a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
Arsa ve Arazi uygulanması

Aşağıda İli, İlçesi, Köyü, Parsel Numarası ve Malikleri yazılı taşınmazların Belediye Encümenin 01.08.2019 tarih, 55-251 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ile 2981/3290 sayılı yasanın EK-1 uygulaması gereği arsa ve arazi uygulanmasına alınmış olup, Batman Belediyesi internet sayfası (web) ile askı ilan panosunda 30 gün askıya çıkarıldığı ilanen duyurulur.

İlan metni için tıklayınız.