a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
2019 Yılı Mayıs Ayı Meclis Kararları

BELEDİYEMİZ MECLİSİ MAYIS/2019 AYINDAALINAN KARAR ÖZETLERİ AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.

 

MADDE 1- Belediye Meclisinin 12.04.2019 tarih ve 5-180 sayılı Meclis Kararı ile Belediye Meclisi II. Başkan Vekilliğine seçilen Erkan KAYGUSUZUN’un yerine yeni üyenin seçilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

            Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 24/04/2019 tarih ve 270681 sayılı yazıları ve Yüksek Seçim Kurulunun 24/04/2019 tarihli 2019/3851 sayılı kararı ile mazbatası iptal edilen Erkan KAYGUSUZ’un yerine Meclis II. Başkan Vekilliğine yeni üyenin seçilmesi gerekmektedir.

5393 sayılı kanunun 19. Maddesi;“Belediye meclisi üyeleri arasında meclis Birinci ve ikinci Başkan Vekilini ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer ilk iki yıldan sonra seçilecek üyelerin ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar” denilmektedir.

             

            Meclis Üyelerinden;

            Mehmet İlham KUYUMCU ve Mehmet Nur ÖZDEMİR Meclis II. Başkan Vekilliği için aday olduklarını beyan ettiler.

 

5393 Sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca yapılan gizli oylama neticesinde;

1-      Mehmet İlham KUYUMCU           30 oy

2-      Mehmet Nur ÖZDEMİR                8   oy

5393 sayılı kanunun 19. Maddesi uyarınca yapılan gizli oylama neticesinde; Başkanlık divanının Meclis II. Başkan Vekilliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Mehmet İlham KUYUMCU seçilmiştir.

 

MADDE 2- Belediye Meclisinin 12.04.2019 tarih ve 5-181 sayılı kararı ile Meclis Yedek Katip Üyeliğine seçilen Ahmet YILMAZ’ın yerine yeni üyenin seçilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

            Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 24/04/2019 tarih ve 270681 sayılı yazıları ve Yüksek Seçim Kurulunun 24/04/2019 tarihli 2019/3851 sayılı kararı ile mazbatası iptal edilen Ahmet YILMAZ’ın yerine Meclis Yedek Katip Üyeliğine yeni üyenin seçilmesi gerekmektedir.

5393 Sayılı yasanın 19. Maddesi; “Meclis üyeleri arasından, gizli oyla birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki Katip Üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer” denilmektedir.  Söz konusu kanun maddesi uyarınca Belediye Meclisi en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. 

            Meclis Katipliğine Yedek Üyenin seçilmesi için meclis üyelerinden;

Recep YARGI ve Seval AKSOY yedek üyelik için aday olduklarını beyan ettiler. 5393 sayılı kanunun 19. maddesi uyarınca yapılan gizli oylama neticesinde;

 

Yedek Üyelik için aday olan

1- Recep YARGI                   30 oy

2- Seval AKSOY                   8   oy

           

5393 Sayılı yasanın 19. Maddesi uyarınca yapılan gizli oylama neticesinde; Recep YARGI kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Yedek Katip Üyeliğine seçilmiştir.

 

MADDE 3- Belediye Meclisinin 12.04.2019 tarih ve 5-182 sayılı kararı ile Belediye Encümen Üyeliğine seçilen Reşat AKINCI’nın yerine yeni üyenin seçilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 24/04/2019 tarih ve 270681 sayılı yazıları ve Yüksek Seçim Kurulunun 24/04/2019 tarihli 2019/3851 sayılı kararı ile mazbatası iptal edilen Reşat AKINCI’nın yerine Belediye Encümen Üyeliğine yeni üyenin seçilmesi gerekmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 33. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca kalan sürenin tamamlamak üzere yerine yeni üyenin seçilmesi içim;

Meclis Üyesi;

1-Mehmet Salih ÇETİNKAYA ve Ramazan SUNA aday olduklarını beyan ettiler. 5393 sayılı kanunun 33. Maddesi uyarınca yapılan gizli oylama neticesinde;

1- Mehmet Salih ÇETİNKAYA    30 oy

2- Ramazan SUNA                         8   oy

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca yeni Belediye encümen üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Mehmet Salih ÇETİNKAYA Belediye Fahri Encümen Üyeliğine seçilmiştir.

 

MADDE 4- İlimiz, Merkez ve Merkeze bağlı köylerde bulunan taziye evleri için sedir, sehpa ve semaver ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez ve Merkeze bağlı köylerde bulunan taziye evleri için sedir, sehpa ve semaver ihtiyaçlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi uyarınca gerekli yardımların yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

    MADDE 5- Çevre il, İlçe ve Belde Belediyelerinin araç talepleri, araç bakım, tamir ve onarım, lastik, madeni yağ, katkı maddeleri ve akaryakıt taleplerinin bedelsiz olarak yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

            Çevre il, İlçe ve Belde Belediyelerinin araç talepleri, araç bakım, tamir ve onarım, lastik, madeni yağ, katkı maddeleri ve akaryakıt taleplerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi uyarınca bedelsiz yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

 

   MADDE 6- Belediyemiz Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.11.2018 tarih ve E.22261 sayılı teklif yazıları ile Kadro İptal İhdas Cetvelleri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Başkanlığı, ihtiyacı nedeniyle, kadro iptal ve ihdası gerekmektedir. Bu kapsamda, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği’nin maddeleri doğrultusunda hazırlanan kadro iptal ihdas cetvellerinde gösterildiği gibi 1 Adet 1. Derece Şehir Plancısı kadrosunun kaldırılarak yerine, 1 Adet 5. Derece Şehir Plancısı Kadrosunun ihdasına, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğinin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri ile 5393 Sayılı Belediye kanunun 18, 38 ve 49. maddeleri uyarınca ekte sunulan Kadro iptal ve ihdas Cetveli oyçokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE 7- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi uyarınca ihtiyaç duyulan ihtisas komisyonlarının kurulmasına ilişkin Meclis üyelerinden gelen öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi “Belediye Meclis üyeleri arasında en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurulabilir. Komisyonlar bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” denilmektedir.

Bu nedenle Belediyemiz İş ve İşlemlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi, Belediye meclis tarafından alınacak kararların sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla ihtisas komisyonlarının kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İhtisas Komisyonlarının siyasi parti grupları tarafından aşağıda belirtilen ihtisas komisyonları ve üyeleri oluşturulmuştur.

Ekoloji ve Çevre Sağlık Komisyonu

İlhan KOYUNCU

Şirin ŞEN

Mehdiye DEMİR

Seher AKSOY

Murat ALP

   Emlak Komisyonu

Osman BEYAZ

Salih ÇETİNKAYA

Ayşe ÖNAL

Mehmet Nur ÖZDEMİR

Sabahat ACAR

Yer tespit ve tarife Belirleme Komisyonu

Engin KAHRAMAN

Muhyettin TAŞ

Fevziye AKTAŞ

İlkay ALAGÖZ

Ümit ALTUN

Halk İle İlişkiler Komisyonu

Recep YARGI

Mehmet ALİ OĞUZ

Güler ORAN

Vahibe ÇELİK

Kemal GELEN

Kadın Politikaları Komisyonu

Cihan SÖZEN

Şehriban AYDIN

Seval AKSOY                                

Ulaşım Komisyonu

Sidar ÜNAT

Ayşe İŞ

İsmail GÖNÜL                                

 

İhsan DEMİRBİLEK

 

Ramazan SUNA

 

Kültür Sanat Komisyonu

Mehmet ALİ OĞUZ

Gizem OĞURLU

Mehdiye DEMİR

İlkay ALAGÖZ

Mehmet Nur ÖZDEMİR

Ekonomi Komisyonu

Ayşe ÖNAL

İlhan KOYUNCU

Emin AYABE

Güler ORAN

Mevlüde BİLİCİ

Yoksullukla Mücadele Komisyonu

Recep YARGI

Muhyettin TAŞ

Ayşe İŞ

Vahibe ÇELİK

Ramazan SUNA

 Madde Bağımlılığı İle Mücadele
 Hasta Hakları Ve Sokak Çocuklarının Sorunlarını İnceleme Komisyonu

Osman BEYAZ

Salih ÇETİNKAYA

Fevziye AKTAŞ

Şehriban AYDIN

Seval AKSOY

 Gençlik ve Spor Komisyonu

Engin KAHRAMAN

İsmail GÖNÜL

Seher AKSOY

Sidar ÜNAT

Murat ALP

Etik ve Hukuk Komisyonu

İhsan DEMİRBİLEK

Şirin ŞEN

Cihan SÖZEN

Sabahat ACAR

 

Kemal GELEN

 

 

 

 

 

 

 

Engelsiz Yaşam Komisyonu

Salih ÇETİNKAYA

Burhan SARAN

Ayşe İŞ

Cihan SÖZEN

Ümit ALTUN

Erkek Kadın Eşitliği

Güler ORAN

Şehriban AYDIN

Muhyettin TAŞ

Kemal GELEN

Necat BASMACI

Eğitim komisyonu

İlkay ALAGÖZ

Ayşe ÖNAL

ALİ OĞUZ

Recep YARGI

Mehmet Nur ÖZDEMİR

  Halk Pazarları ve Esnaf Sorunları
Tüketici Komisyonu

Emin AYEBE

Osman BEYAZ

Şükran ÇELEBİ

Sebahat ACAR

Murat ALP

Ar-Ge ( Belediye Faaliyet ve
Yatırımlarını İzleme Komisyonu)

İsmail Gönül

Şirin ŞEN

Gizem OĞURLU

Sidar ÜNAT

Mevlüde BİLİCİ

 

 

 

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca yapılan oylama neticesinde adı geçenler bir yıl süreyle 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi uyarınca ihtisas komisyonlarına seçildiler.

 

MADDE 8- İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 222 ada 3 ve 29 nolu parsellere ilişkin alınan, 08.03.2019 tarih ve 3-167 sayılı meclis kararına Mehmet Ali Dinç tarafından 08.04.2019 tarih ve 8524 sayılı dilekçe ile itiraz edilmiş olup, yapılan itirazın değerlendirilmesi neticesinde;

Belediye Meclisinin 08.03.2019 tarih ve 3-167 sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 222 Ada 3 ve 29 nolu parsellere ilişkin alınan kararın; mevcut dokuya uymadığı, çevre yapılaşmayla bütünlük arz etmediği, yolların var olan sürekliliğini ve bütünlülüğünü bozduğu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinin 1. bendine uyum sağlamadığı anlaşıldığından, alınan 08.03.2019 tarih ve 3-167 sayılı Meclis Kararının iptal edilip, eski imar durumunun(222 Ada 29 nolu parsel; K Lejantlı, Emsal:1.60, A-4, Konut Alanı ve Yol Alanı. 222 Ada 3 nolu parsel için; K Lejantlı, Emsal:2.00, A-5, Konut Alanı ve Yol Alanı) geçerli olmasına oy çokluğuyla karar verildi.

 

 

MADDE 9- İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 222 ada 3 ve 29 nolu parsellere ilişkin alınan, 08.03.2019 tarih ve 3-167 sayılı meclis kararına Mehmet Çelik tarafından 10.04.2019 tarih ve 8809 sayılı dilekçe ile itiraz edilmiş olup, yapılan itirazın değerlendirilmesi neticesinde;

 

Belediye Meclisinin 08.03.2019 tarih ve 3-167 sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 222 Ada 3 ve 29 nolu parsellere ilişkin alınan kararın; mevcut dokuya uymadığı, çevre yapılaşmayla bütünlük arz etmediği, Planlama İlkeleri, Şehircilik Esaslarına uymadığı ve yolların var olan sürekliliğini ve bütünlülüğünü bozduğu gerekçesiyle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinin 1. bendine uyum sağlamadığı anlaşıldığından dolayı alınan 08.03.2019 tarih ve 3-167 sayılı Meclis Kararının iptal edilip, eski imar durumunun(222 Ada 29 nolu parsel; K Lejantlı, Emsal:1.60, A-4, Konut Alanı ve Yol Alanı. 222 Ada 3 nolu parsel için; K Lejantlı, Emsal:2.00, A-5, Konut Alanı ve Yol Alanı) geçerli olmasına oy çokluğuyla karar verildi.

