a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
2019 Yılı Nisan Ayı Meclis Kararları

BELEDİYEMİZ MECLİSİ NİSAN/2019 AYINDAALINAN KARAR ÖZETLERİ AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.

 

MADDE 1- Belediye Meclisi I. ve II. Başkan Vekilliğine üye seçilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

            5393 sayılı kanunun 19. Maddesi;“Belediye meclisi üyeleri arasında meclis Birinci ve ikinci Başkan Vekilini ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer ilk iki yıldan sonra seçilecek üyelerin ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar” denilmektedir. Söz konusu kanun maddesi gereği Meclis I. ve II. Başkan vekillerinin seçilmesi gerekmektedir.

           

Meclis Üyelerinden;

1-      Songül KORKMAZ Meclis I. Başkan Vekilliği için,

2-      Erkan KAYGUSUZ Meclis II. Başkan Vekilliği için aday olduklarını beyan ettiler.

 

5393 Sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca yapılan gizli oylama neticesinde;

1-       Songül KORKMAZ          30 oy

2-       Erkan KAYGUSUZ          30 oy

3-       Boş                                  8 oy kullanıldığı görüldü.

5393 sayılı kanunun 19. Maddesi uyarınca yapılan gizli oylama neticesinde; Başkanlık divanının Meclis I. Başkan Vekilliğine Songül KORKMAZ, II. Başkan Vekilliğine Erkan KAYGUSUZ seçilmiştir.

 

MADDE 2- Belediye Meclis Katipliğine 2 Asil ve 2 Yedek üyenin seçilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

            5393 Sayılı yasanın 19. Maddesi; “Meclis üyeleri arasından, gizli oyla birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki Katip Üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer” denilmektedir.  Söz konusu kanun maddesi uyarınca Belediye Meclisi en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. 

            Meclis Katipliğine 2 Asil ve 2 Yedek Üyenin seçilmesi için meclis üyelerinden;

1- Sidar ÜNAT, 2 – Muhyettin TAŞ Asil üyelik için, 1- Ahmet YILMAZ, 2- Seher AKSOY yedek üyelik için aday olduklarını beyan ettiler. 5393 sayılı kanunun 19. maddesi uyarınca yapılan gizli oylama neticesinde;

Asil Üyelik için aday olan;

1-      Sidar ÜNAT                     30 oy

2-      Muhyettin TAŞ                31 oy

 

Yedek Üyelik için aday olan

1- Ahmet YILMAZ               29 oy

2- Seher AKSOY                   29oy

Boş                                         7 oy kullanıldığı görüldü.

           

5393 Sayılı yasanın 19. Maddesi uyarınca yapılan gizli oylama neticesinde; Sidar ÜNAT, Muhyettin TAŞ Meclis Asil Katip Üyeliğine, Ahmet YILMAZ, Seher AKSOY Meclis Yedek Katip Üyeliğine seçildiler.

 

MADDE 3- 5393 sayılı kanunun 33. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca yeni Belediye encümen üyelerinin seçilmesi gerektiğinden, Belediye Encümenine 3 üyenin seçilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Meclis Üyeleri;

1-Gizem OĞURLU

2-Cihan SÖZEN BİNİCİ

3-Reşat AKINCI aday olduklarını beyan ettiler. 5393 sayılı kanunun 33. Maddesi uyarınca yapılan gizli oylama neticesinde;

 

1- Gizem OĞURLU           30

2- Cihan SÖZEN BİNİCİ  29

3- Reşat AKINCI               30 oy

4- Boş                                  8 oy aldıkları görüldü.

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca yeni Belediye encümen üyeliklerine; Gizem OĞURLU, Cihan SÖZEN BİNİCİ, Reşat AKINCI bir yıl süreyle Belediye Fahri Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

 

 

MADDE 4- Belediye Meclis Üyelerinden Plan ve Bütçe Komisyonuna yeni üyelerin seçilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediyemiz hesap iş ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla 5393 sayılı kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi uyarınca  “ İhtisas komisyonları her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” denilmektedir. 

 

Halkların Demokratik Partisi Meclis Üyelerinden

1-      Necat BASMACI

2-      Burhan SARAN

3-      Ayşe ÖNAL

4-      Fevziye AKTAŞ

 

Adalet ve Kalkınma Partisinden

5-      Mevlüde BİLİCİ  aday olduklarını beyan ettiler.

