a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
Hizmet Alımı Personelinin Sınav Komisyonu Kararı.

Hizmet Alımı Personelinin Sınav Komisyonu Kararı


 

01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına ve Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 39.maddesi uyarınca, Belediyemiz Başkanlığı Sınav Komisyon Üyeleri tarafından 14-20/03/2018 tarihleri arasında yapılan Sözlü ve Uygulamalı sınavlar sonucunda; BAŞARILI ve BAŞARISIZ olan hizmet alımı personel listesi aşağıda ilan edilmiştir.

 

Sınav komisyonu kararına itirazlar ise 27/03/2018 tarih, saat 17:00’ye kadar yazılı olarak Batman Valiliğinde Kurulan Sınav İtiraz komisyonuna yapabileceklerdir.

 

               İlgililere ilanen tebliğ olunur.

  

NOT:

 

1-Adayların arşiv araştırma ve güvenlik soruşturması henüz sonuçlanmamıştır. Arşivaraştırması sonucunda 

atanmasına engel hali olanların atama işlemleri işe başlamış dahi olsalar iptal edilecektir.

  

2-Sonradan işe başlamasına mani bir durumu ortaya çıkanların geçiş işlemi

yapılmayacaktır.

 

Uygulamaya Tabi Tutulanların Sınav Sonucu Listesi

 

Sözlü Sınava Tabi Tutulanların Sınav Sonucu Listesi