a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
Görevde Yükselme Sınavı

İLAN

BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

 

 

Batman Belediye Başkanlığında boş bulunan Ek-2'de yer alan listede sınıfı, kadro unvanı ve dereceleri ile sayıları belirtilen memur kadroları için görevde yükselme ve ünvan değişikliği  sınavı yapılacaktır.

Belediye personelinin görevde yükselme sınavı ve ünvan değişikliği  çoktan seçmeli test usulü ile Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

 

            Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılacak adaylarımıza duyurulur.

 

  İLANEN DUYURULUR.

 

Görevde Yükselme 

Ek 1-Görevde Yüks. Sınav Duyr. ve Ekleri

Ek 1.c-Görevde Yük. Sınavı Başvuru Dilek.Örn

Ek 1.a-Görevde Yük. Sın. İlişkin Usul ve Esaslar

Ek-1 d-Görevde Yük.Sın. Aday Bil.List. Form Örn

Ek-1 b-Atama Yap.Boş Mem.Kadro. Gös.Liste

 

Ünvan Değişikliği

Ek 2-Unvan Değş. Sınav Duyr. ve Ekleri

Ek 2.c-Unvan Değişik.Sın. Başv.Dilekçesi Örn.

Ek 2.a-Unvan Değişik.Sın. İlişkin Usul ve Esaslar

Ek-2 d-Unvan Değişik.Sın. Aday Bild.List. Form Örn.

Ek-2 b-Atama Yapıl. Boş Mem.Kadro. Göst. Liste