 

Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca yapılan açık oylama ile adı geçen 5 aday bir (1) yıl sureyle Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile seçildiler.

 

MADDE 5- Belediye Meclis Üyelerinden İmar Komisyonuna  yeni üyelerin seçilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğü bünyesinde imar çalışmalarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilip yürütülebilmesi İmar Komisyonuna yeni üyelerin seçilmesi gerekmektedir. 5393 sayılı kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi  uyarınca “İhtisas komisyonları her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” denilmektedir. 

 

Halkların Demokratik Partisi  Meclis Üyelerinden

6-      Burhan SARAN

7-      Necat BASMACI

8-      Şükran ÇELEBİ

9-      Sabiha EKİNCİ

 

Adalet ve Kalkınma Partisinden 

1-      Cemalettin GÖZKESER aday olduklarını beyan ettiler.

 

Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca yapılan açık oylamada adı geçen 5 aday bir (1) yıl sureyle  İmar Komisyonuna oybirliği ile seçildiler. 

 

 

 

MADDE 6- Belediye Meclisinin toplantı günü ve yerinin belirlenmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediye Meclisi 5393 sayılı kanunun 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 6. ve 7. Maddeleri uyarınca ‘’Meclis her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır’’ , ‘’Meclis Toplantıları Meclis Toplantı Salonu olarak adlandırılan Yerde yapılır. ‘’, ‘’Toplantı yeri ve zamanı Mutat usullerle Halka ilan edilir.’’ denilmektedir. Olağan koşullardaki Toplantı yeri ve zamanının belirlenmesine ve halka duyurulmak üzere yapılan görüşmeler neticesinde;

Belediye meclisinin her ayın ilk haftasının Pazartesi gününün meclis mutat toplantı günü olarak belirlenmesine ve toplantıların Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 7- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. Maddesi uyarınca Meclis Başkan ve üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ödemelerinin belirlenmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. Maddesi; “Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek huzur hakkı ödenir.” denilmektedir. Söz konusu kanun maddesine istinaden; Meclis Başkan ve üyelerine, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında huzur hakkı ücretinin belirlenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. Maddesi uyarınca oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 8- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi uyarınca Belediye Meclisinin ihtiyaç halinde kullanabilmesi için yılda bir ayın tatil olarak belirlenmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi; “ Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” denilmektedir. Söz konusu kanun maddesine istinaden; Meclisin faaliyetlerini devam ettirmesi gerektiği ve yılın on iki ayı faaliyetlerini sürdürmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 9- 5355 Sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Kanunu ve Birlik Tüzüğü gereğince Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği’ne 3 asil ve 2 yedek üyenin seçilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliğinin 05/04/2019 tarih ve 25636366-063 sayılı yazıları gereği Belediyemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği üyesi olması nedeniyle 31 Mart 2019 Yerel Yönetim seçimlerinin ardından Birlik Meclis Üyeliği 5335 Sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Kanunu ve Birlik Tüzüğü gereğince Belediyemizi Birlik nezdinde temsil etmek üzere Belediye Başkanı hariç (Birlik üyesi belediyelerin başkanları Birliğin doğal üyesidir.) 3(üç) asil 2(iki) yedek üye temsilcinin seçilmesi ve Birliğine bildirilmesi gerekmektedir.

            Teklif üzerinde yapılan görüşme neticesinde, aday olup olmadığı soruldu. Meclis Üyelerinden; 1- Songül KORKMAZ, 2- Şehriban AYDIN, 3- Necat BASMACI, 4- Cemalettin GÖZKESER Asil Üyelik için; 1-Ayşe ÖNAL, 2- Şirin ŞEN Yedek Üyelik için aday olduklarını beyan ettiler

Yapılan gizli oylama neticesinde; asil üyeliklerde

1-  Songül KORKMAZ                     29 oy                                     

2-  Şehriban AYDIN                         29 oy                          

3-  Necat BASMACI                         29 oy                                                 

4- Cemalettin GÖZKESER               8 oy almışlardır.

            Yedek üye seçiminde;

1- Ayşe ÖNAL                                  29 oy                          

2- Şirin ŞEN                                      29 oy                                     

3- Boş                                                 8 oy almışlardır.

