a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
27.09.2016 - 29.09.2016 - 04.10.2016 - 11.10.2016 - 13.10.2016 - 03.11.2016 TARİHLERİNDE ALINAN MECLİS KARARLARI

 

MADDE 1-  Belediyemiz acil ihtiyacı olan 1 Adet Zırhlı Koruma aracının 2016 Yılı Yatırım Programı T Cetveline eklenmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

            Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 2016 Mali Yılı Bütçesi T Cetveli Yatırım Programına alınmış olan; 1 Adet Çift Bandaj Yama Silindiri, 1 Adet Loder (Yükleyici), 2 Adet Mini Kepçe, 2 Adet Kazıcı Yükleyici Kepçe, 2 Adet Ekskavatör, 1 Adet Ambulans, 2 Adet İtfaiye Arozözü, 5 Adet Sıkıştırılmış Çöp Kamyonu, 1 Adet Kazıcı Yükleyici Kepçe, 2 Adet Çöp Kamyonu, 1 Adet Su Tankeri, 1 Adet Mini Kepçe, 1 Adet Cenaze Taşıma Yıkama Aracı, 1 Adet Açık Kasalı Kamyon, 1 Adet Lastikli Ekskavatör, 3 Adet Kazıcı Yükleyici kepçe, Çift Kabinli Bandajlı Mini silindir, 2 Adet Çift Kabinli Pikap, 2 Adet Mini Kepçe, 1 Adet Kazıcı Yükleyici Kepçe, 1 Adet Yüksek Basınçlı Kanal Aracı, 2 Adet Çift Kabinli Pikap, 4 Adet Suv Kasa 4+1 Kamyonet, 1 Adet Hasta Nakil Ambulansı, 1 Adet Cenaze Taşıma, 30 Araç filosu (binek otomobil) 1 Adet Stabilize Silindiri, 1 Adet Kombine İtfaiye, 1 Adet Hayvan Taşıma Aracı, 2 Adet Lastik Tekerlikli Mini Kazıcı ve Yükleyici Kepçe beko loder araç mevcut olup, Belediyemizin acil ihtiyacı olan 1 Adet Zırhlı Koruma Aracının 2016 Mali yılı Yatırım Programı T Cetveline Eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 2-  İlimizin  içme,kullanma ve endüstri suyu projesi içeriğinde baraj, hamsu ve arıtılmış su vb. işlerin Belediyemiz adına D.S.İ. tarafından yaptırılmasına  ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

             İlimizin  içme, kullanma ve endüstri suyu projesi içeriğinde baraj, hamsu ve arıtılmış su vb. işlerin Belediyemiz adına D.S.İ. tarafından yaptırılması ve D.S.İ’ye ödemelerin 30 yıl içinde ödenmesi talebi, Başkanın talimatı üzerine okunması akabinde yapılan müzakere sonucunda; İlimizin içme, kullanma ve endüstri suyu projesi içeriğinde baraj, hamsu ve arıtılmış su ana isale hatları, arıtma tesisi, pompa istasyonları, terfi hatları ve ana depolar ile benzeri işler Belediyemiz adına D.S.İ tarafından yaptırılacağından, D.S.İ bütçesinden yapılacak harcamaların geri ödemelerinin D.S.İ’nin tebliğ tarihinden başlamak üzere Belediyemiz tarafından 30 yıl içinde ödenmesi ve geri ödeme protokollerini imzalamak üzere Belediye Başkanı Vekili Ertuğ Şevket AKSOY’ a yetki verilmesi meclis üyelerince oybirliği ile kabul edildi.