 

MADDE 10- İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 222 ada 3 ve 29 nolu parsellere ilişkin alınan, 08.03.2019 tarih ve 3-167 sayılı meclis kararına İbrahim Genç tarafından 10.04.2019 tarih ve 8805 sayılı dilekçe ile itiraz edilmiş olup, yapılan itirazın değerlendirilmesi neticesinde;

 

Belediye Meclisinin 08.03.2019 tarih ve 3-167 sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 222 Ada 3 ve 29 nolu parsellere ilişkin alınan kararın; mevcut dokuya uymadığı, çevre yapılaşmayla bütünlük arz etmediği, Planlama İlkeleri, Şehircilik Esaslarına uymadığı ve yolların var olan sürekliliğini ve bütünlülüğünü bozduğu gerekçesiyle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinin 1. bendine uyum sağlamadığı anlaşıldığından dolayı alınan 08.03.2019 tarih ve 3-167 sayılı Meclis Kararının iptal edilip, eski imar durumunun(222 Ada 29 nolu parselin; 402 m2’si K Lejantlı, Emsal:1.60, A-4, Konut Alanı, geriye kalan alan Yol Alanı, 222 Ada 3 nolu parsel için; K Lejantlı, Emsal:2.00, A-5, Konut Alanı ve Yol Alanı) geçerli olmasına oy çokluğuyla karar verildi.

 

MADDE 11- İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 462 ada 12 ve 14 nolu parseller ile 2240 nolu parsel ve İluh Köyü’nde 458 Ada 8 nolu parsellere ilişkin alınan, 07.03.2019 tarih ve 3-157 sayılı meclis kararına Mesut Orun tarafından bila tarih ve 8573 sayılı dilekçe ile itiraz edilmiş olup, yapılan itirazın değerlendirilmesi neticesinde;

Belediye Meclisinin 07.03.2019 tarih ve 3-157 sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 462 Ada 12 ve 14 nolu parseller ile 2240 nolu parsel ve İluh Köyü’nde 458 Ada 8 nolu parsellere ilişkin alınan kararın; mevcut dokuya uymadığı, çevre yapılaşmayla bütünlük arz etmediği, planlama ilkeleri, şehircilik esaslarına uymadığı ve yolların var olan sürekliliğini ve bütünlülüğünü bozduğu gerekçesiyle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinin 1. bendine uyum sağlamadığı anlaşıldığından, alınan 07.03.2019 tarih ve 3-157 sayılı Meclis Kararının iptal edilip, eski imar durumunun(462 Ada 12 nolu parselin 261,20 m2’si A-8, Konut Alanı, 462 Ada 14 nolu parselin 735.10 m2’si 7 m genişliğinde imar yolu, 2240 nolu parselin 53 m2’si 7 m genişliğinde imar yolu ve 458 Ada 8 nolu parselin 4500 m2’si Emsal:1.00, Yençok=Serbest, Resmi Kurum (Emniyet Hizmet Alanı) geçerli olmasına oy çokluğuyla karar verildi.

 

MADDE 12- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1563 nolu parsele ilişkin alınan 08/03/2019 tarih ve 3-150 sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

08/03/2019 tarih ve 3-150 sayılı meclis kararı ile imar plan değişikliği talebi ile reddedilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1563 nolu parsele ilişkin alınan meclis kararı imar kanunu ve mevzuatı çerçevesinde tekrar değerlendirilmiş olup; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesi 1., 2., 4., 5. ve 7. fıkrası hükümlerine uyum sağlamadığı, mevcut dokuya uyum sağlamadığı ve çevre yapılaşmayla bütünlük arz etmediği gerekçesiyle alınan meclis kararının aynı şekilde geçerli olmasına oy çokluğu ile karar verildi.

 

MADDE 13- İlimiz, Merkez, Alkami Köyü’nde kain 126 nolu parsele ilişkin alınan 08/03/2019 tarih ve 3-168 sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediye Meclisinin 08/03/2019 tarih ve 3-168 sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez İlçesi, Alkami Köyü’nde kain 126 nolu parsele ilişkin alınan kararın; ilgili kurum ve kuruluşlardan olumlu görüş alınmadığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 8. maddesinin 1. fıkrası, 11. maddesinin 1. fıkrası ve 26. maddesinin 1. fıkrasına uyum sağlamadığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Ek-2 tablosunda belirtilen asgari standartlara ve alan büyüklüklerine uyulmadığı gerekçesiyle 07.03.2019 tarih ve 3-157 sayılı Meclis Kararının iptal edilip, eski imar durumunun(imarsız) geçerli olmasına oy çokluğuyla karar verildi.

 

MADDE 14- İlimiz, Merkez, Ziya Gökalp Mahallesi 863 Ada 5 nolu parsel ile Ciğerlo Köyünde kain 1270 Ada 1 nolu parsele ilişkin alınan 07/03/2019 tarih ve 3-159 sayılı meclis kararına yapılan itirazların yeniden görüşülmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediye Meclisinin 07/03/2019 tarih ve 3-159 sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi 863 Ada 5 nolu parsel ile Ciğerlo Köyünde kain 1270 Ada 1 nolu parsele ilişkin alınan kararda; yaşanan yoğunluk artışına karşılık nüfusun ihtiyacı olan donatı alanlarının aynı imar plan kararlarıyla belirlenen (Batman Merkez İmar Planı-Batman Merkez Kuyubaşı Köyü Çevresi İmar Planı) plan içerisinde gösterilmemesi, sosyal donatı alanlarının hizmet etki alanı içerisinde yer almadığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinin 5. fıkrasının (a) bendi ve 1. fıkrasına uygun olmadığı gerekçesiyle 07.03.2019 tarih ve 3-159 sayılı Meclis Kararının iptal edilip, eski imar durumunun(Ziya Gökalp Mahallesi 863 ada 5 parsel için: TAKS:0.50, Emsal:1.00, Yençok:16.50 metre Resmi Kurum Alanı. Ciğerlo Köyünde kain 1270 ada1 parsel için: Emsal:0.50, Yençok:Serbest, Resmi Kurum Alanı ve Park Alanı) geçerli olmasına oy çokluğuyla karar verildi.

 

MADDE 15- İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 2846 Ada 2 nolu parsele ilişkin alınan 27/03/2019 tarih ve 4-175 sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediye Meclisinin 27/03/2019 tarih ve 4-175 sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Bahçelievler Mahallesi 2846 Ada 2 nolu parsele ilişkin alınan kararın; ilgili kurum görüşünün alınmadığı, mevcut dokuya uyum sağlamadığı ve çevre yapılaşmayla bütünlük arz etmediğinden, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 8. madde 1. fıkrası, 11. madde 3. fıkrası ve 26. maddesinin 1., 4. ve 5. fıkrası, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. maddesinin 1. ve 4. fıkrası hükümlerine aykırı olduğundan 27.03.2019 tarih ve 4-175 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

 

MADDE 16- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 993 Ada 21 nolu parsele ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesinde, Tılmerç Köyünde kain 993 Ada 21 nolu parsel Konut Alanı olarak imarlı olan taşınmaz üzerinde Nazım ve Uygulama İmar Planlarında enerji nakil hattı geçtiği görülmektedir. Hâlihazırda ise planda gösterilen hattın parsel içerisinde değil de, parselin güneyinde planlanmış olan 10 metre genişliğindeki imar yolundan geçirildiği görülmektedir. Söz konusu parselde hâlihazır ve imar planının uyumlu olmamasından kaynaklı, uygulama imar planı kararıyla getirilmiş olan yapılaşma koşulları etkin bir şekilde kullanılmamakta olup, mülkiyet hakkı kısıtlılığına sebebiyet vermektedir. Tılmerç Köyü 993 Ada 21 numaralı parselde fonksiyonu ve yapılaşma koşulları korunarak, mevcut hâlihazırda yapılmış olan enerji nakil hattı güzergahı; 03/04/2019 tarih ve 2511 sayılı Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş’nin kurum görüşünde belirtilen enerji nakil hattı güzergahıyla aynı güzergahta olması ve mülkiyet sahibinin mağduriyetinin giderilebilmesi için enerji nakil hattının  halihazır ile uyumlu hale getirebilmek amacıyla plan değişikliği dosyası hazırlanmıştır.

 

PLAN NOTLARI: 1- Plan Değişikliği Onama Sınırı İçerisinde Tilmerç Köyü, 993 Ada 21 Nolu Parsel Emsal:1.70, Taksmax:0.25 ve Yençok:21.50 Konut Alanı Olarak Tasarlanmıştır. 2- Bodrum ve Normal Katlar Zemin İzdüşümünün İçine/Dışına Taşabilecektir. Bodrum Zemin altı Otopark Olarak Kullanılabilecek Olup, Otopark, Havalandırma, Sığınak Vb. Ortak Kullanım Alanları Yapılabilecektir. 3-İhtiyaç Duyulması Halinde Birden Fazla Bodrum Kat Yapılabilecek Olup, Bodrum Kat Yol Cephelerinden 5, Arkadan 10.75 Metre, Komşudan 4.5 M Çekme Yapmak Şartıyla  Taksmax:0.30'dur. Bodrum Kat Yükseklikleri Azami 4 Metredir. 4- Bu Planda Ve Raporunda Aksi Belirtilmeyen Hususlarda, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Meri İmar Planı Ve İlgili Yönetmelik Hükümleri Geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

 

MADDE 17- İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 1546 Ada 66 ve 67 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 1546 Ada 66 ve 67 nolu parseller; ilgili kurum görüşünün alınmadığı, çevre yapılaşmayla bütünlük arz etmediği, Planlı Alanlar İmar 57. madde 25. fıkrası, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 8. madde 1. fıkrası ve 26. madde 1. fıkrası hükümlerine uymadığı gerekçesiyle talep oy çokluğuyla ile reddedildi.

 

MADDE 18- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 872 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 872 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Haziran-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 19- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 988 ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 988 ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Haziran-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 20- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 208 ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 208 Ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Haziran-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 21- İlimiz, Merkez, Meydan Mahallesinde kain 470 ada 85 ve 86 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Meydan Mahallesinde kain 470 ada 85 ve 86 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Haziran-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

MADDE 22- İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 178 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 178 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Haziran-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 23- Belediye Başkanlığımızın 25.04.2019 tarih 7657 sayılı oluru ile hazırlanan; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 890 Ada 3 nolu parsele ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Planlama alanı, Batman ili Merkez İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Planlama alanı, 1/100.000 ölçekli Mardin-Siirt-Batman-Şırnak Çevre Düzeni Planında” Kentsel Yerleşik Alan” olarak planlanmıştır. Tapu kayıtlarında 890 ada 3 parsel 4.186,95 m2 alanı kapsamakta olup, arsa vasfında bulunmaktadır.

Plan değişikliğine konu olan 890 ada 3 parsel; 27.03.2019 tarih ve 4-172 sayılı Meclis Kararından önce Batman (Merkez) Revizyon İmar Planındaki yapılaşma koşulları “Ayrık Nizam 6 katlı, Emsal=1.80 ve TAKS=0.30, Gelişme Konut Alanı’’ olarak imarlı iken; “Ayrık Nizam 6 Katlı, Emsal=2.60, TAKS=0.45, Yençok=21.50 metre, Ticaret Alanı’’ fonksiyonuna dönüştürülmüştür.