 

Yapılan gizli oylama neticesinde; GABB Belediyeler Birliği Birlik Meclisine Belediyemizi Temsilen doğal üye Belediye Başkanımız Dr. Mehmet DEMİR asil üyeliğe Songül KORKMAZ, Şehriban AYDIN, Necat BASMACI; yedek üyeliğe Ayşe ÖNAL ve Şirin ŞEN seçilmiştir.

 

MADDE 10- Belediye Başkanlığımızın 2018 yılı faaliyet raporuna ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesinde “ Belediye Başkanı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında “Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı, bu raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahalli idareler genel faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği Sayıştay’a ve Maliye Bakanlığı’na gönderilir” hükmü yer almaktadır.

Ancak; Danıştay 8. Dairesinin 13/05/1987 tarih ve E:1987/262 K:1987/236 sayılı kararında; “Atama yolu ile gelen Belediye Başkan Vekiline Belediye Meclisince yetersizlik kararı verilemeyeceğini belirtmektedir. Başkanının yetersizliğine karar verilmesi için, atama ile değil, seçim ile gelmiş olması gerekmektedir.” denilmiştir. Bu durumda Başkana (eski 1580 Sayılı Belediye Kanunun ilgili maddesi) 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddesinin uygulanmasının mümkün olmadığına karar verilmiştir.

01.01.2018-31.12.2018 tarihlerini kapsayan 2018 Yılı Faaliyet Raporu; Danıştay 8. Dairesinin 13/05/1987 tarih ve E:1987/262 K:1987/236 sayılı kararı kapsamında meclis tarafından görüşülmesine gerek görülmediği ve işlemin söz konusu Danıştay Kararına göre tesis edilmesine karar verilmiştir.

 

MADDE 11- Belediyemiz Başkanlığı, Belediye Meclis Üyesi Songül KORKMAZ’a verilecek ödeneğe dair meclis kararının alınmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediyemiz Başkanlığı, Belediye Meclis Üyesi Songül KORKMAZ 11/04/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu; “…… Belediye Meclis Üyesinin Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi halinde Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir.” hükmü amirdir.

5393 Sayılı Kanunun 18, 38 ve 49. Maddeleri gereği; Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Songül KORKMAZ’a, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 ü oranında aylık ödenek verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

 

MADDE 12- Belediye Meclis üyeleri tarafından, Belediye Başkanlığı tarafından Yılmaz güney Sinemasının yeniden, aynı yerde ve aynı isimle inşa edilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediye Meclisinde grubu bulunan Halkların Demokratik Partisi üyeleri tarafından Meclis Başkanlığına sunulan dilekçe ile “Yeni belediye yönetimimizin önce yakılan ardından da yıkılan Batman Belediyesi Yılmaz Güney Sineması’nın aynı yerde ve aynı isimle tekrar inşa edilmesinin gündeme alınmasını öneriyoruz” şeklinde belirtmişlerdir.

Gündeme alının öneri ve yapılan görüşmeler neticesinde; Belediyemiz Başkanlığı tarafından Batman Belediyesi Yılmaz Güney Sinemasının aynı yerde ve aynı isimle yeniden inşa edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

 

