a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
Satış İlanı

T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Milli Emlak MüdürlüğüTaşınmaz Malın Satış İlanı