a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
Göreve Başlatma İlanı – 11

696 SAYILI KHK VE 30288 SAYILI TEBLİĞ UYARINCA GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ İLANI

 

 

           696 sayılı KHK’ya esas 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”a dair Tebliğ’in “Hak Sahipliği Açısından Kapsamın Belirlenmesi” başlıklı Madde-30’un 2/a fıkrasında belirtilen 657 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinin (A) bendinin (8) numaralı alt bendi gereği, listede Arşiv Araştırmaları sonucu olumsuz olduğu değerlendirilen alt işveren işçilerimizin Belediyemiz Başkanlığı şirketine geçiş işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Ayrıca şirket bünyesine geçirilecek personellerle ilgili henüz Güvelik Soruşturması ve Arşiv Araştırması süreci devam eden alt işveren işçilerimizin ise Arşiv Araştırması incelemesi devam ettiğinden, haklarında Arşiv Araştırması olumsuz olduğu değerlendirilenlerin ve mahkemesi sonucunda hüküm giyenlerin anılan Tebliğ’in Madde 41’in 3 üncü fıkrasında “İşçi statüsüne geçirilenlerden şartları taşımadığı tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilir….” hükmü gereği iş sözleşmesinin fesih edileceğinin bilinmesi hususunda;

 

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 28.03.2019

 

 

Arşiv Araştırma Sonucu Olumlu Gelenler

Arşiv Araştırma Sonucu  Gelmeyenler

Arşiv Araştırma Sonucu  Olumsuz Gelenler

Arşiv Araştırma Sonucu Mahkemesi Devam Edenler 

Arşiv Araştırma Sonucu Olumsuz Gelen Eski Hükümlü