 

 MADDE 3-  Belediyemiz Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.10.2016 tarih ve 13068 Sayılı teklif yazıları; Kadro İptal İhdas Cetvelleri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Başkanlığı, ihtiyacı nedeniyle, kadro iptal ve ihdası gerekmektedir. Bu kapsamda, Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğinin maddeleri doğrultusunda hazırlanan kadro iptal ihdas cetvellerinde gösterildiği gibi  Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 1 Adet 1. Derece Müdür Kadrosunun kaldırılarak yerine, 1 Adet 1. Derece Etüt Proje Müdürü Kadrosunun ihdas edilmesine, 1 Adet 1. Derece Belediye Tiyatro Müdürlüğü ile 1 Adet 1. Derece Belediye Orkestra Müdürlüğü Kadrosunun iptal edilmesine, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğinin 9, 10 ve 11. maddeleri gereğince, iptal edilmesi gereken ve alınması gereken kadrolara ait Cetveller ekte sunulmuş olup, 5393 Sayılı Belediye kanunun 18, 38 ve 49. maddeleri uyarınca   ekte sunulan Kadro iptal ve ihdas Cetvelleri oybirliği ile kabul edildi.

 

 MADDE 4-  Belediyemiz Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  03.10.2016 tarih ve 13068 Sayılı teklif yazıları; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait arsaların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisinin yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde; 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 02.08.2016 tarih ve 8238231 sayılı yazıları; İlgi sayılı yazı gereği, Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Tilmerç Köyünde kain 2833, 600, 247, 1844, 2664 parseller ile 1509 Ada 1 nolu parsel, 1514 Ada 1 Nolu parsel, 1622 Ada 1 Nolu parsel, Körük köyünde kain 182 Ada 1 nolu parsel, İluh Köyünde kain 243 Ada 1 ve 17 nolu parselle ile 8376, 482 nolu parseller imar planlarımızda Eğitim Tesis Alanı olup, üzerinde okul bulunan arsaların Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsislerinin yapılması oybirliği ile kabul edildi.

                                                                                                                                            

MADDE 5-   Belediyemizin Üyesi Bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliğinden ayrılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

            Üyesi bulunduğumuz Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliğinin kuruluş amaçları içerisinde yer alan; Tüm Üye Belediyelerin İşbirliği içinde çalışarak yerel anlamda yaşanan sorunların giderilmesinde gerekli çalışmaları yürütmek,ortak projelerin hazırlanması ile ekonomik,sosyal ve kültürel alanda işbirliğini geliştirmek olarak hedeflenmiştir.

           

            Ancak; bugüne kadar birlik tarafından belediyemize kalıcı bir proje sunulmadığı, üyeliğimizin sadece birlik üyesi olan belediyelere ayni ve nakdi yardımların yapılması ile sınırlı olduğu, bununda belediyemize maddi olarak büyük bir yük getirdiğinden birlik tüzüğünün 11. Maddesi uyarınca Belediyemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği’nden ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 6-  Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından; 2016-2017 Eğitim ve Öğretim sezonu için okul servislerinin öğrenci taşıma fiyatlarının belirlenmesine ilişkin yapılan görüşme neticesinde;

 

2016-2017 Eğitim ve Öğretim sezonu için Okul Servislerinin öğrenci taşıma fiyatlarının belirlenmesi ve bu konuda Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün teklifi aşağıdaki tablo gibidir.

 

Kısa Mesafeli Taşımalarda

İlkÖğretim

100-TL

Uzun Mesafeli Taşımalarda

Lise

110-TL

Mücavir Alandaki Taşımalar

Organize Sanayii, Üniversite vb.

120-TL

 

Ayrıca;

1-     Resmi ve İdari tatiller ücrete tabidir.

2-     Yarıyıl Tatili boyunca ayrı ücret alınmaz.

3-     Rehber Öğretmen bulundurulması zorunlu olan servislerde fiyatlara öğrenci başına 10 TL ücret ilave edilir.

4-     Kardeş indirimi olarak %10’luk indirim yapılır.

 

2016-2017 Eğitim ve Öğretim sezonu için okul servisleri öğrenci taşıma ücretlerinin yukarıda belirtildiği şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 7-  Belediyemiz Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  03.10.2016 tarih ve 13068 Sayılı teklif yazıları; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait arsaların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisinin yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde; 

 

Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih ve 10-351 sayılı kararı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi yapılan,  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Tilmerç Köyünde kain 2833, 600, 247, 1844, 2664 parseller ile 1509 Ada 1 nolu parsel, 1514 Ada 1 Nolu parsel, 1622 Ada 1 Nolu parsel, Körük köyünde kain 182 Ada 1 nolu parsel, İluh Köyünde kain 243 Ada 1 ve 17 nolu parseller ile 8376 ve 482 nolu parsellerin tahsisinin yapılmasına karar verilmiştir.  Tahsisi yapılan parsellerden,  Tilmerç Köyü 2457 nolu parsel olarak yazılması gerekirken sehven 247 nolu parsel olarak yazılmıştır. Söz konusu parselin 2457 nolu parsel olarak düzeltilmesine oybirliği ile karar edildi.