MADDE 13- Belediye Meclisinin 07/03/2019 tarih ve 3-143 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 987 Ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Körük-Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı 2-110, 2-111, 2-112 ve 2-113 sayılı Meclis kararları ile onaylanmış olup, 21/02/2019 tarihinde askıya çıkarılıp ilan edilmiştir. Söz konusu İmar Planı askı sürecinde olduğundan dolayı İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 987 Ada 6 nolu parsel söz konusu İlave ve Revizyon İmar Planı dahilinde bulunduğundan İmar Plan Değişikliği talebinin, yerel seçimler sonucu yeni seçilen meclis üyelerinin konuya ilişkin bilgilerinin olmaması, yeni oluşturulacak İmar Komisyonu marifetiyle talebin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mayıs-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 14- Belediye Meclisinin 07/03/2019 tarih ve 3-144 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 855 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Körük-Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı 2-110, 2-111, 2-112 ve 2-113 sayılı Meclis kararları ile onaylanmış olup, 21/02/2019 tarihinde askıya çıkarılıp ilan edilmiştir. Söz konusu İmar Planı askı sürecinde olduğundan dolayı İlimiz, Merkez İlçesi, Körük Köyü’nde kain 855 Ada 4 nolu parsel söz konusu İlave ve Revizyon İmar Planı dahilinde bulunduğundan İmar Plan Değişikliği talebinin, yerel seçimler sonucu yeni seçilen meclis üyelerinin konuya ilişkin bilgilerinin olmaması, yeni oluşturulacak İmar Komisyonu marifetiyle talebin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mayıs-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 15- Belediye Meclisinin 07/03/2019 tarih ve 3-154 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 264 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Körük-Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı 2-110, 2-111, 2-112 ve 2-113 sayılı Meclis kararları ile onaylanmış olup, 21/02/2019 tarihinde askıya çıkarılıp ilan edilmiştir. Söz konusu İmar Planı askı sürecinde olduğundan dolayı İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 264 Ada 2 nolu parsel söz konusu İlave ve Revizyon İmar Planı dahilinde bulunduğundan İmar Plan Değişikliği talebinin, yerel seçimler sonucu yeni seçilen meclis üyelerinin konuya ilişkin bilgilerinin olmaması, yeni oluşturulacak İmar Komisyonu marifetiyle talebin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mayıs-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 16- Belediye Meclisinin 07/03/2019 tarih ve 3-155 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 988 Ada 1 ve 6 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Körük-Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı 2-110, 2-111, 2-112 ve 2-113 sayılı Meclis kararları ile onaylanmış olup, 21/02/2019 tarihinde askıya çıkarılıp ilan edilmiştir. Söz konusu İmar Planı askı sürecinde olduğundan dolayı İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 988 Ada 1 ve 6 nolu parseller söz konusu İlave ve Revizyon İmar Planı dahilinde bulunduğundan İmar Plan Değişikliği talebinin, yerel seçimler sonucu yeni seçilen meclis üyelerinin konuya ilişkin bilgilerinin olmaması, yeni oluşturulacak İmar Komisyonu marifetiyle talebin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mayıs-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 17- Belediye Meclisinin 08/03/2019 tarih ve 3-164 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1519 Ada 2 ve 3 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Körük-Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı 2-110, 2-111, 2-112 ve 2-113 sayılı Meclis kararları ile onaylanmış olup, 21/02/2019 tarihinde askıya çıkarılıp ilan edilmiştir. Askı sürecinde bulunan İlave ve Revizyon İmar Planının etki alanı kapsamında bulunan İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 1519 Ada 2 ve 3 nolu parsellerin İmar Plan Değişikliği talebinin, yerel seçimler sonucu yeni seçilen meclis üyelerinin konuya ilişkin bilgilerinin olmaması, yeni oluşturulacak İmar Komisyonu marifetiyle talebin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mayıs-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 18- Belediye Meclisinin 08/03/2019 tarih ve 3-165 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1520 Ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Körük-Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı 2-110, 2-111, 2-112 ve 2-113 sayılı Meclis kararları ile onaylanmış olup, 21/02/2019 tarihinde askıya çıkarılıp ilan edilmiştir. Askı sürecinde bulunan İlave ve Revizyon İmar Planının etki alanı kapsamında bulunan İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 1520 Ada 5 nolu parselin İmar Plan Değişikliği talebinin, yerel seçimler sonucu yeni seçilen meclis üyelerinin konuya ilişkin bilgilerinin olmaması, yeni oluşturulacak İmar Komisyonu marifetiyle talebin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mayıs-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 19- Belediye Meclisinin 08/03/2019 tarih ve 3-166 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1523 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Körük-Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı 2-110, 2-111, 2-112 ve 2-113 sayılı Meclis kararları ile onaylanmış olup, 21/02/2019 tarihinde askıya çıkarılıp ilan edilmiştir. Askı sürecinde bulunan İlave ve Revizyon İmar Planının etki alanı kapsamında bulunan İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 1523 Ada 2 nolu parselin İmar Plan Değişikliği talebinin, yerel seçimler sonucu yeni seçilen meclis üyelerinin konuya ilişkin bilgilerinin olmaması, yeni oluşturulacak İmar Komisyonu marifetiyle talebin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mayıs-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARARLAR ALINMIŞTIR İLANEN DUYRULUR.