 

Batman Belediye Meclisinin 27.03.2019 tarih ve 4-172 sayılı kararının;

a)       ‘’Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 1. fıkrası ‘’ İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.’’,

b)      ‘’Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 2. fıkrası ‘’ İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.’’,

c)       ‘’Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 7. fıkrası ‘’ Yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen imar plan değişikliklerinde, kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla ayrıca kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu, analizi hazırlanır veya hazırlatılır.’’,

d)      ‘’Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 28. maddesinin 2. fıkrası ‘’ Plan teklifleri; Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, planın kademesi ve türüne göre üst kademe planlar, planlama esasları, yapılan analiz ve kararlar ile birlikte gerekçesi, planın kent bütününe ve çevresine etkisi ve uyumu, ulaşım sistemi ile bütünleşmesi, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarının sağlanması, kentsel doku ve yaşanabilirlik hususları kapsamında değerlendirilir.’’

hükümlerine aykırı olduğundan, 890 ada 3 parsele yönelik plan değişikliği hazırlanmıştır.

 

Tilmerç Köyünde kain 890 Ada 3 nolu parsele ilişkin Batman Belediye Meclisinin 27.03.2019 tarih ve 4-172 sayılı kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hükümleri yeniden değerlendirilmiş olup, Batman (Merkez) Revizyon Uygulama İmar Planındaki eski yapılaşma koşulları olan “Ayrık Nizam 6 katlı, Emsal=1.80 ve TAKS=0.30, Gelişme Konut Alanı’’ olarak değiştirilmiştir.

  

 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları: 1- 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; plan gösterimi, plan notları ve plan açıklama raporu ile bir bütündür. 2- Tasdik sınırları içerisindeki 890 ada 3 nolu parsel Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanıdır.  3- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 4- Aksi belirtilmeyen durumlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve mer-i imar planı hükümleri geçerlidir.

 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 1- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı; plan gösterimi, plan notları ve plan açıklama raporu ile bir bütündür. 2- Tasdik sınırları içerisindeki 890 ada 3 nolu parsel Gelişme Konut Alanıdır. 3- Yapılaşma koşulları Bitişik Nizam 6 Katlı, Emsal=1.80, Taksmax=0.30, Konut Alanıdır. 4- Aksi belirtilmeyen durumlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve mer-i imar planı hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oy çokluğuyla ile karar verildi.

 

MADDE 24- Belediye Başkanlığımızın 25.04.2019 tarih 7657 sayılı oluru ile hazırlanan; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 891 Ada 5 nolu parsele ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Planlama alanı, Batman ili Merkez İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Planlama alanı, 1/100.000 ölçekli Mardin-Siirt-Batman-Şırnak Çevre Düzeni Planında” Kentsel Yerleşik Alan” olarak planlanmıştır. Tapu kayıtlarında 891 ada 5 parsel 2.498,22 m2 alanı kapsamakta olup, arsa vasfında bulunmaktadır.

 

Plan değişikliğine konu olan 891 ada 5 parsel; 27.03.2019 tarih ve 4-173 sayılı Meclis Kararından önce Batman (Merkez) Revizyon İmar Planındaki yapılaşma koşulları “Bitişik Nizam 6 katlı, Emsal=1.80 ve TAKS=0.30, Ticaret Alanı’’ olarak imarlı iken; “Bitişik Nizam 6 Katlı, Emsal=2.60, TAKS=0.45, Yençok=21.50 metre, Ticaret Alanı’’ fonksiyonuna dönüştürülmüştür.

 

Batman Belediye Meclisinin 27.03.2019 tarih ve 4-173 sayılı kararının;

a)       ‘’Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 1. fıkrası ‘’ İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.’’,

b)      ‘’Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 2. fıkrası ‘’ İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.’’,

c)       ‘’Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 7. fıkrası ‘’ Yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen imar plan değişikliklerinde, kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla ayrıca kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu, analizi hazırlanır veya hazırlatılır.’’,

d)      ‘’Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 28. maddesinin 2. fıkrası ‘’ Plan teklifleri; Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, planın kademesi ve türüne göre üst kademe planlar, planlama esasları, yapılan analiz ve kararlar ile birlikte gerekçesi, planın kent bütününe ve çevresine etkisi ve uyumu, ulaşım sistemi ile bütünleşmesi, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarının sağlanması, kentsel doku ve yaşanabilirlik hususları kapsamında değerlendirilir.’’

hükümlerine aykırı olduğundan, 891 ada 5 parsele yönelik plan değişikliği hazırlanmıştır.

 

Tilmerç Köyünde kain 891 Ada 5 nolu parsele ilişkin Batman Belediye Meclisinin 27.03.2019 tarih ve 4-173 sayılı kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hükümleri yeniden değerlendirilmiş olup, Batman (Merkez) Revizyon Uygulama İmar Planındaki eski yapılaşma koşulları olan “Ayrık Nizam 6 katlı, Emsal=1.80 ve TAKS=0.30, Ticaret Alanı’’ olarak değiştirilmiştir.

 

 

 

 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları: 1- 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; plan gösterimi, plan notları ve plan açıklama raporu ile bir bütündür. 2- Tasdik sınırları içerisindeki 891 ada 5 nolu parsel Ticaret Alanıdır.  3- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 4- Aksi belirtilmeyen durumlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve mer-i imar planı hükümleri geçerlidir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 1- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı; plan gösterimi, plan notları ve plan açıklama raporu ile bir bütündür. 2- Tasdik sınırları içerisindeki 891 ada 5 nolu parsel Ticaret Alanıdır. 3- Yapılaşma koşulları Bitişik Nizam 6 Katlı, Emsal=1.80, Taksmax=0.30, Ticaret Alanıdır. 4- Aksi belirtilmeyen durumlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve mer-i imar planı hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oy çokluğuyla ile karar verildi.

 

MADDE 25- Belediye Başkanlığımızın 25.04.2019 tarih 7657 sayılı oluru ile hazırlanan; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 978 Ada 1 nolu parsele ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Planlama alanı, Batman ili Merkez İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Planlama alanı, 1/100.000 ölçekli Mardin-Siirt-Batman-Şırnak Çevre Düzeni Planında” Kentsel Yerleşik Alan” olarak planlanmıştır. Tapu kayıtlarında 978 ada 1 parsel 11,812.00 m2 alanı kapsamakta olup, arsa vasfında bulunmaktadır.

 

Plan değişikliğine konu olan 978 ada 1 parsel; 27.03.2019 tarih ve 4-177 sayılı Meclis Kararından önce Batman (Merkez) Revizyon İmar Planındaki yapılaşma koşulları “Ayrık Nizam 8 katlı, Emsal=2.80 ve TAKS=0.35, Konut Alanı’’ olarak imarlı iken; “Emsal=2.80, TAKS=0.55, Yençok=39.50 metre, Konut Alanı’’ fonksiyonuna dönüştürülmüştür.

 

Batman Belediye Meclisinin 27.03.2019 tarih ve 4-177 sayılı kararının;

e)      Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 1. fıkrası ‘’İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.’’,

f)       Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 4. fıkrası ‘’ Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silueti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır.’’,

g)      Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 5. fıkrasının b bendi ‘’ Nüfus yoğunluğuna bağlı olmaksızın, kat adedinin artırılmasının istenmesi durumunda; önerilecek kat adetlerinin tayininde aşağıdaki formüle göre bulunacak bütün yollardaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklık sağlanacaktır.

 

K = [(Y1 + Y2)/2] + 7,00 m

Yukarıdaki formülde;

K = Karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafe (metre),

Y1 = Yolun bir cephesine önerilecek yapının yüksekliği,

Y2 = Yolun diğer cephesinde önerilecek yapının yüksekliğini,

ifade eder.‘’,

 

h)      Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 24. Maddesinin 1. Fıkrası ‘’ Uygulama imar planında aksine bir hüküm yoksa bu Yönetmeliğin bahçe mesafeleri ile ilgili hükümlerine uyulması kaydı ile bir parsele, birden fazla bina yapılabilir.’’,

i)       Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 24. Maddesinin 2. Fıkrası ‘’ Bir parselde birden fazla binanın projelendirilmesi halinde, binalar arası mesafe her binanın yüksekliğine göre yaklaşma mesafeleri ayrı ayrı tespit edilip toplanmak suretiyle bulunur.’’

hükümlerine aykırı olduğundan, 978 ada 1 parsele yönelik plan değişikliği hazırlanmıştır.

 

Tilmerç Köyünde kain 978 Ada 1 nolu parsele ilişkin Batman Belediye Meclisinin 27.03.2019 tarih ve 4-177 sayılı kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hükümleri yeniden değerlendirilmiş olup, Batman (Merkez) Revizyon Uygulama İmar Planındaki eski yapılaşma koşulları olan “Ayrık Nizam 8 katlı, Emsal=2.80 ve TAKS=0.35, Konut Alanı’’ olarak değiştirilmiştir.

 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları: 1- 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; plan gösterimi, plan notları ve plan açıklama raporu ile bir bütündür. 2- Tasdik sınırları içerisindeki 978 ada 1 nolu parsel Gelişme Konut Alanıdır.  3- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 4- Aksi belirtilmeyen durumlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve mer-i imar planı hükümleri geçerlidir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 1- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı; plan gösterimi, plan notları ve plan açıklama raporu ile bir bütündür. 2- Tasdik sınırları içerisindeki 978 ada 1 nolu parsel Gelişme Konut Alanıdır. 3- Yapılaşma koşulları Ayrık Nizam 8 katlı, Emsal=2.80 ve TAKS=0.35, Konut Alanıdır. 4- Aksi belirtilmeyen durumlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve mer-i imar planı hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oy çokluğuyla ile karar verildi.

 

MADDE 26- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1655 ve 2995 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1655 ve 2995 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Haziran-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 27- Belediye Başkanlığımızın 25.04.2019 tarih 7657 sayılı oluru ile hazırlanan; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 2846 Ada 2 nolu parsele ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Planlama alanı, Batman ili Merkez İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Planlama alanı, 1/100.000 ölçekli Mardin-Siirt-Batman-Şırnak Çevre Düzeni Planında” Kentsel Yerleşik Alan” olarak planlanmıştır. Tapu kayıtlarında 2846 ada 2 parsel 1,603.50 m2 alanı kapsamakta olup, arsa vasfındadır.

Plan değişikliğine konu olan 2846 ada 2 parsel; 27.03.2019 tarih ve 4-175 sayılı Meclis Kararından önce Batman (Merkez) Revizyon İmar Planındaki yapılaşma koşulları “Ayrık Nizam 5 katlı, Emsal:2.00, Taks:0.40, Konut Alanı’’ olarak imarlı iken; ‘’Ayrık Nizam 5 katlı, Emsal:2.00, Taksmax:0.40, Yençok:19.00, Özel Eğitim Alanı’’ fonksiyonuna dönüştürülmüştür.

Batman Belediye Meclisinin 27.03.2019 tarih ve 4-175 sayılı kararının;

a)      Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 1. fıkrası ‘’ İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.’’,

b)      Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 4. fıkrası ‘’ Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silueti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır.’’,

c)      Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 5. fıkrasının b bendi ‘’ Nüfus yoğunluğuna bağlı olmaksızın, kat adedinin artırılmasının istenmesi durumunda; önerilecek kat adetlerinin tayininde aşağıdaki formüle göre bulunacak bütün yollardaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklık sağlanacaktır.

K = [(Y1 + Y2)/2] + 7,00 m

Yukarıdaki formülde;

K = Karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafe (metre),

Y1 = Yolun bir cephesine önerilecek yapının yüksekliği,

Y2 = Yolun diğer cephesinde önerilecek yapının yüksekliğini,

ifade eder.

