a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
Katı Atık Sahasında İncelemeler Tamamlandı

Batman Belediyesi katı atıkların geri kazanımı, çevre ve halk sağlığının korunması ve düzenli depolama için katı atık depolama sahasında düzenlemelere gidiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve IPA tarafından temin edilecek hibe kredi ile yapılacak olan Batman Katı Atık Düzenli Depolama Sahası projesi ve Mevcut Raman katı Atık Sahasının sorunlarının yerinde tespiti için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye (İSTAÇ)  bağlı teknik elemanlar sahada incelemelerde bulundu.  

Mevcut Raman Katı Atık Sahasının rehabilitasyonu ve yeni oluşturulacak olan Batman Katı Atık Depolama Sahası projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalar başlatıldı. İki gün süren arazi çalışmalarında mevcut Raman Katı Atık Depolama sahasındaki sorunlar ve yapılacak çalışmalar planlanıp  düzenli depolamaya geçiş için izlenecek yollar kararlaştırıldı.

Entegre Katı Atık Projesi ile atık üretiminin kaynağında önlenmesi ve azaltılmasının esas alındığı projenin hedefleri arasında atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda, atığın tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve enerji kaynağı olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Projeyle ayrıca kötü görüntü ve koku probleminin önüne geçilecek çevre ve halk sağlığına olan olumsuz etkiler ortadan kaldırılmış olacak.