a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
Körük ve Tirmeç Köylerinde Hazırlanan İlave ve Revizyon İmar Planı İlanı

       Batman İli, Merkez İlçesi, Körük ve Tilmerç Köylerinde kain yaklaşık 780 hekralık alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı Hazırlanması İşi kapsamındaki 1. Etap imar planları, 2 . Etap imar planları, 3. Etap imar planları ve 4. Etap imar planları Batman Belediye Meclisinin 08.02.2019 tarih ve 2-110, 2-111, 2-112 ve 2-113 sayılı kararlarıyla onanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği, 21.02.2019 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süreyle Batman Belediyesi Ana Hizmet Binası girişinde bulunan panoda ilan edilmiştir.

 

        Söz konusu 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı Hazırlanması İşine ait M46-A-08-C-3-C (2. ETAP PLAN NOTLARI),, M46-A-09-C-4-A, M46-A-09-C-4-C, M46-A-09-C-4-D, M46-A-09-D-1-C, M46-A-09-D-1-D, M46-A-09-D-2-D, M46-A-09-D-3-A, M46-A-09-D-3-B, M46-A-09-D-3-C, M46-A-09-D-3-D, M46-A-09-D-4-A, M46-A-09-D-4-B, M46-A-09-D-4-C, M46-A-09-D-4-D, M46-A-13-B-2-B, M46-A-13-B-2-C, M46-A-14-A-1-A, M46-A-14-A-1-B, M46-A-14-A-1-C, M46-A-14-A-1-D, M46-A-14-A-2-A, M46-A-14-A-2-B, M46-A-14-A-2-C, M46-A-14-A-2-D, M46-A-14-A-3-A, M46-A-14-A-3-B, M46-A-14-A-3-C, M46-A-14-A-3-D, M46-A-14-A-4-B, M46-A-14-B-1-A, M46-A-14-B-1-D (3. ETAP PLAN NOTLARI), M46-A-14-B-4-A, M46-A-14-B-4-C, M46-A-14-B-4-D, M46-A-14-C-1-A, M46-A-14-D-2-B, 1. ETAP PLAN NOTLARI, 4. ETAP PLAN NOTLARI paftalarında yer alan Plan Açıklama Raporu, Plan Notları ve İmar Planı Taslağı (.pdf formatında, 3 parça olarak) ekte sunulmuştur.

 

        Kamuoyuna duyurulur.

 


       

        Körük ve Tirmeç Köylerinde Hazırlanan İlave ve Revizyon İmar Planı eklerini indir.