 

MADDE 8- Belediye Başkanlığımıza bağlı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün; su satışı ve kuyu suyu uzaklaştırma bedeli ile ilgili tarifelerinin tespiti, tarife tespitinde esas alınacak hususların belirlenmesi ile tespit edilecek bedellerin tahsili ve abonelere verilecek hizmetlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi ve 831 sayılı Sular Hakkında Kanunun Ek Madde I hükmü ile belirlenen görev alanı içerisinde, her türlü su kaynaklarından sağlanan içme, kullanma ve endüstri suyunun tüketicilere ulaştırılması ve kullanımdan sonra uzaklaştırılmasına ilişkin her türlü hizmet, bedel, pay, teminat ve yaptırımların tespiti ile bunların tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin öneridir.

 

 

 

Belediye Başkanlığımıza bağlı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün; Tarifeler Ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca hazırlanan 8 bölüm, 55 maddeden oluşan ve ekte sunulan BATMAN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 MADDE 9- Belediyemiz Meclisinin 10.12.2015 tarih ve 14-508 sayılı kararı ile Belediyemiz Okul Servis Yönetmeliğinin 4. Maddesi 10. Fıkrasının dünlemesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Meclisinin 10.12.2015 tarih ve 14-508 sayılı kararı ile Belediyemiz Okul Servis Yönetmeliğinin 4. Maddesi 10. Fıkrasının “Ticari Plakalı Minibüs veya Otobüs tek kişi üzerine olabileceği gibi Tüzel Kişilik adına ya da ortaklı olabilir. Gerçek ve Tüzel kişiler taşıma hizmeti yapabilir. Ancak; adlarına tescilli taşıtların koltuk sayısı taşınacak toplam öğrenci sayısının üçte birinden az olamaz. Tüzel kişilik adına veya gerçek kişiler adına yapılan başvurularda en az 5 araçlık bir araç filosu ile hizmet sunulacağının noter tasdikli belgelerin sunulması zorunludur” kararının; “Ticari plakalı Münibüs veya Otobüs tek kişi üzerine olabileceği gibi Tüzel Kişilik adına ya da ortaklı da olabilir. Gerçek ve Tüzel Kişiler taşıma hizmeti yapabilir. Ancak adlarına tescilli taşıtların koltuk sayısı taşınacak toplam öğrenci sayısının üçte birinden az olamaz” şeklinde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

MADDE  10-  Orman Ve Su İşleri Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü Batman Şubesinden; Belediyemiz Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğünce, Hayvan Bakım Evi yapımı ile ilgili yapılan müracaata cevaben Bakanlığın istediği belgeler arasında “Geçici Bakım evi Yapımı İle İlgili Yerel Yönetimin Yetkili Birimi Tarafından Alınacak Karar” şartı koşulduğundan Belediye Meclisinden gerekli kararın alınmasına ilişkin yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğünce, Orman Ve Su İşleri Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü Batman Şubesinden, Hayvan Bakım Evi yapımı ile ilgili yapılan müracaatta Bakanlığın istediği belgeler arasında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 19. Maddesine göre “Geçici Bakım evi Yapımı İle İlgili Yerel Yönetimin Yetkili Birimi Tarafından Alınacak Karar” şartına istinaden, Belediyemizce Geçici Hayvan Bakım Evi yapılması için Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket AKSOY’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 MADDE  11- 24 adet toplu taşıma aracı alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 8.000.000- (sekizmilyon)TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatı konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanlığımız İşletme Ve İştirakler Müdür Vekili Adnan YÜRÜK’ ün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

         

                                                                                                                                               

        KARARLAR ALINMIŞTIR İLANEN DUYRULUR.