 

d)      Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 8. maddesinin 1. fıkrası ‘’ Mekânsal planların, plan değişiklilerinin, revizyon ve ilavelerin hazırlanması sürecinde, kamu kurum ve kuruluşları veya plan müelliflerince planın türüne ve kademesine göre bu Yönetmelikte genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veri, görüş ve öneriler elde edilerek gerekli analiz, etüt, araştırma ve çalışmalar yapılır.’’,

e)      Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 11. maddesinin 3. fıkrası ‘’ Planda yerleşik alan olarak belirlenen alanlarda yapılacak imar planı revizyon ve değişikliklerinde, bu Yönetmelikte belirtilen eğitim, sağlık ve ibadet kullanımlarına ilişkin asgari alan büyüklüğünün karşılanamaması durumunda ilgili kamu kurum ve kuruluşunun teklifi doğrultusunda veya görüşü alınarak alan büyüklüğü plan ile belirlenir.’’,

hükümlerine aykırı olduğundan, 2846 ada 2 parsele yönelik plan değişikliği hazırlanmıştır.

 

Bahçelievler Mahallesinde kain 2846 Ada 2 nolu parsele ilişkin Batman Belediye Meclisinin 27.03.2019 tarih ve 4-175 sayılı kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hükümleri yeniden değerlendirilmiş olup, Batman (Merkez) Revizyon Uygulama İmar Planındaki eski yapılaşma koşulları olan “Ayrık Nizam 5 katlı, Emsal:2.00, Taks:0.40, Konut Alanı’’ olarak değiştirilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları: 1- 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; plan gösterimi, plan notları ve plan açıklama raporu ile bir bütündür. 2- Tasdik sınırları içerisindeki 2846 ada 2 nolu parsel orta yoğunluklu Meskûn Konut Alanıdır.  3- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 4- Aksi belirtilmeyen durumlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve mer-i imar planı hükümleri geçerlidir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 1- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı; plan gösterimi, plan notları ve plan açıklama raporu ile bir bütündür. 2- Tasdik sınırları içerisindeki 2846 ada 2 nolu parsel K Lejantlı Konut Alanıdır. Yapılaşma koşulları: Ayrık Nizam 6 katlı, Emsal=2.00, Taks=0.40’tır. 3- Aksi belirtilmeyen durumlarda 3194 sayılı İmar Kanunu mer-i imar planı hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

MADDE 28- Belediye Başkanlığımızın 25.04.2019 tarih 7657 sayılı oluru ile hazırlanan; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü kain 189 Ada 14 nolu parsele ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Planlama alanı, Batman ili Merkez İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Planlama alanı, 1/100.000 ölçekli Mardin-Siirt-Batman-Şırnak Çevre Düzeni Planında” Kentsel Yerleşik Alan” olarak planlanmıştır. Tapu kayıtlarında 189 ada 14 parsel 4,298 m2 alanı kapsamakta olup, arsa vasfındadır.

Plan değişikliğine konu olan 189 ada 14 parsel; 27.03.2019 tarih ve 4-174 sayılı Meclis Kararından önce Batman (Merkez) Revizyon İmar Planındaki yapılaşma koşulları “Ayrık Nizam 6 katlı, Emsal:1.80, Taks:0.30, Konut+Ticaret Alanı’’ olarak imarlı iken; ‘Taksmax:0.40, Emsal:2.75, Yençok:Serbest, Turizm ve Konaklama Tesis Alanı’’ fonksiyonuna dönüştürülmüştür.

 

Batman Belediye Meclisinin 27.03.2019 tarih ve 4-174 sayılı kararının;

a)      Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 1. fıkrası ‘’ İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.’’,

b)      Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 4. fıkrası ‘’ Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silueti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır.’’,

c)      Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 5. fıkrasının b bendi ‘’ Nüfus yoğunluğuna bağlı olmaksızın, kat adedinin artırılmasının istenmesi durumunda; önerilecek kat adetlerinin tayininde aşağıdaki formüle göre bulunacak bütün yollardaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklık sağlanacaktır.

K = [(Y1 + Y2)/2] + 7,00 m

Yukarıdaki formülde;

K = Karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafe (metre),

Y1 = Yolun bir cephesine önerilecek yapının yüksekliği,

Y2 = Yolun diğer cephesinde önerilecek yapının yüksekliğini,

ifade eder.‘’,

d)      Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 7. fıkrası ‘’ Yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen imar plan değişikliklerinde, kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla ayrıca kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu, analizi hazırlanır veya hazırlatılır.’’

hükümlerine aykırı olduğundan, 189 ada 14 parsele yönelik plan değişikliği hazırlanmıştır.

 

Tilmerç Köyünde kain 189 Ada 14 nolu parsele ilişkin Batman Belediye Meclisinin 27.03.2019 tarih ve 4-174 sayılı kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hükümleri yeniden değerlendirilmiş olup, Batman (Merkez) Revizyon Uygulama İmar Planındaki eski yapılaşma koşulları olan “Ayrık Nizam 6 katlı, Emsal:1.80, Taks:0.30, Konut+Ticaret Alanı’’ olarak değiştirilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları:  1- Tasdik sınırı içerisindeki 189 ada 14 nolu parsel Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanıdır. 2- Aksi belirtilmeyen hususlarda meri imar planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları:  1- Tasdik sınırı içerisindeki alanın yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam 6 Katlı, Taks:0.30, Kaks:1.80 Konut Alanıdır. 2- Aksi belirtilmeyen hususlarda meri imar planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

 

MADDE 29- Belediye Başkanlığımızın 25.04.2019 tarih 7657 sayılı oluru ile hazırlanan; İlimiz, Merkez, Girbereşik Köyü kain 2861 Ada 9, 10, 11 ve 12 (eski 1364) nolu parsellere ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Planlama alanı, Batman ili Merkez İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Planlama alanı, 1/100.000 ölçekli Mardin-Siirt-Batman-Şırnak Çevre Düzeni Planında” Askeri Alan” olarak planlanmıştır. Girbereşik Köyü kain 2861 Ada 9, 10, 11 ve 12 (eski 1364) nolu parsellerin içerisinde yer aldığı plan değişikliği yapılan alan yaklaşık 23396 m2  alanı kapsamakta olup, söz konusu  parseller arsa vasfında bulunmaktadır.

Plan değişikliğine konu olan 2861 Ada 9, 10, 11 ve 12 (eski 1364) nolu parseller; 08.02.2018 tarih 2-72 sayılı Meclis Kararında yapılaşma koşulları plansız(imarsız) iken; ‘’ Emsal: 1.00, Taksmax: 0.40, Yençok: 6.50 metre, Toplu İş Alanı (Oto Galericiler Sitesi), Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı, Otopark Alanı, Yol Alanı ve Trafo Alanı’’ fonksiyonuna dönüştürülmüştür.

Batman Belediye Meclisinin 08.02.2018 tarih 2-72 sayılı kararının;

a)      Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 6. Fıkrasının e bendi ‘’ Plan alanındaki trafik hacimleri ile yeni getirilen kullanımların trafik üretme ve trafik çekme hacimleri dikkate alınarak yol ve kaldırım genişlikleri belirlenir.’’,

b)      Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 28. maddesinin 2. fıkrası ‘’ Plan teklifleri; Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, planın kademesi ve türüne göre üst kademe planlar, planlama esasları, yapılan analiz ve kararlar ile birlikte gerekçesi, planın kent bütününe ve çevresine etkisi ve uyumu, ulaşım sistemi ile bütünleşmesi, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarının sağlanması, kentsel doku ve yaşanabilirlik hususları kapsamında değerlendirilir.’’,

hükümlerine aykırı olduğundan, 2861 Ada 9, 10, 11 ve 12 (eski 1364) parsellere yönelik plan değişikliği hazırlanmıştır.

 

Girbereşik Köyü kain 2861 Ada 9, 10, 11 ve 12 (eski 1364) nolu parsellere ilişkin Batman Belediye Meclisinin 08.02.2018 tarih 2-72 sayılı kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hükümleri yeniden değerlendirilmiş olup, ‘’ Emsal: 1.00, Taksmax: 0.40, Yençok: 6.50 metre, Toplu İş Alanı (Oto Galericiler Sitesi), Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı, Otopark Alanı ve Trafo Alanı’’ olarak değiştirilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notları: 1- Planlama alanı 2861 Ada 9, 10, 11 ve 12 (eski 1364) nolu parseller; Toplu İş Alanı (Oto Galericiler Sitesi) Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Park, Otopark, Trafo ve Yol Alanıdır. 2- Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

            1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları: 1- Planlama alanı 2861 Ada 9, 10, 11 ve 12 (eski 1364) nolu parseller; Toplu İş Alanı (Oto Galericiler Sitesi) Alanı, B.H.A, Park, Otopark ve Yol Alanıdır. 2- Söz konusu parselin yapılaşma koşulları; Blok nizam 2 kat(asma katsız) Emsal=1.00, Taksmax:0.40 ve Yençok=6.50 metredir. 3- Çekme mesafeleri imar planı paftasında gösterildiği gibidir. 4- Planda belirtilen Belediye Hizmet Alanı içerisinde Batman Belediyesi tarafından projelendirilecek hizmet yapısı yapılaşma koşulları: Emsal=1.00, Taksmax=0.50 Yençok= 16.50 metre şeklindedir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

MADDE 30- Belediye Başkanlığımızın 25.04.2019 tarih 7657 sayılı oluru ile hazırlanan; İlimiz, Merkez, Körük Köyü kain 703 Ada 4 nolu parsele ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Planlama alanı, Batman ili Merkez İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Planlama alanı, 1/100.000 ölçekli Mardin-Siirt-Batman-Şırnak Çevre Düzeni Planında” Kentsel Yerleşik Alan” olarak planlanmıştır. Tapu kayıtlarında 703 ada 3 parsel 4.483 m2  alanı kapsamakta olup, arsa vasfında bulunmaktadır.

Batman Belediye Meclisinin 13.06.2018 tarih 7-269 sayılı kararının;

a)      Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 1. fıkrası ‘’ İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.’’,

b)      Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 4. fıkrası ‘’ Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silueti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır.’’,

hükümlerine aykırı olduğundan, 703 ada 4 parsele yönelik plan değişikliği hazırlanmıştır.

Körük Köyünde kain 703 ada 4 nolu parsele ilişkin Batman Belediye Meclisinin 13.06.2018 tarih 7-269 sayılı kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hükümleri yeniden değerlendirilmiş olup, yapılaşma koşulları “Taksmax:0.40, Emsal=2.10, Yençok 25.50 metre, Turizm ve Konaklama Tesis Alanı’’ olarak değiştirilmiştir. Bu bölgedeki Emsal değeri esas alınarak, kentsel teknik altyapı alanlarının yetersiz kalacağı ön görülerek emsal değeri azaltılmıştır. Yapılan plan değişikliği ile yoğunluk değeri ve yükseklik düşürülmüştür.

 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları: 1- Planlama alanında yapılaşma koşulları: Taks:0.40, Emsal:2.10, Yençok:25.50 metre, Turizm ve Konaklama Tesis Alanıdır. 2- Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve mer’i imar planı hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

 

MADDE 31- Belediye Başkanlığımızın 25.04.2019 tarih 7657 sayılı oluru ile hazırlanan; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü kain 996 Ada 17 nolu parsele ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Planlama alanı, Batman ili Merkez İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Planlama alanı, 1/100.000 ölçekli Mardin-Siirt-Batman-Şırnak Çevre Düzeni Planında” Kentsel Gelişme Alanı” olarak planlanmıştır. Tapu kayıtlarında 996 ada 17 parsel 3818,71 m2  alanı kapsamakta olup, arsa vasfında bulunmaktadır.

Plan değişikliğine konu olan 996 ada 17 parsel; 11.09.2018 tarih 11-380 sayılı Meclis Kararından önce Batman (Merkez) Revizyon İmar Planındaki yapılaşma koşulları “ Emsal=1.70 ve Taksmax=0.25,  Yençok:21.50 metre, Konut Alanı’’ olarak imarlı iken; “Emsal=1.70 ve Taksmax=0.25,  Yençok:21.50 metre, Özel Sosyal Tesis Alanı’’ fonksiyonuna dönüştürülmüştür.

