a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
Kasım Ayı Meclis Kararları

         

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 21.11.2016 VE 28.11.2016 TARİHLERİNDE ALMIŞ OLDUĞU KARARLARIN ÖZETLERİ AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.

 

MADDE 1-  Belediyemiz Başkanlığı Hizmet Binasında Özel Güvenlik Personeli çalıştırılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Başkanlığı Hizmet Binasında Özel Güvenlik Personeli nöbet hizmeti verilecektir. Nöbet hizmet yerleri için;

 

1-     Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Şirinevler Mh. Atatürk Bulvarı No:2-Batman 11 Özel Güvenlik Personeli

 

Söz konusu yerde 11 adet Özel Güvenlik Personeli çalışma izin belgesinin,  Özel Güvenlik Şirketlerine gördürülmesine ilişkin 5188 sayılı yasanın 8. Maddesi gereğince  Valilikten izin alınması gerektiği, Valilikten izin almak için başvuru, Belediye meclisi kararı alınması koşuluna bağlandığından, Belediyemiz Başkanlığı Hizmet Binasında Özel Güvenlik Personeli nöbet hizmetlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 ve 38. Maddeleri gereğince Özel Güvenlik İzin Belgesinin alınmasına ilişkin İnsan Kaynakları Eğitim  Müdürlüğünün teklifi oybirliği  ile kabul edildi.

 

MADDE 2-  Belediye Başkanlığımızın çeşitli çalışma alanlarına ilişkin Özel Güvenlik Personeli nöbet hizmetlerinin verilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Başkanlığı Çamlıtepe I Suyu Kuyuları, Çamlıtepe II Suyu Kuyuları, Esentepe Su Deposu, Tilmerç Su Kuyusu, Kuyubaşı Toki Su Deposu, Su Kuyularında (Fidanlık Sahası) Özel Güvenlik Personeli nöbet hizmeti verilecektir. Nöbet hizmet yerleri için;

 

1-Çamlıtepe I Suyu Kuyuları              15 Özel Güvenlik Personeli

2-     Çamlıtepe II Suyu Kuyuları          15 Özel Güvenlik Personeli

3-     Esentepe Su Deposu                      15 Özel Güvenlik Personeli

4-     Tilmerç Su Kuyusu                       15 Özel Güvenlik Personeli

5-     Kuyubaşı Toki Su Deposu           15 Özel Güvenlik Personeli

6-     Su Kuyularında (Fidanlık Sahası) 15 Özel Güvenlik Personeli

 

Söz konusu yerlerde 90 adet Özel Güvenlik Personeli çalışma izin belgesinin,  Özel Güvenlik Şirketlerine gördürülmesine ilişkin 5188 sayılı yasanın 8. Maddesi gereğince  Valilikten izin alınması gerektiği, Valilikten izin almak için başvuru, Belediye meclisi kararı alınması koşuluna bağlandığından, Belediyemiz Başkanlığı çalışma alanlarında Özel Güvenlik Personeli nöbet hizmetlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 ve 38. Maddeleri gereğince Özel Güvenlik İzin Belgesinin alınmasına ilişkin İnsan Kaynakları Eğitim  Müdürlüğünün teklifi oybirliği  ile kabul edildi.

  MADDE 3-  Belediye Başkanlığımızın çeşitli çalışma alanlarına ilişkin Özel Güvenlik Personeli nöbet hizmetlerinin verilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Sıra No

ÇALIŞMA ALANI

MEVCUT ÖZEL GÜV. PERSONEL İZNİ

TALEP EDİLEN İLAVE ÖZEL GÜV.PERS.SAY.

1

Belediye Hizmet Binası

25

5

2

Belediyemiz Esentepe Konuk Evi

7

8

3

Asri Mezarlık

10

5

4

Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Hizmet Binası

7

8

5

Destek Hizmetleri, Fen İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sahası

7

8

6

Fen İşleri Asfalt Plenti Şantiyesi

10

5

7

Belediye Kültür Merkezi

10

5

8

Tımoklu Mele Abdullah Parkı

4

11

9

Azadi Parkı

4

11

10

Atatürk Parkı

10

5

11

Kadın Spor Kompleksi

7

8

12

Selis Kadın Danışma Merkezi ve Sağlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası

7

8

13

Şehirlerarası Otogar Kompleksi

21

4

14

Salih Özdemir Parkı

10

5

15

Çok Amaçlı Su Parkı

10

5

16

Mehmet Sincar Halkevi

10

5

17

Edip Solmaz Halkevi

10

5

18

Musa Anter Halkevi

10

5

19

Ahmet Kaya Halkevi

10

5

20

Yaşar Kemal Kent Ormanı

10

5

21

Şerzan Kurt Parkı

10

5

22

Kine Em Parkı

10

5

 Söz konusu yerlerde 86 adet Özel Güvenlik Personeli çalışma izin belgesinin,  Özel Güvenlik Şirketlerine gördürülmesine ilişkin 5188 sayılı yasanın 8. Maddesi gereğince Valilikten izin alınması gerektiği, Valilikten izin almak için başvuru, Belediye meclisi kararı alınması koşuluna bağlandığından, Belediyemiz Başkanlığı çalışma alanlarında Özel Güvenlik Personeli nöbet hizmetlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 ve 38. Maddeleri gereğince Özel Güvenlik İzin Belgesinin alınmasına ilişkin İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün teklifi oybirliği ile kabul edildi. 

  MADDE 4-  Belediyemiz Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.10.2016 tarih ve 14222 sayılı teklif yazıları; Kadro İptal İhdas Cetvelleri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Başkanlığı, ihtiyacı nedeniyle, kadro iptal ve ihdası gerekmektedir. Bu kapsamda, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği’nin maddeleri doğrultusunda hazırlanan kadro iptal ihdas cetvellerinde gösterildiği gibi  Bilgi İşlem Müdürlüğü 1 Adet 1. Derece Müdür Kadrosunun kaldırılarak yerine, 1 Adet 1. Derece Yapı Kontrol Müdürü Kadrosunun ihdas edilmesine, 1 Adet 1. Derece Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürü Kadrosunun ihdas edilmesine, 1 Adet 5. Derece Mühendis Kadrosunun kaldırılarak yerine 1 Adet 1. Derece Mühendis Kadrosunun ihdasının yapılmasına,  1 Adet 5. Derece Mühendis Kadrosunun kaldırılarak yerine 1 Adet 2. Derece Mühendis kadrosunun ihdasının yapılmasına, 1 Adet 5. Derece Mühendis Kadrosunun kaldırılarak yerine 1 Adet 3. Derece Mühendis Kadrosunun ihdasının yapılmasına, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğinin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri gereğince, iptal edilmesi gereken ve alınması gereken kadroların, 5393 Sayılı Belediye kanunun 18, 38 ve 49. maddeleri uyarınca   ekte sunulan Kadro iptal ve ihdas Cetvelleri oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 5- Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 02.09.016 tarih ve 11977 sayılı dilekçesi gereği; İlimiz Merkez ilçesi, Kuyubaşı Köyü’nde kain 1209 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz Merkez ilçesi, Kuyubaşı Köyü’nde kain 1209 ada 1 nolu parsel kent merkezinin güneybatısında yer almaktadır. Batman Merkez, Kuyubaşı Köyü sınırları içerisinde kentsel ve bölgesel gelişme anlamında orta yoğunluklu konut alanı, eğitim tesisleri, spor tesisleri, sağlık tesisleri ve diğer sosyal donatı alanları gibi fonksiyonlar ile gelişmektedir. Bu bağlamda 1209 ada 1 parsele ilişkin, hazırlanan imar plan değişikliğinde öngörülen trafo alanı fonksiyonu istenilen yapılaşmayı oluşturmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Mülkiyeti Toplu Konut İdaresinde (TOKİ) bulunan 1209 ada 1 nolu parselin 213,45 m2’lik kısmı konut alanı fonksiyonundan trafo alanına alınarak plan bütünlüğü sağlanmıştır.

 

PLAN NOTLARI:1- Tasdik sınırı içerisindeki 1209 ada 1 nolu parselin bir kısmı Konut Alanı ve bir kısmı Trafo Alanıdır. 2- Teknik altyapı alanı (Trafo) kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 3- Aksi belirtilmeyen hususlarda Mer-i İmar Planı Hükümleri geçerlidir. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

 

MADDE 6-  Belediyemiz  2017  Malı Yılı Bütçesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.Maddesi.10.03.2006 gün ve 26104 Sayılı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 5 ve 22. maddeleri ile 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan ve Performans Esaslı Bütçeleme  sistemine istinaden Belediye Başkanı Haziran ayı ilk haftasında gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere çağrıda bulunmuş ve birimler kendilerine ait gider teklifleri ile ilgili cetvelleri hazırlayarak gerekçesi ile birlikte Temmuz ayı sonunda Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmişlerdir. Birimlerden gelen gider bütçe teklifleri incelenerek Gelir bütçesi ile birlikte sonraki iki yılın tahminleri, ayrıntılı harcama programı ve Finansman programı eklenerek gelir ve gider bütçesi düzenlenmiş olup, 16.09.2016 tarihinde Belediye Başkanı tarafından Encümene sunulmuştur.

