Toplulaştırma İşlemleri (Diktepe Mahallesi)

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIGI

Devlet Su Isleri Genel Müdürlügü 10. Bölge Müdürlüğü

Arazi Toplulastırma ve Tarla Içi Gelistirme Hizmetleri Sube Müdürlüğü

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yatırım programında yer alan Diyarbakır 1. kısımAT ve TİGH Projesi kapsamındaki Batman ili, Diktepe (Hıncıkan) mahallesi toplulaştırma sınırları içerisinde kalan alanlarda, 3083 sayılı kanun, bu kanuna ilişkin uygulama yönetmeliği ve arazi toplulaştırma teknik talimatının ilgili hükümleri gereğince hazırlanmış olanbilgilendirme askısına esas yeni parselasyon planına ait paftalar ve yeni mülkiyet listeleri13.05.2020 tarihinden itibaren otuz (30) gün süreile askıya çıkarılacaktır. Söz konusu bilgilendirme askısına esas yeni parselasyon planına ait paftaların ve yeni mülkiyet listelerinin incelenerek varsa itirazların ilan süresinin bitiminden onbeş (15) güniçerisinde Bölge Müdürlüğümüze yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Bu müddet içerisinde itiraz etmeyenler yeni parselasyon planlarını ve mülkiyet listelerini kabul etmiş sayılırlar.Belirlenen alandaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur.

 

 

Ek1:(parsealsyon planı (1 sayfa))

Ek2:(Mükiyet Listesi)