 

Batman Belediye Meclisinin 11.09.2018 tarih 11-380 sayılı kararının;

j)       Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 1. fıkrası ‘’ İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.’’,

k)      Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 28. maddesinin 2. fıkrası ‘’ Plan teklifleri; Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, planın kademesi ve türüne göre üst kademe planlar, planlama esasları, yapılan analiz ve kararlar ile birlikte gerekçesi, planın kent bütününe ve çevresine etkisi ve uyumu, ulaşım sistemi ile bütünleşmesi, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarının sağlanması, kentsel doku ve yaşanabilirlik hususları kapsamında değerlendirilir.’’

hükümlerine aykırı olduğundan, 996 ada 17 parsele yönelik plan değişikliği hazırlanmıştır.

Tilmerç Köyünde kain 996 Ada 17 nolu parsele ilişkin Batman Belediye Meclisinin 11.09.2018 tarih 11-380 sayılı kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hükümleri yeniden değerlendirilmiş olup, Batman (Merkez) Revizyon Uygulama İmar Planındaki eski yapılaşma koşulları olan “ Emsal=1.70 ve Taksmax=0.25,  Yençok:21.50 metre, Konut Alanı’’ olarak değiştirilmiştir.

  1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notları: 1- Planlama alanı içerisinde yapılaşma koşulları: Gelişme Konut Alanıdır. 2- Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, meri imar planı hükümleri geçerlidir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları: 1- Planlama alanı içerisinde yapılaşma koşulları: Taksmaks: 0,25, Emsal: 1.70, Yençok:21.50 metre, Konut Alanıdır. 2- Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, meri imar planı hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

 

MADDE 32- Belediye Başkanlığımızın 25.04.2019 tarih 7657 sayılı oluru ile hazırlanan; İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü kain 1192 Ada 3 nolu parsele ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Planlama alanı, Batman ili Merkez İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Planlama alanı, 1/100.000 ölçekli Mardin-Siirt-Batman-Şırnak Çevre Düzeni Planında” Kentsel Gelişme Alanı” olarak planlanmıştır. Tapu kayıtlarında 1192 ada 3 parsel 6262,20 m2  alanı kapsamakta olup, arsa vasfında bulunmaktadır.

Plan değişikliğine konu olan 1192 ada 3 parsel; 11.09.2018 tarih 11-380 sayılı Meclis Kararından önce Batman (Merkez) Kuyubaşı Köyü Çevresi İmar Planındaki yapılaşma koşulları “ Emsal=1.50,  Yençok:30.50 metre, Konut Alanı’’ olarak imarlı iken; “Emsal=1.50, Yençok:30.50 metre, Özel Sosyal Tesis Alanı’’ fonksiyonuna dönüştürülmüştür.

 

Batman Belediye Meclisinin 22.12.2017 tarih 12-323 sayılı kararının;

l)       Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 1. fıkrası ‘’ İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.’’,

m)   Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 28. maddesinin 2. fıkrası ‘’ Plan teklifleri; Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, planın kademesi ve türüne göre üst kademe planlar, planlama esasları, yapılan analiz ve kararlar ile birlikte gerekçesi, planın kent bütününe ve çevresine etkisi ve uyumu, ulaşım sistemi ile bütünleşmesi, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarının sağlanması, kentsel doku ve yaşanabilirlik hususları kapsamında değerlendirilir.’’

hükümlerine aykırı olduğundan, 1192 ada 3 parsele yönelik plan değişikliği hazırlanmıştır.

Ciğerlo Köyünde kain 1192 Ada 3 nolu parsele ilişkin Batman Belediye Meclisinin 22.12.2017 tarih 12-323 sayılı kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hükümleri yeniden değerlendirilmiş olup, Batman (Merkez) Kuyubaşu Köyü Çevresi Uygulama İmar Planındaki eski yapılaşma koşulları olan “ Emsal=1.50,  Yençok:30.50 metre, Konut Alanı’’ olarak değiştirilmiştir.

 

 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları: 1- Planlama alanı içerisnde yapılaşma koşulları: Emsal:1,50, Yençok:30,50 metre, Konut Alanıdır. 2- Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, meri imar planı hükümleri geçerlidir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notları: 1- Planlama alanı içerisinde yapılaşma koşulları: gelişme Konut Alanıdır. 2- Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, mer-i imar planı hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

 

MADDE 33- Belediye Başkanlığımızın 25.04.2019 tarih 7657 sayılı oluru ile hazırlanan; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü kain 322 Ada 3 nolu parsele ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Planlama alanı, Batman ili Merkez İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Planlama alanı, 1/100.000 ölçekli Mardin-Siirt-Batman-Şırnak Çevre Düzeni Planında” Kentsel Yerleşik Alan” olarak planlanmıştır. Tapu kayıtlarında 322 ada 3 parsel 2.218 m2  alanı kapsamakta olup, arsa vasfında bulunmaktadır.

Plan değişikliğine konu olan 322 ada 3 parsel; 10.04.2018 tarih 5-199 sayılı Meclis Kararından önce Batman (Merkez) Revizyon İmar Planındaki yapılaşma koşulları “Taksmax: 0.50, Emsal: 1.00, Yençok:16.50 metre, Resmi Kurum Alanı’’ olarak imarlı iken; ‘’Taksmax: 0.50, Emsal: 1.00, Yençok:Serbest, İbadet Alanı’’ fonksiyonuna dönüştürülmüştür.

 

Batman Belediye Meclisinin 10.04.2018 tarih 5-199 sayılı kararının;

n)      ‘’Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 1. fıkrası ‘’ İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.’’,

  • o)       ‘’Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 28. maddesinin 2. fıkrası ‘’ Plan teklifleri; Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, planın kademesi ve türüne göre üst kademe planlar, planlama esasları, yapılan analiz ve kararlar ile birlikte gerekçesi, planın kent bütününe ve çevresine etkisi ve uyumu, ulaşım sistemi ile bütünleşmesi, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarının sağlanması, kentsel doku ve yaşanabilirlik hususları kapsamında değerlendirilir.’’

hükümlerine aykırı olduğundan, 890 ada 3 parsele yönelik plan değişikliği hazırlanmıştır.

Tilmerç Köyünde kain 322 Ada 3 nolu parsele ilişkin Batman Belediye Meclisinin 10.04.2018 tarih 5-199 sayılı kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hükümleri yeniden değerlendirilmiş olup, Batman (Merkez) Revizyon Uygulama İmar Planındaki eski yapılaşma koşulları olan “Taksmax: 0.50, Emsal: 1.00, Yençok:16.50 metre, Resmi Kurum Alanı’’ olarak değiştirilmiştir.

 1/1000 ölçekli Uygulma İmar Plan Notları: 1- Planlama alanında yapılaşma koşulları: Taksmax: 0.50, Emsal:1.00, Yençok:16.50 metre, Belediye Hizmet Alanıdır. 2- Aksi belirtilmeyen hususlarda mer’i imar planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notları: 1- Planlama alanında yapılaşma koşulları: Belediye Hizmet Alanıdır. 2- Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve mer’i imar planı hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

 

MADDE 34- İlimiz, Merkez, Hürriyet Mahallesi kain 2953 Ada 13 nolu parsele ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Hürriyet Mahallesi kain 2953 Ada 13 nolu parsel, Batman (Merkez) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Planı sınırları içerisinde kalmakta olup, mer-i imar planında B-2 (Bitişik Nizam İki Kat)  konut alanı ve farklı enkesitlere sahip imar yolu alanlarının kullanımındadır. Planlama alanı;  18. madde sınırı içindeki ve düzenlemenin yapılmadığı 2593 ada 13 parsel karma fonksiyon alanında kalmakta olup, ulaşım aksları ve konut alanı gibi fonksiyonlar tarafından çevrelenen bir konumdadır. Bu bağlamda Hürriyet Mahallesi, İluh Köyü, M46A13D2A pafta, 2593 ada 13 parsele ilişkin, 1/1000 ölçekte hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinde öngörülen ve halihazırda mevcut olan 6 metrelik ulaşım yolu söz konusu planlama alanının ulaşım aksının devamlılığını sağlamak adına düzenleme yapılmıştır.

Planlama alanında, mer-i imar planı ile gelen yapılaşma koşulları ve fonksiyonlar değiştirilmemiştir. Daha nitelikli ve kullanılabilir arsalar elde etmek üzere 2593 ada, 13 Parselin içinden geçen yol alanları yeniden düzenlenerek imar planı değişikliğine gidilmiştir.  Hazırlanan imar planı değişikliğinde öngörülen 6 metrelik ulaşım yolu dışında, kat adeti, fonksiyonlar, Taks, Kaks, Yençok, arka ve ön bahçe çekme mesafelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları: 1- Tasdik sınırı içerisindeki 2593 ada 13 parsel Konut ve Yol Alanıdır. 2- Plan değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılacaktır. 3- Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler hükümleri geçerlidir.

 

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

 

MADDE 35- Belediye Meclisinin 12/04/2019 tarih ve 5-192 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 987 Ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 987 Ada 6 nolu parsel; mevcut dokuya uyum sağlamadığı, çevre yapılaşmayla bütünlük arz etmediği gerekçesiyle, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinin 1. fıkrası ve 5. fıkrasının (b) bendine uyum sağlamadığı gerekçesiyle talep oy çokluğuyla reddedildi.

 

MADDE 36- Belediye Meclisinin 12/04/2019 tarih ve 5-193 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 855 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 855 Ada 4 nolu parsel; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinin 1, 2, 4. ve 7. fıkrası hükümlerine uyum sağlamadığı gerekçesiyle talep oy çokluğuyla reddedildi.

 

MADDE 37- Belediye Meclisinin 12/04/2019 tarih ve 5-194 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 264 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 264 Ada 2 nolu nolu parsel; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinin 1. fıkrası, 4. fıkrası ve 5. fıkrasının (b) bendine uyum sağlamadığı gerekçesiyle talep oy çokluğuyla reddedildi.

 

MADDE 38- Belediye Meclisinin 12/04/2019 tarih ve 5-195 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 988 Ada 1 ve 6 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 988 Ada 1 ve 6 nolu parseller; mevcut dokuya uyum sağlamadığı, çevre yapılaşmayla bütünlük arz etmediği gerekçesiyle, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine uyum sağlamadığı gerekçesiyle talep oy çokluğuyla reddedildi.

 

 

MADDE 39- Belediye Meclisinin 12/04/2019 tarih ve 5-196 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1519 Ada 2 ve 3 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1519 Ada 2 ve 3 nolu parseller; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinin 1, 4. ve 7. fıkrası hükümlerine uyum sağlamadığı gerekçesiyle talep oy çokluğuyla reddedildi.

 

MADDE 40- Belediye Meclisinin 12/04/2019 tarih ve 5-197 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1520 Ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1520 Ada 5 nolu parsel; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinin 1, 4. ve 7. fıkrası hükümlerine uyum sağlamadığı gerekçesiyle talep oy çokluğuyla reddedildi.

 

MADDE 41- Belediye Meclisinin 12/04/2019 tarih ve 5-198 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1523 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1523 Ada 2 nolu parsel; mevcut dokuya uyum sağlamadığı, çevre yapılaşmayla bütünlük arz etmediği gerekçesiyle, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinin 1, 4. ve 7. fıkrası hükümlerine uyum sağlamadığı gerekçesiyle talep oy çokluğuyla reddedildi.

