a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI HAYATIN AKIŞINA TERSTİR

Batman Sonsöz Gazetesinin 10 Ocak 2020 tarih ve 5769 sayılı nüshasında yayımlanan: “İyi Parti vekili sordu Bakanlık Belediyeyi İŞARET ETTİ” başlıklı haberde: “Eskişehir İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Batman’da sık sık kazalara yol açan hemzemin geçitleri Meclis gündemine taşıdı. Kabukçuoğlu’nun soru önergesine gelen yanıtta Batman Belediyesinin çözüme yanaşmadığı ileri sürüldü.

 

Plan Bütçe Komisyonunda Batman’ın hemzemin geçitlerini gündemine alan İyi Parti Vekili Kabukçuoğlu “Batmanda pek çok kontrolsüz hemzemin geçit var. Bunlarla ilgili tedbir almayı düşünüyor musunuz?” dedi. Ulaşım Bakanlığından gelen yanıtta “Batman şehir merkezinde bulunan 1 adet hemzemin geçidin karayolu üst geçidine çevrilmesi işi sözleşmeye bağlanmış ancak Batman Belediyesinin itirazı nedeniyle sözleşme feshedilmiştir. Yine 1 adet karayolu üst geçidine ait proje ise Batman Belediyesinde onaylanmadığından ihaleye çıkarılamamıştır. Ayrıca Batman ili sınırları içerisinde bulunan 5 adet hemzemin geçidin kaplama ve işaretleri 2020 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir” denildi” denilmektedir.

 

Bilindiği gibi TCDD Malatya 5. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Batman-Kurtalan Demiryolu hattı Batman Merkezinden geçmektedir. Balpınar yol ayırımından itibaren Batman Kent Merkezinin çıkış noktasına kadar (Balpınar geçiş, Eski cezaevi,10 Nisan Karakolu, Batman Belediyesi kavşağı, TÜPRAŞ Ahmet Arif Caddesi geçişi, Pir Sultan Abdal Caddesi geçişi, Kine Em Parkı giriş ve çıkış noktaları, Yaşar Kemal Kent Ormanı Sosin Caddesi geçişi, Çamlıtepe- Belde arası geçiş, Tilmerç Korik Caddesi geçişi ve Özel Harekat Merkezi önü,… olmak üzere) toplam 14 adet kontrollü ve kontrolsüz hemzemin geçit bulunmaktadır.

 

Batman kent merkezinden geçen yaklaşık 10 (on)  kilometrelik TCDD’ye ait Demiryolunun üzerinde sık sık meydana gelen kazaların önlenmesi için Belediyemiz tarafından defalarca TCDD nezdinde görüşmeler ve yazışmalarda bulunulmuş ancak ödenek ve yönetmelik (Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler Ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik) şartlarının uygun olmaması nedeniyle taleplerimiz yerine getirilememiştir.

 

Haberde Ulaşım Bakanlığının verdiği bilgi ise TCDD 2016 yılı yatırım programına alınan iki hemzemin geçit (KM:92+50-KM:89+900) ile ilgili olup eksik ve yanlıştır. Konu ile ilgili olarak kurumlar arasında protokol yapılmış, kurum tarafından ihale gerçekleştirilmiş ancak Devlet Demiryollarına ait rayların şehir dışına taşınması konusunda görüşmelere başlanıldığından bu görüşmelerin sona ermesinden sonra işin yapımı konusunda karar verilmesinin daha sağlıklı olacağı görüşü kuruma (TCDD) bildirilmiştir. Bu duruma binaen kurum ihaleyi iptal etmiştir. Bu gerekçe Kurumun ihale iptal yazısının gerekçesinde de belirtilmiştir.(TCDD 5. Bölge Müdürlüğünün 42603046-755.06.02-E-291927 ve 26.07.2017 tarihli yazısı)

 

Netice itibariyle sık sık kazalara neden olan hemzemin geçitlerde Batman Belediye Başkanlığının gerekli önlemlerin alınmasına engel olması düşüncesi eşyanın tabiatına ve yaşamın genel kuralına aykırı bir durumdur.  Kazaların yaşanmaması ve vatandaşlarımızın can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla Belediyemiz tarafından gerek TCDD Devlet Demiryolları 5. Bölge Müdürlüğü nezdinde, gerek Batman Valiliği nezdinde, gerekse Bakanlık ve Genel Müdürlük nezdinde girişimde bulunulmuştur. Konu ile ilgili girişimlerimiz halen devam etmektedir.

Belediye Başkanlığımız soruna köklü çözüm bulma amacıyla Demiryolu güzergâhının İzmir İZBAN örneğinde olduğu gibi Ulaştırma Bakanlığının desteğiyle şehir içi toplu taşıma hizmetinde kullanılabilir hale getirilmesi için her türlü desteği vermeye hazırdır. Böyle bir projenin gerçekleştirilmesi Batman Toplu Taşıma hizmetine büyük bir katkısı olacaktır.

 

Konu ile ilgili süreç içerisinde TCDD Genel Müdürlük, TCDD Malatya Bölge Müdürlüğü ve Batman Valiliği ile yapılan yazışmaların özet örnekleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Dr. Mehmet DEMİR- Songül KORKMAZ

Batman Belediyesi Eş Başkanları

 

 

1-Batman Belediye Başkanlığı ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 19.02.2018 tarih ve 27313328-309.04Hemzemin geçidinin açılması yazısı,

 

2-Batman Belediye Başkanlığı ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 08.02.2019 tarih ve 27313328-04. Sayılı kaçak hemzemin geçitler ile ilgili Batman valiliğine yazdığı yazı (Hemzemin geçitlerin kapatılmasıyla ilgili yazı),

 

3-Devlet Demiryolları İşletme Genel Müdürlüğünün Belediyenin talebini gerçekleştiremeyeceğine dair 20.03.2018 tarih ve 42603046-105-E117019 sayılı yazıları,

 

4-Batman Belediye Başkanlığı ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 16.09.2019 tarih ve 27313328-210.99 hemzemin geçide alt geçit yapılması talep yazısı (Alt geçit yapım talebi),

 

5-Batman Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 15.05.2019 tarih ve 27313328-210.99-E.9702 sayılı hemzemin geçitlerdeki bariyer kauçuklarının yenilenmesi talebi yazısı,

 

6-Batman Belediye Başkanlığı ile TCDD Malatya Bölge Müdürlüğü ile hemzemin geçitleri yapımı konusunda yapılan protokole ilişkin TCDD’nin 12.12.2017 tarih 42603046-105-E476843 sayılı yazısı,

 

7-Batman Belediye Başkanlığı ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih ve 27313328-315-99-138 sayılı hemzemin geçitlerde sık sık meydana gelen kazaların önlenmesi için yönetici düzeyinde personel gönderilmesine ilişkin talep yazısı,

 

8-Batman Belediye Başkanlığı ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih ve 27313328-315-99-137 sayılı Şehir içinden geçen rayların şehir dışına taşınması talep yazısı).