Belediye Encümeni; 2017 Mali Yılı bütçe eklerini incelemiş olup 27.10.2016 tarih ve 80-231 Sayılı Kararı ile yasa gereği Belediye Meclisinde  görüşülmek üzere karara bağlamıştır.

           

 Belediyemizin 2017 Mali Yılı Bütçesinin hazırlanmasında, Belediyemize 5779 sayılı yasa ile sağlanacak Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilatında alınan  pay 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ile sağlanacak gelirler,fonlardan sağlanacak muhtemel gelirler, tahsisi mahiyette ve tahsisi mahiyette olmayan devlet yardımları, hasar karşılıkları vs. gelir düşünülmüştür.

 

             Gider olarak Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri, Mal ve Hizmet Alımları, Demirbaş alımları, Taşıt Alım Giderleri, Yol ve Kaldırım Yapım Çalışmaları, Park Dinlenme Yerleri tesisleri yapımı, yapı tesis inşaatı, mevcut taşıtlarımızın işletme ve onarım giderleri şehrin temizliği kapsamında hizmet alımı, kültürel, sosyal çalışmalar yıl içinde toplu iş sözleşmesi ile işçilerin maaşlarında meydana gelecek artışlar  ve memur maaş artışları göz önünde bulundurulmuştur.

 

            Belediye 2017 Malı yılı Gelir Gider Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 5393 Sayılı yasanın 62.maddeleri doğrultusunda madde madde oylamaya sunuldu.

 

BATMAN BELEDİYESİ 2017 MALI YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

           

Madde 1- Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam ( 350,000,000.00 ) liralık ödenek verilmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

 Madde 2-Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması"  cetvelinde gösterildiği gibi toplam (330,512,300.00) olarak tahmin edilmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği  ile kabul edildi.

 Madde 3-2017 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.(19,487,700.00)Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği  ile kabul edildi.

Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği  ile kabul edildi.

 Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği  ile kabul edildi.

 Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği  ile kabul edildi.

           

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
1-Bütçe kararnamesi
2-Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14) ,
3-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),
4-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),
5-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),
6-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),
7-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8),
8-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),
9-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),
10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),
11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),
12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),
13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24,
14-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),
15-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),
16-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),
17-Finansman Programı (Örnek-28),

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
            Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

            Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

               Madde 9-Daha önce kabul edilen Stratejik Plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır. Diyarbakır Caddesi 3. Etap Projesi :17.500.000,00 TL,Yaşar Kemal Park Ormanı Projesi: 9.000.000,00 TL, İçmesuyu Deplase Projesi : 9.000.000,00 TL , Kanalizasyon Tesisi Projesi :7.000.000,00 TL, , Muhtelif Park Yapım İşi: 2.000.000,00 TL, Çocuk Oyun Grubu :400.000,00 TL, Kreş Yapım İşi :500.000,00 TL, Yol Sathi Kaplama İşi :1.000.000,00 TL, 100.000 M3 Stabilize Malzeme Serimi:500.000,00 TL, 200.000,00 M2 Kaldırım Yapım :2.000.000,00 TL, 200.000 M2 Parke Taşı Yapım İşi :1.500.000,00 TL, İşletme İştirakler Binası Yapımı : 4.000.000,00 TL, Yeni İlçe Otogarı Yapımı:7.500.000,00 TL , Evlendirme Binası Yapım :500.000,00 TL, 2 Adet Gençlik Merkezi Yapım: 2.500.000,00 TL, Sıcak Asfalt Yapım İşi :7.000.000,00 TL ,Batman Katı Atık Projesi (%91'i Hibe) :2.353.000,00 TL Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

 Madde 10- Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 500.000.-TL'yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanununun 53. maddesine göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

 Madde 11- Bağlı Kuruluşlara ve Sermayesi İştirak Edilen Şirketlere Gerektiğinde Belediye Başkanı Kefalet ve Teminat Verebilir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği  ile kabul edildi.

Madde 12-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Madde 13-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

 

MADDE 7- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait 11 adet arsa satışı ve 1 Adet arsanın 2981 sayılı yasaya istinaden hak sahibine verilmesi ile 1 adet arsanın Tapu Tahsis Belgesinin, Tapuya çevrilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi;

 

1-Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İluh 12932 nolu parsel 400/19233 m2’lik parselin,  2981 sayılı yasaya istinaden hak sahibine verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 2-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İluh 528 ada 1 nolu parsel 97 m2’lik kısmın satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde Uygulaması sonucu Belediye adına 97 m2 tescil edilmiş olup Belediyemizce herhangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

3- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İluh 1891 ada 1 nolu parsel 370,24 m2 lik kısmın satın alınması talebi; Yapılan ihdas sonucu söz konusu parsel Belediye adına tescil edilmiş olup, Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.  

4- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İluh 543 ada 1 nolu parsel 202 m2 lik kısmın satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde Uygulaması sonucu Belediye adına 202 m2 tescil edilmiş olup, Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

5- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait Tilmerç 114 ada 11 nolu parsel 36,62 m2 lik kısmın satın alınması talebi; Yapılan ihdas sonucu söz konusu parsel Belediye adına tescil edilmiş olup, Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.  

6- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İluh 1076 ada 11 nolu parsel 26/320,05 m2 lik kısmın satın alınması talebi; Söz konusu hisseli parsel olması nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

7-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İluh 859 ada 7 nolu parsel 323 m2’lik  kısmın 2981 sayılı yasadan yararlanan ve hak sahibi olan Mustafa Karpuz 73 m2 ile Selahattin PEKİNCE 250 m2’lik Tapu Tahsis Belgesinin, Tapuya çevrilmesi talebi; Söz konusu parselin Tapu Tahsis Belgesinin, Tapuya çevrilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İluh 525 ada 3 nolu parsel 71/91 m2 lik kısmın satın alınması talebi; Söz konusu hisseli parsel olması nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

9- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İluh 531 ada 12 nolu parsel 122 m2 lik kısmın satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde Uygulaması sonucu Belediye adına 122 m2 tescil edilmiş olup Belediyemizce herhangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İluh 1065 ada 10 nolu parsel 24,90/600,75 m2 lik kısmın satın alınması talebi; Söz konusu hisseli parsel olması nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

11- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait Körük 564 ada 57 nolu parsel 109/403 m2 lik kısmın satın alınması talebi; Söz konusu hisseli parsel olması nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

12- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İluh 532 ada 11 nolu parsel 106 m2 lik kısmın satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde Uygulaması sonucu Belediye adına 106 m2 tescil edilmiş olup Belediyemizce herhangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

13- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait Girbereşik 1088 ada 6 nolu parsel 91,20/404,20 m2 lik kısmın satın alınması talebi; Söz konusu hisseli parsel olması nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

  MADDE 8- Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih ve 339 sayılı kararı ile satış ve devri yapılan; 2981 sayılı yasadan yararlanıp hak sahibine devredilmesi düşünülen, İluh 623 ada 6 nolu parselin, sehven yazılmış olan 210 m2’lik kısmın düzeltilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İluh 623 ada 6 nolu parselin sehven yazılmış olan 210 m2’lik kısmın, 220 m2 olarak düzeltilerek; 2981 sayılı yasadan hak sahibi olan vatandaşa devrinin yapılması ile geriye kalan 10 m2’lik kısmından bedeli karşılığında satışının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

      

 MADDE 9-  Dicle Kalkınma Ajansının Kentsel Ve Çevresel Alt Yapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı Kapsamında TRC3/KÇA/0003 referans numaralı sözleşmeyle destekten yararlanmaya hak kazanan “ÇAMLITEPE YAŞAM PARKI PROJESİ’’  uygulama süreci için yetkilendirme  hususunda yapılan görüşmeler neticesinde;

a)      Dicle Kalkınma Ajansı’nın Kentsel ve çevresel alt yapının iyileştirilmesi Mali Destek Programı için hazırlanan Proje Uygulama Rehberi ve eklerinde yer alan ihale dökümanlarının imzalanması, teslim edilmesi

b)     Yararlanıcı Beyan Formlarının, ara ve nihai raporların, proje sonrası değerlendirme raporlarının doğru ve eksiksiz şekilde hazırlanması,

c)      İhale sürecinin koordinasyonu ve ihale dosyaları ile ilgili yazışmaların hazırlanması ve imzalanması,

d)     Sözleşme değişiklikleri için bildirim mektubu ve/veya zeyilname taleplerinin hazırlanması, ara ve nihai raporlarda yer alan destekleyici belgelerin ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ve gereğinin yapılması,

e)      Dicle Kalkınma Ajansı ile imzalanan sözleşmede/Zeyilnamede anılan zamanlarda sunulmasının sağlanması dahil olmak üzere teknik destek hizmetinin temin edilmesi;

f)      Dicle Kalkınma Ajansı ve yüklenici firma ile söz konusu iş ile ilgili yaşanabilecek bütün sorun ve aksaklıklara dair gerekli her türlü imzayı atmak üzere;  

‘’ÇAMLITEPE YAŞAM PARKI PROJESİ’’ uygulama süresi içindeki yukarıda maddeler halinde sıralanan tüm işlemler için, her türlü imzayı atmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Abdulvahap ASMA’nın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi uyarınca yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                                                                                                                      

        KARARLAR ALINMIŞTIR İLANEN DUYRULUR.