 

MADDE 42- Belediyemiz Başkanlığına bağlı faaliyet yürüten ve ilimizin çeşitli semtlerinde bulunan Bilgi Evlerinin 05.03.2019 tarih ve 3-127 sayılı Meclis Kararı ile 14.03.2019 tarih ve 20-150 Sayılı Encümen Kararı ile Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilen 4 adet Bilgi Evi tahsislerinin iptal edilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Mülkiyeti Batman Belediyesine ait olan Halk Evleri 01.03.2019 tarih ve 3-127 Sayılı Meclis Kararı ve 14.03.2019 tarihli 20-150 sayılı Encümen Kararı sonrasında Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü il Batman Belediye Başkanlığı arasında imzalanan 29.03.2019 tarihli protokole ek olarak düzenlenen 01.04.2019 tarihli ek protokol ile Batman Merkez Beşevler Mahallesi Bilgi Evi, Huzur Mahallesi Ahmet Kaya Bilgi Evi, Petrolkent Mahallesi Bilgi Evi ve Yunus Emre Bilgi Evleri 10 yıllığına Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsisi yapılmıştır.

5393 sayılı Kanunun 75. maddesinin (d) fıkrasında “Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsisi mümkündür” hükmü gereğince tahsis işlemi yapılmıştır.

Onaylı imar planı üzerinde yapılan incelemeler sonucunda; Beşevler Mahallesi Bilgi Evi’nin “Belediye Hizmet Alanı” (BHA); Huzur Mahallesi Ahmet Kaya Bilgi Evi’nin “Park Alanı”; Petrolkent Mahallesi Bilgi Evi’nin “Sosyo-Kültürel Tesis Alanı ve şahıs mülkiyetinde olduğu”; Yunus Emre Bilgi Evi’nin “Park Alanı” yapılaşma koşullarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Şahıs mülkiyeti üzerinde inşa edilen Petrolkent Mahallesi Bilgi Evi de mevzuata aykırı olduğu halde tahsis edilmiştir.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 20. maddesinin (g) ve (ğ) bendi gereğince tahsisi yapılamayacak taşınmazlardan olduğu, ayrıca bahse konu park alanlarının 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi gereğince Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) ve Kamusal Ortaklık Payına (KOP) kapsamında kamuya terkin edilecek alanlar olduğu, bu nedenle tahsis işleminin yapılamayacağı açıktır. Ayrıca aynı yönetmeliğin 9. maddesinin (ç) ve (d) bendi gereğince onaylı imar planındaki yapılaşma koşullarına uygun olarak tahsis işlemi yapılmamış olup sonradan da kullanım amacına yönelik herhangi bir imar planı değişikliği yapılmamıştır.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin (b) ve (k) bendi gereğince resmi işlemlerin usulüne uygun olarak yapılmadığı görülmüştür. Ayrıca yapılan protokollerde fesih ve değişiklik yetkisi kurumumuzda olması gerekirken Batman Valiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmiştir.

Bilgi Evlerine ilişkin yapılan tahsis işlemleri Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 9. maddesinin (ç) ve (d) bendi, 20. maddesinin (g) ve (ğ) bendi ile 16. maddesinin (b) ve (k) bendi gereğince yapılan tahsis işlemi mevzuata aykırı olduğundan ve belediyenin asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyacı bulunduğundan tahsis işlemine ilişkin alınan Batman Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarih ve 3-127 sayılı Meclis Kararı ve 14.03.2019 tarihli 20-150 sayılı Encümen Kararı ve 29.03.2019 tarihli protokole ek olarak düzenlenen 01.04.2019 tarihli ek protokolün iptaline oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

MADDE 43- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmis Mahallesi 123 Ada 1 nolu parselde bulunan yapının (Tekstil Atölyesi) Batman İl Özel İdaresine 10 yıllığına tahsisi yapılmıştır. Tahsis işleminin iptaline ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmis Mahallesi 123 Ada 1 nolu parselde bulunan yapının (Tekstil Atölyesi) Belediye Meclisinin 27.03.2019 tarih ve 4-178 sayılı kararı ve Belediye Encümeninin 28.03.2019 tarih ve 24-167 sayılı kararı ile 29.03.2019 tarihinde yapılan protokol ile 10 yıllığına Batman İl Özel İdaresine 10 yıllığına tahsisi yapılmıştır.

 

5393 sayılı Kanunun 75. maddesinin (d) fıkrasında “Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsisi mümkündür” hükmü gereğince tahsis işlemi yapılmıştır.

 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin (b) ve (k) bendi gereğince resmi işlemlerin usulüne uygun olarak yapılmadığı görülmüştür.

 

Onaylı imar planı üzerinde yapılan incelemeler sonucunda; İlimiz, Merkez, Tilmis Köyü, 123 ada 1 nolu parsel  “Konut Alanı” yapılaşma koşullarına sahiptir. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 9. maddesinin (ç) ve (d) bendi gereğince onaylı imar planındaki yapılaşma koşullarına uygun olarak tahsis işlemi yapılmamış olup sonradan da “kullanım amacına” yönelik herhangi bir imar planı değişikliği (Ticaret Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı vs.) yapılmamıştır.

 

Belediye Tüzel Kişiliğine ait Tilmis Köyü 123 Ada 1 nolu parselde bulunan yapı (Tekstil Atölyesi) gerekli ihtiyaç analizi yapılmadan İl Özel İdaresine tahsis edilmiş olup belediyemizin asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyacı bulunmaktadır. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin (b) ve (k) bendi ile 9. maddesinin (ç) ve (d) bendi gereğince; Belediye Meclisinin 27.03.2019 tarih ve 4-178 sayılı kararı ve Belediye Encümeninin 28.03.2019 tarih ve 24-167 sayılı kararı ile yapılan tahsis işleminin iptaline oyçokluğu ile karar verildi.

 

MADDE 44- Batman Belediyesi Meclisinin almış olduğu, 04/10/2018 tarih ve 12-415 sayılı kararı ve bu karara istinaden alınan, Batman Belediye Başkanlığının 18/10/2018 tarih ve 77-301 sayılı encümen kararı ile mülkiyeti Batman Belediyesine ait olan Çamlıtepe Mahallesi M46-09D-4A ile M46A08C-3B paftasında bulunan Yaşam Parkı içindeki sosyal donatıların 5393 sayılı Belediye Kanunun 75 maddesinin (c) ve (d) fıkraları gereğince Birlik Vakfına 25 yıl süresince yapılan tahsisin iptal edilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Meclisimizce yapılan incelemeler sonucunda; meclis ve encümen kararlarında tahsisin dayandırıldığı, 5393 sayılı Kanunun 75. maddesinin (c) fıkrasında (Değişik: 12-11-2012-6360-19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir” hükmü yer almaktadır. Ayrıca 5393 sayılı Kanunun 75. maddesinin (d) fıkrasında “Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsisi mümkündür” hükmü yer almaktadır.

Birlik Vakfı ile yapılan tahsis dosyası incelendiğinde; 5393 sayılı Kanunun 75. maddesinin (c) fıkrası gereğince, kurumumuz ile söz konusu vakıf arasında herhangi bir “ortak projenin” olmadığı ve gerekli ihtiyaç analizleri yapılmadan taşınmazların tahsis edildiği, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin (b) ve (k) bendi gereğince resmi işlemlerin usulüne uygun olarak yapılmadığı tespit edilmiştir.

Tahsise konu alan; onaylı imar planında “Park Alanı” yapılaşma koşullarına sahiptir. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 20. maddesinin (g) ve (ğ) bendi gereğince tahsisi yapılamayacak taşınmazlardan olduğu, ayrıca bahse konu alanın 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi gereğince Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kapsamında kamuya terkin edilecek alan olduğu, bu nedenle tahsis işleminin yapılamayacağı açıktır.

Yaşam Parkı içindeki sosyal donatılara belediyemizin asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle, Batman Belediye Meclisinin almış olduğu 04/10/2018 tarih ve 12-415 sayılı kararı ve bu karara istinaden alınan, Batman Belediye Başkanlığının 18/10/20l8 tarih ve 77-301 sayılı encümen kararı ile mülkiyeti Batman Belediyesine ait olan Çamlıtepe Mahallesi M46-09D-4A ile M46A08C-3B paftada bulunan Yaşam Parkı içindeki sosyal donatıların 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (c) ve (d) fıkrası, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin (b) ve (k) bendi ile 20. maddesinin (g) ve (ğ) bendi gereğince Birlik Vakfına 25 yıl süresince yapılan tahsis işlemi yasaya aykırı olduğundan yapılan tahsisin iptaline oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

MADDE 45- Batman Belediye Meclisinin almış olduğu 04/10/2018 tarih ve 12-409 sayılı kararı ve bu karara istinaden alınan Batman Belediye Başkanlığının 09/10/2018 tarih ve 74-284 sayılı Encümen Kararı ile mülkiyeti Batman Belediyesine ait olan Bahçelievler Mahallesi 2846 ada 2 nolu taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (c) ve (d) fıkraları gereği Birlik Vakfına 25 yıl süreyle yapılan tahsisin iptal edilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Meclisimizce yapılan incelemeler sonucunda; meclis ve encümen kararlarında tahsisin dayandırıldığı, 5393 sayılı Kanunun 75. maddesinin (c) fıkrasında (Değişik: 12-11-2012-6360-19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir” hükmü yer almaktadır. Ayrıca 5393 sayılı Kanunun 75. maddesinin (d) fıkrasında “Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsisi mümkündür” hükmü yer almaktadır.

Birlik Vakfı ile yapılan tahsis dosyası incelendiğinde; 5393 Sayılı Kanunun 75. maddesinin (c) fıkrası gereğince, kurumumuz ile söz konusu vakıf arasında herhangi bir “ortak projenin” olmadığı ve gerekli ihtiyaç analizleri yapılmadan arsanın tahsis edildiği, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin (b) ve (k) bendi gereğince resmi işlemlerin usulüne uygun olarak yapılmadığı görülmüştür.

Mülkiyeti Batman Belediyesine ait olan Bahçelievler Mahallesi 2846 ada 2 nolu taşınmazın onaylı imar planındaki kullanım amacında değişikliğe (konut alanı) gidilmiş olup, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 9. maddesinin (ç) ve (d) bendi gereğince imar planındaki yapılaşma koşulları değişmiştir.

Aynı zamanda taşınmaz, Belediyenin asli görev ve hizmetlerinde kullanılacak bir alan olduğundan belediyemizin ihtiyacı bulunmaktadır. Sonuç olarak; Batman Belediyesi meclisinin almış olduğu, 04/10/2018 tarih ve 12-409 sayılı kararı ve bu karara istinaden alınan Batman Belediye Başkanlığının 09/10/2018 tarih ve 74-284 sayılı encümen kararı ile mülkiyeti Batman Belediyesine ait olan Bahçelievler Mahallesi 2846 ada 2 nolu parseldeki (1603,50 m2’lik) gayrimenkulün 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (c) ve (d) fıkraları, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin (b) ve (k) bendi ile 9. maddenin (ç) ve (d) bendi gereğince Birlik Vakfına 25 yıl süresince yapılan tahsis işlemi yasaya aykırı olduğundan yapılan tahsisin iptaline oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

MADDE 46- Mülkiyeti Batman Belediyesi tüzel kişiliğine ait 14.12.2016 tarih ve 12-386 sayılı Meclis Kararı ile Selis Kadın Merkezi ile Musa Anter Halk Evinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 10 yıllığına yapılan tahsisin iptal edilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

           

Belediyemiz Meclisinin 14.12.2016 tarih ve 12-386 sayılı meclis kararında tahsisin Selis Kadın Merkezi ve Musa Anter Halk Evi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 10 yıllığına tahsis edilmiştir.

 

Meclisimizce yapılan incelemeler sonucunda; meclis kararına tahsisin dayandırıldığı, 5393 sayılı Kanunun 75. maddesinin (c) fıkrasında (Değişik: 12-11-2012-6360-19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir” hükmü yer almaktadır. Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 75. maddesinin (d) fıkrasında “Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsisi mümkündür” hükmü yer almaktadır.

