İmar Ruhsat İşlemleri

RUHSAT İÇİN İSTENEN BELGELER

1-Başkanlığa hitaben ruhsat dilekçesi.

2-İmar durumu ( son 1 yıl içinde alınmış).

3-Kadastro çapı ve harita örneği.

4-Aplikasyon krokisi (arsa ve yapının).

5-Son 1 ay içerisinde alınmış tapu belgesi veya tabu kaydı.

6-Tüm denetçi, şirket ortağı olan mimar, mühendis, şantiye şefi, kontrol ve yardımcı kontrol Elemanları için nüfus cüzdanları fotokopisi,  imza sirküsü (noter onaylı), ikametgâh belgeleri. Müteahhitler için nüfus cüzdanı fotokopisi (arkalı-önlü), imza sirküsü (noter onaylı), San. Tic. Odası kaydı, vergi levhası. Eğer şirketse ayrıca sicil gazetesi fotokopisi, Kooperatifler için ayrıca Karar defteri ve yetki belgesi.

7-Numarataj belgesi.

8-Emlak değeri yazısı.

9-HUS

10-Zemin ve temel etüdü (jeoteknik rapor).

11-Mimari proje (5 takım + dijital).

12-Statik proje (5 takım + dijital).

13-Mekanik ve sıhhi tesisat (5 takım + dijital)

14-Elektrik projesi (5 takım + dijital).

15-Asansör projesi (5 takım + dijital).

16-Yeni bölgede peyzaj projesi.

17-Proje kontrol formları. (Mimar, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, 18-Elektrik Mühendisi, proje ve uygulama denetçisi imzalı).

19-Ruhsat harcı makbuzu.

20-Yapı denetim hizmet makbuzu.

21-YİBF (yapı ile ilgili bilgi formu).

22-Şantiye şefi sicil durum belgesi.

23-Mimari proje müellifi sicil durum belgesi.

24-İnşaat proje müellifi sicil durum belgesi.

25-Mekanik proje müellifi sicil durum belgesi.

26-Elektrik proje müellifi sicil durum belgesi.

27-Jeoloji (jeofizik) proje müellifi sicil durum belgesi.

28-İnşaat mühendisi btb.

29-Yapı denetim izin belgesi.

30-Denetçi izin belgesi.

31-Yapı denetim şti. personel bildirgesi, (asgari 4 proje ve uygulama denetçisi, 1 inş,              uygulama denetçisi).

32-İnşaatta görevlendirilen teknik personel bildirgesi.

33-İş emniyet ve güvenlik tedbirleri tutanağı, (yapı sahibi, müteahhit, yapı denetim şti. imzası).

34-Sertifikalı işçi çalıştırma taahhütnamesi (müteahhitle yapı sahibi arasında).

35-Yapı denetim kuruluşu taahhütnamesi.

36-Kuruluş ortağı mimar, mühendis taahhütnamesi.

37-Denetçi mimar, mühendis taahhütnamesi.

38-Kontrol, yardımcı kontrol elemanlarına ait taahhütname.

39-Müteahhit taahhütnamesi (noter teydikli).

40-Yapım sözleşmesi (Müteahhitle arsa sahibi arasında).

41-Yapı denetim hizmet sözleşmesi (Yapı sahibi ile kuruluş yetkilisi arasında).

42-Şantiye şefi hizmet sözleşmesi (Müteahhitle şantiye şefi arasında noter onaylı).

 

YAPI DENETİME TABİ OLMAYAN (200 M2 ALTI) YAPILAR

1-Ruhsat başvuru dilekçesi.

2-Tapu.

3-İmar durumu (Belediyeden alınacak).

4-Aplikasyon belgesi .

5-Mimari proje

6-Mimarlar Odası'ndan sicil belgesi.

7-Betonerme statik proje

8-İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi.

9-Elektrik tesisatı projesi

10-Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi.

11-Sıhhi tesisat projesi

12-Makine Mühendisi Oda sicil belgesi.

13-Zemin etüd raporu.

14-Harita uygulama sorumlusu ve evrakları.

15-Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler. Müteahhitli inşaat sahibi ya da inşaat yapmaya yetkili başka bir müteahhit üstlenecek