türkiye'nin 72. ili olma unvanına kavuşmuştur. Batman iline bağlı 5 ilçe,5 belde,276 köy, 285 mezra bulunmaktadır. (2014 tarihi itibariyle)

MERKEZ İLÇEYE BAĞLI KÖYLER    Batman Merkez ilçeye bağlı 33 köy ve 33 mezra bulunmaktadır. Daha evvel 31 köy ve 36 mezradan oluşan merkez ilçe köyleri Tilmerç Merkez ile Kanatlı mezrasının Mahalle statüsüne girmesi ve 24.04.2013 günü ve 28627 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan üçlü kararnamede "Diyarbakır İli Bismil İlçesi Salat Bucağı Akoba, Diktepe ve Kocalar Köylerinin, Batman İli Merkez İlçe Merkez Bucağına bağlanmaları, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür." Kararı ile üç merkez köy ve bağlısı iki mezranın merkez ilçeye bağlanması ile sayı bugünkü halini almış olup toplam 66 yerleşim yeri olarak belirlenmiştir.      Merkez ilçede 369.478 bağlı köylerde ise 25.527 kişi olmak üzere toplam 395.005 kişi yaşamaktadır.. (2014 yılı verileri)(Kaynak Batman ve İlçeleri Tarihi-