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile yapılan tahsis dosyası incelendiğinde; 5393 sayılı Kanunun 75. maddesinin (c) fıkrası gereğince, kurumumuz ile söz konusu vakıf arasında herhangi bir “ortak projenin” olmadığı ve gerekli ihtiyaç analizleri yapılmadan taşınmazların tahsis edildiği, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin (b) ve (k) bendi gereğince resmi işlemlerin usulüne uygun olarak yapılmadığı görülmüştür.

 

Onaylı imar planı üzerinde yapılan incelemeler sonucunda; Musa Anter Halk Evi’nin “Belediye Hizmet Alanı (BHA)”; Selis Kadın Merkezinin “Sağlık Alanı” yapılaşma koşullarına sahip olduğu tesit edilmiştir. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 20. maddesinin (g) ve (ğ) bendi gereğince tahsisi yapılamayacak taşınmazlardan olduğu, ayrıca bahse konu kamu alanlarının Kamusal Ortaklık Payına (KOP) kapsamında kamuya ayrılması gereken alanlar olduğu, bu nedenle tahsis işleminin yapılamayacağı açıktır. Ayrıca aynı yönetmeliğin 9. maddesinin (ç) ve (d) bendi gereğince onaylı imar planındaki yapılaşma koşullarına uygun olarak tahsis işlemi yapılmamış olup sonradan da “kullanım amacına” yönelik herhangi bir imar planı değişikliği yapılmamıştır.

Nitekim; tahsis işlemine ilişkin alınan meclis kararında tahsisin dayandırıldığı herhangi bir kanun maddesi bulunmamaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (d) fıkrası kapsamında tahsis işlemi kamu kurum ve kuruluşlarına yapılması gerekirken, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında kurulmuş bir vakfa yapılmış olması mevzuata aykırıdır.

 

Belediyenin asli görev ve hizmetlerinde kullanılacak taşınmazlar olduğundan, 14.12.2016 tarih ve 12-386 sayılı meclis kararının iptal edilerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 10 yıllığına yapılan tahsis işleminin iptal edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 47- Belediye Encümeninin Nisan-2018 ayı içinde Meclise havale edilen Belediyenin 2018 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

5393 Sayılı Belediye kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. Maddelerine göre hazırlanan 2017 Mali yılına ait Belediyemiz Kesin Hesap cetvelleri Belediye Encümenine Üst Yönetici tarafından Nisan-2019 ayı içinde Belediye Encümeni konu üzerinde müzakere yaparak 5393 sayılı Belediye Kanunun 34. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Mali Yılı Kesin hesap cetvelleri muhasebe kayıtları ile karşılaştırıldıktan sonra 30.04.2019 tarih ve 30- 182 sayılı encümen kararı  ile Meclise sunulmak üzere onaylanmıştır.

            Belediye 2018 Mali yılı Gider Kesin Hesap toplamı 408.435.896,87 TL , Gelir Kesin Hesap toplamı 372.825.167,72 TL olarak hesaplanmış olup, 2018 Mali yılı Kesin Hesabının 5393 Sayılı kanunun 18. ve 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesine uygun olarak 2018 Mali yılı Gider ve Gelir Kesin Hesabı özeti ekte belirtilen tabloda detaylarıyla belirtilmiştir.

Danıştay 8. Dairesinin 13/05/1987 tarih ve E:1987/262 K:1987/236 sayılı kararında; “Atama yolu ile gelen Belediye Başkan Vekiline Belediye Meclisince yetersizlik kararı verilemeyeceğini belirtmektedir. Başkanının yetersizliğine karar verilmesi için, atama ile değil, seçim ile gelmiş olması gerekmektedir.” denilmiştir. Bu durumda Başkana (eski 1580 Sayılı Belediye Kanunun ilgili maddesi) 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddesinin uygulanmasının mümkün olmadığına karar verilmiştir.

01.01.2018-31.12.2018 tarihlerini kapsayan 2018 Mali Yılı Faaliyet Kesin Hesabı; Danıştay 8. Dairesinin 13/05/1987 tarih ve E:1987/262 K:1987/236 sayılı kararı kapsamında meclis tarafından görüşülmesine gerek görülmediği ve işlemin söz konusu Danıştay Kararına göre tesis edilmesine karar verilmiştir.

 

MADDE 48- 2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında sunulmuş olan “BATMAN İÇİN YEREL PAZAR GÜDÜMLÜ PROJESİ” başlıklı proje için Yetkilendirmenin yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında sunulmuş olan “BATMAN İÇİN YEREL PAZAR GÜDÜMLÜ PROJESİ” başlıklı proje için Belediye Başkanlığımız, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 26. Maddesi uyarınca, proje hesabı açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harca yapma ehliyetine sahiptir.

 

Proje kapsamında Belediye Başkanlığımızı temsil ve ilzama, Ajans ile yapılacak sözleşmeyi imzalamaya ve her türlü yazışmayı yapmaya Belediye Başkanı Dr. Mehmet DEMİR ve Fen İşleri Müdür Vekili Nevzat NEMCİK’in münferiden yetkili kılınmasına oy çokluğu ile karar verildi.

 

MADDE 49- Sosyal Destek Programı (SODES) Projelerinin 2017 yılı uygulamalarında, Belediye Başkanlığımıza ait “İşsizlik Azalsın, Nitelikli Gençlik Canlansın” ve “ Gençlik Sanat Ve Sporla Buluşuyor” adlı iki adet projeye ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Sosyal Destek Programı (SODES) Projelerinin 2017 yılı uygulamalarında, Belediye Başkanlığımıza ait “İşsizlik Azalsın, Nitelikli Gençlik Canlansın” ve “ Gençlik Sanat ve Sporla Buluşuyor” adlı iki adet projemizin finansmanı uygun görülmüş olup 17.10.2017 tarihinde Kalkınma Bakanlığı tarafından ilan edilmiştir.

SODES projeleri kapsamında“İşsizlik Azalsın, Nitelikli Gençlik Canlansın” projemizde Koordinatör olarak Mahmut YILDIZ’ın görevlendirilmesine

Gençlik Sanat ve Sporla Buluşuyor” Projemizde Koordinatör olarak Servet MÜJDECİ’nin görevlendirilmesine ve Belediye Başkanlığımız adına Belediye Başkanımız Dr. Mehmet DEMİR’in temsile, ilzama ve sözleşme proje bedellerini imzalamaya yetkili kılınması 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 18. Ve 38. Maddeleri uyarınca oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

MADDE 50- Belediyemiz Başkanlığı ile GAP İdaresi Başkanlığı arasında imzalanmış ve 2018 yılı Kent İçi Ulaşım Programı kapsamında sunulmuş olan “AHMET ARİF, ÖZGÜRLÜK BULVARI VE BAĞLANTI YOLLARI, YAYA, TAŞIT YOLU VE TRAFİK DÜZENLEMESİ” başlıklı proje kapsamında Belediye Başkanlığımızı temsil ve ilzama ilişkin yetkilendirmenin yapılması;

 

Belediyemiz Başkanlığı ile GAP İdaresi Başkanlığı arasında imzalanmış ve 2018 yılı Kent İçi Ulaşım Programı kapsamında sunulmuş olan “AHMET ARİF, ÖZGÜRLÜK BULVARI VE BAĞLANTI YOLLARI, YAYA, TAŞIT YOLU VE TRAFİK DÜZENLEMESİ” başlıklı proje kapsamında Belediye Başkanlığımızı temsil ve ilzama, GAP İdaresi ile yapılacak her türlü yazışmayı yapmaya Belediye Başkanımız Dr. Mehmet DEMİR’in ve Fen İşleri Müdür Vekili Nevzat NEMCİK’in münferiden yetkili kılınmasına oy çokluğu ile karar verildi.

 

MADDE 51- GAP İdaresi Başkanlığı’nın 2018 yılı Sosyal Ekonomik Kültürel Destek Programı kapsamında sunulmuş olan “TEKSTİL SEKTÖRÜNDE MESLEKİ EĞİTİM VE ÜRETİM MERKEZİ KURULMASI” başlıklı proje için yetkilendirmenin yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

GAP İdaresi Başkanlığı’nın 2018 yılı Sosyal Ekonomik Kültürel Destek Programı kapsamında sunulan“TEKSTİL SEKTÖRÜNDE MESLEKİ EĞİTİM VE ÜRETİM MERKEZİ KURULMASI” başlıklı proje kapsamında Belediye Başkanlığımızı temsil ve ilzama, GAP İdaresi ile yapılacak her türlü yazışmayı yapmaya Belediye Başkanımız Dr. Mehmet DEMİR’in ve Fen İşleri Müdür Vekili Nevzat NEMCİK’in münferiden yetkili kılınmasına oy çokluğu ile karar verildi.

 

MADDE 52- Belediyemiz Başkanlığının hissedarı olduğu Bel-Kent İnşaat Taahhüt ve Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin sermayesinin artırılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin ( i) bendi; “Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun tabi ortaklıklar kurulması veya bu ortaklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek” hükmü Belediye Meclisi görevleri arasında yer almaktadır.

 

Belediyemizin  % 100 (yüzde yüz)  hissedarı olduğu, Bel-Kent İnşaat Taahhüt ve Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Sermayesinin  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (i) bendi uyarınca 500.000,00-TL (BeşYüzBinTürkLirası) sermaye artışının yapılmasına oyçokluğu  ile karar verildi.

 

MADDE 53- Belediyemiz Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde 1 Adet Ekonomist’in 2019 mali yılında sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediyemiz Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Ekonomist ihtiyacı nedeniyle; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereği 07/01/2019 tarih ve 1-06 sayılı kararıyla ihdas edilen münhal 3. Derece 1 adet Ekonomist kadrosuna karşılık Sözleşmeli Ekonomist istihdam edilmesi uygun görülmüştür.

Maliye Bakanlığının 2019 Mali yılı birinci altı ayı için belirlenen her türlü ödemeler toplamı net tutarı üzerinden Sözleşmeli Ekonomistin, Hizmetlerine karşılık olarak 2019 Mali Yılı birinci altı ayı için geçerli olmak üzere kendilerine ödenecek net aylığa % 15 oranında artışın yapılmasına 5393 Sayılı 18. ve 49. Maddeleri gereği oyçokluğu ile karar verildi.

 

MADDE 54- Belediyemiz Başkanlığı ile Batman İl Sağlık Müdürlüğü arasında 17.08.2019 tarihinde imzalanan protokol kapsamında MAMOGRAFİ alımı ile ilgili öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Başkanlığı ile Batman İl Sağlık Müdürlüğü arasında 17.08.2019 tarihinde imzalanan protokol kapsamında ilimizde kullanılmak üzere Gezici Kanser Tarama Aracı (MAMOGRAFİ) alımının belediyemiz tarafından yapılması istenmiştir. Söz konusu araç alımı 2019/26757 ihale kayıt numarasıyla belediyemizce yapılmış olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendi uyarınca; Batman İl Sağlık Müdürlüğüne aracın belediyemiz envanterinde kalması şartıyla ortak hizmet projesi yürütmek üzere işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

MADDE 55- Belediye Başkanlığımızın 25.04.2019 tarih 7657 sayılı oluru ile hazırlanan; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 245 Ada 1 nolu parsele ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Planlama alanı, Batman ili Merkez İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Planlama alanı, 1/100.000 ölçekli Mardin-Siirt-Batman-Şırnak Çevre Düzeni Planında” Kentsel Yerleşik Alan” olarak planlanmıştır. Tapu kayıtlarında 245 ada 1 parsel 1096 m2 alanı kapsamakta olup, arsa vasfında bulunmaktadır.

