Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü; kuruma gelen her türlü resmi evrakı inceleyip, kaydederek ilgili birimlere ulaştıran, Belediye Meclis ve Encümen Toplantılarını düzenleyen, nikah iş ve i ş l emlerine i l i şk i n f aal i yetleri gerçekleştiren birimdir.