a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
Görevde Yükselme Sınavı

İLAN

BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 29/12/2016 tarih ve 15027194-262.02.01-E:12820 sayılı yazısına istinaden 2017 yılına münhasır olmak üzere Belediyemiz personeline yönelik görevde yükselme  sınavının aşağıda yer alan usul ve esaslar dahilinde yürütülmesi uygun görülmüştür. Bu nedenle; Ek’de yer alan şartları taşıyanlardan, norm kadromuzda uygun olan ve boş bulunan kadrolar için görevde yükselme sınavına katılmak isteyenlerin, dilekçe ile 10/02/2017 cuma günü mesai bitimine kadar birimlerine müracaat etmeleri, 13/02/2017 pazartesi  günü mesai bitimine kadar da birimlerince İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

            Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılacak adaylarımıza duyurulur.

 

  İLANEN DUYURULUR.

 

Ek-Görevde Yükselme Sınav Duyurusu ve Ekleri

Ek a-Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Ek b-Atama Yapılacak Boş Memur Kadrolarını Gösterir Liste

Ek c-Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Dilekçesi Örneği

Ek d-Görevde Yükselme Sınavı Aday Bildirim Listesi Form Örneği