Plan değişikliğine konu olan 245 ada 1 parsel; 22.12.2017 tarih ve 12-324 sayılı Meclis Kararından önce Batman (Merkez) Revizyon İmar Planındaki yapılaşma koşulları “Ayrık Nizam 5 katlı, Emsal=1.50 ve TAKS=0.30, Konut+Ticaret Alanı’’ olarak imarlı iken; “Ayrık Nizam 5 katlı, Emsal=1.50, TAKS=0.50, Yençok:20.50 metre, Konut+Ticaret Alanı’’ fonksiyonuna dönüştürülmüştür.

 

Batman Belediye Meclisinin 22.12.2017 tarih ve 12-324 sayılı kararının;

a)      Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 1. fıkrası ‘’ İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.’’,

b)      Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 4. fıkrası ‘’ Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silueti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır.’’

hükümlerine aykırı olduğundan, 245 ada 1 parsele yönelik plan değişikliği hazırlanmıştır.

Tilmerç Köyünde kain 245 ada 1 nolu parsele ilişkin Batman Belediye Meclisinin 22.12.2017 tarih ve 12-324  sayılı kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hükümleri yeniden değerlendirilmiş olup, Batman (Merkez) Revizyon Uygulama İmar Planındaki eski yapılaşma koşulları olan “Ayrık Nizam 5 katlı, Emsal=1.50 ve TAKS=0.30, Konut+Ticaret Alanı’’ olarak değiştirilmiştir.

   1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notları: 1- 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; plan gösterimi, plan notları ve plan açıklama raporu ile bir bütündür. 2- Tasdik sınırları içerisindeki 245 ada 1 nolu parsel Konut+Ticaret Alanıdır.  3- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 4- Aksi belirtilmeyen durumlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve mer-i imar planı hükümleri geçerlidir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 1- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı; plan gösterimi, plan notları ve plan açıklama raporu ile bir bütündür. 2- Tasdik sınırları içerisindeki 245 ada 1 nolu parsel Konut+Ticaret Alanıdır. 3- Yapılaşma koşulları Ayrık Nizam 5 Katlı, Emsal=1.50, Taksmax=0.30. 4- Aksi belirtilmeyen durumlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve mer-i imar planı hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oy çokluğuyla ile karar verildi.

 

MADDE 56- İlimiz, Merkez, Alkami Köyünde kain 146 nolu parsele ilişkin alınan 04.10.2018 tarih ve 12-416 sayılı meclis kararının iptal talebine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, Alkami Köyünde kain 146 nolu parsele ilişkin alınan 04.10.2018 tarih ve 12-416 sayılı meclis kararının iptal edilmesine ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Haziran-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

MADDE 57- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan ve ekli listede plakaları yazılı araç ve iş makinelerinin kamu hizmetinde fiilen kullanıldıklarından kamu yararı kararı alınmasına  ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinde Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı maddesinde İmar, Su ve Kanalizasyon, Ulaşım gibi kentsel alt yapı coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı,temizlik ve katı atık,Zabıta,İtfaiye,acil yardım, kurtarma  ve ambulans,şehir içi trafik,defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım,gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım hizmetlerini yapar ve yaptırır denilmektedir. Aynı kanunun 15. Maddesinde ise Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları ayrı bir başlık altında toplanmıştır.

Bu nedenle Yargıtay içtihatlarına göre; Belediye Hizmet binası (12.HD.23.2.1993 T.981/3318), Belediye ye ait ekskavatör, arazöz, iş makineleri/ kamyonlar (12. HD.16.11.1989 t. 5038/14079), Cenaze arabası (12. Hd. 30.10.1990 T. 3266/10670 – 12 .HD. 22.6.2004 T. E. 2004/12672 K.2004/16456), Otobüsler (12. HD. 22.10.1984 T. 7542/10641; 6.12.1983 T.7949/9854) ,Park, otogar, İtfaiye, toptancı hali gibi taşınmazlar ile belediyece kamulaştırılmış taşınmazlar (12. HD. 22.10.1984 T. 7542/10641)mezarlık olarak kullanılmak üzere, belediyeye tahsis edilmiş araziler,

İller Bankası tarafından belediyelere gönderilen paylar (Belediyenin vadeli hesaba aktarılması sadece onun değerlendirilmesi amacına yönelik olup bu paranın niteliğini değiştiremez)  ( 12. HD.18.9.1989 T. 8418/10709- 12.HD. 22.6.2004 T. E.2004/12672 K. 2004/16456 – 12 HD. 5.12.2003 T. E. 2003/22357 K. 2003/26388), Belediyenin vergi ve resim olarak tahsil ettiği paralar (12. HD. 12.3.1987 T. E 2004/12672 K. 2004/16456),Belediye Başkanına makam aracı olarak tahsis edilen vasıtanın kamu hizmetinde fiilen kullanıldığının kabulü gerekir bu nedenle haczi mümkün bulunmamaktadır. ( 12. HD. 265.2006 T. E . 2006/7994 K. 2006/1183) Çöp arabaları, Ambulans, Mezarlık,su kuyuları, spor alanları (12 HD. 22.6.2004 T. E 2004/12672 K. 2004/16456) bütün bunlar, kamuya tahsis kararına gerek olmadan kendiliğinden kamuya tahsisli sayılan mallar olup, hiçbir şekilde haciz edilemezler.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin son fıkrası gereğince  söz konusu araçlar niteliği gereği kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan bu araçlar Çevre Sağlığı ve ilaçlama yapılmasında, içme suyunun sağlamasında,şehir içi ulaşımı, iş ve işlem takipleri vardiya değişimi (koruma) imar,sağlık,itfaiye,zabıta,mezarlık, sebze hali,içme suyu, Atık Su ve Kanal hizmetleri,çöplerin toplanıp nakil yapılmasında gibi hizmetlerin yapılmasında, Belde halkının sağlık ve refahının sağlanmasında kullanılmaktadırlar. Ekli listede yazılı bulunan araçlarımızın kamu hizmetlerinde kullanıldıklarından kamu hizmetlerine tahsis edilmesi kararı alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 58- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait 16 Adet arsa satış talepleri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

1- Mülkiyeti Belediye Tüzel kişiliğinin ati Körük Köyü 102 ada 11 nolu 337,14 m2’lik parselde bulunan 7.58 m2’lik kısmın satın alınmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için; 5393 sayılı Belediye kanunun 24. Maddesi uyarıca Emlak ile Ekoloji ve Çevre Sağlık komisyonlarına havale edilerek komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Haziran-2018 ) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

2- Mülkiyeti Belediye Tüzel kişiliğine ait Bahçelievler Mahallesi 1889 Ada 77 nolu 268.10 m2’lik ihdaslık parselin satın alınmasına ilişkin talebin  sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi uyarıca Emlak ile Yer Tespit ve Tarife Belirleme  komisyonlarına havale edilerek komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Haziran-2019 ) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

3- Mülkiyeti Belediye Tüzel kişiliğine ait İluh Köyü 1869 Ada 6 nolu parsel 36.30 m2’ lik ihdaslık parselin satın alınması talebinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarıca Emlak ve Halkla İlişkiler Komisyonlarına gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında  (Haziran-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi

4- Mülkiyeti Belediye Tüzel kişiliğin ait İluh Köyü 224 ada 14 nolu parsel 23.47 m2’lik  ihdaslık parselin satın alınması talebinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi  için 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi uyarıca Emlak ve Kadın Politikaları komisyonlarına  havale edilerek komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sondaki meclis toplantısında (Haziran-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

5- Mülkiyeti Belediye Tüzel kişiliğine ait İluh Köyü 536 Ada 16 nolu 214 m2’lik parselde bulunan 54 m2’lik kısmın satın alınması talebinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarıca Emlak ve Ulaşım komisyonlarına gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında  (Haziran) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

6- Mülkiyete Belediye Tüzel kişiliğine ait İluh Köyü 1640 Ada 11 nolu 350.93 m2’lik parselde bulunan 29.01 m2’lik hisseli kısmın satın alınması talebinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarıca Emlak ve Kültür Sanat komisyonlarına havale edilerek komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında  (Haziran-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

7-Mülkiyeti Belediye Tüzel kişiliğine ait Körük Köyü 406 Ada 6 nolu  251.99 m2’lik ihdaslık parselin satın alınması talebinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi  uyarıca Emlak ve Ekonomi komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca  gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında  (Haziran-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

8- Mülkiyete Belediye Tüzel kişiliğine ait İluh Köyü 1638 Ada 2 nolu 500.71 m2’lik parselde bulunan 41.48 m2’lik hisseli kısmın satın alınması talebinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarıca Emlak Yoksullukla Mücadele komisyonlarına havale edilerek komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında  (Haziran-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

9-Mülkiyeti Belediye Tüzel kişiliğine ait İluh Köyü 1638 Ada 3 nolu 559.10 m2’lik parselde bulunan 46.35 m2’lik hisseli kısmın satın alınması talebinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarıca Emlak ile Madde Bağımlılığı ile Mücadele Hasta Hakları ve Sokak Çocuklarının Sorunlarını İnceleme komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında  (Haziran-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

10- Mülkiyete Belediye Tüzel kişiliğine ait İluh Köyü 1638 Ada 4 nolu 382.47 m2’lik parselde bulunan 31.71 m2’lik hisseli kısmın satın alınması talebinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarıca Emlak ile Gençlik ve Spor komisyonlarına havale edilerek komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında  (Haziran-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

11- Mülkiyeti Belediye Tüzel kişiliğine ait İluh Köyü 1638 Ada 5 nolu 679.16 m2’lik parselde bulunan 30.66 m2’lik hisseli kısmın satın alınması talebinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarıca Emlak ile Etik ve Hukuk komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında  (Haziran-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

12- Mülkiyete Belediye Tüzel kişiliğine ait İluh Köyü 1638 Ada 5 nolu 679.16 m2’lik parselde bulunan 13.77 m2’lik hisseli kısmın satın alınması talebinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarıca Emlak ve Engelsiz Yaşam komisyonlarına havale edilerek komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında  (Haziran-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

13- Mülkiyeti Belediye Tüzel kişiliğine ait İluh Köyü 1638 Ada 5 nolu 679.16 m2’lik parselde bulunan 11.87 m2’lik hisseli kısmın satın alınması talebinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarıca Emlak ve Erkek Kadın Eşitliği komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında  (Haziran-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

14- Mülkiyeti Belediye Tüzel kişiliğine ait Karşıyaka Mahallesi 696 Ada 4 nolu 8633.75 m2lik parselden 290 m2’lik alanın 19.01.1993n tarih ve 88 yevmiye no ile 2981 Sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibine verilmesine ilişkin talebinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarıca Emlak ve Eğitim komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında  (Haziran-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

15- Mülkiyeti Belediye Tüzel kişiliğine ait Sağlık Mahallesi 1922 Ada 169 nolu 12.47 m2’lik ihdaslık parselin satın alınması talebinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarıca Emlak ile Halk Pazarları ve Esnaf Sorunları Tüketici komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında  (Haziran-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

16- Mülkiyeti Belediye Tüzel kişiliğine ait iluh Mahallesi 310 Ada 9 nolu 96.90 m2’lik ihdaslık parselin satın alınması talebinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarıca Emlak ile AR-GE (Belediye Faaliyet ve Yatırımlarını İzleme Komisyonu) komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında  (Haziran-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

MADDE 59- Meclis Üyelerinden gelen öneri üzerine Belediyemiz Başkanlığına ait İlimiz, Merkez, Tilmerç Mahallesinde yer alan Spor Kompleksine isim verilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

                        İlimiz, Merkez, Tilmerç Mahallesinde yer alan Spor Kompleksine 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi uyarınca KADIN SPOR KOMPLEKSİ isminin verilmesine ve belirlenen ismin 5393 sayılı Belediye Kanunun 81. Maddesi uyarınca Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

KARARLAR ALINMIŞTIR İLANEN DUYRULUR.