T.C BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
      Aşağıda İli, İlçesi, Köyü, Parsel Numarası ve Malikleri yazılı Taşınmazların Belediye Encümenin 07.07.2020 tarih 200 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesi gereği  arsa ve arazi uygulanmasına alınmış olup, Batman Belediyesi internet sayfası (web) ile Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğünden bir ay süreyle askıya çıkarıldığı ilanen duyurulur. 
                 
          İmar ve Şehircilik Müd. V.  
          İsa GÜLGÜR  
                 
                 
                 
                 
İLİ İLÇESİ MAH.  ADA / PARSEL MALİK     İSİMLERİ
BATMAN MERKEZ 19 MAYIS 1028/19 LAZGİN ARSLANĞRAY
BATMAN MERKEZ 19 MAYIS  1028/20 NİHAL ABA, İLHAMİ ORAN, MEHMET DOĞAN, HASAN KALKAN, LAZGİN ARSLANĞRAY,  MEHMET KURT, RAİFE ORAN, MAKBULE EKİN, SÜNDÜZ ORAN, ORHAN ORAN, BERRİN GÜÇ, ERHAN ORAN, ŞEYHMÜS ORAN, LEYLA TÜRKAY