a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
MECLİS GÜNDEMİ KASIM

 

T.C.

 BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

SAYI    : 23280014-301-03/                                                                                           01/11/2017

KONU  : Meclis Toplantı Gündemi                       

 

Belediye Meclisi 24 Kasım 2016 tarih ve 29898 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6758 Sayılı Kanunun 34. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri uyarınca gündemindeki ve gündemine alınacak konuları görüşmek üzere; 07/11/2017 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Başkanı Makamında toplanacaktır.

            Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.      

 

            GÜNDEM:

            Açılış ve yoklama;

 

GÜNDEM 1- Belediyemiz Başkanlığında Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Meclis Üyelerimizin yurtdışı seyahatlarına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 2- Sosyal Destek Programı (SODES) Projelerinin 2017 yılı uygulamalarında, Belediye Başkanlığımıza ait “İşsizlik azalsın, nitelikli gençlik canlansın” ve “ Gençlik sanat ve sporla buluşuyor” adlı iki adet projeye ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 3- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesine göre Ek ödenek yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 4- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesine göre ek ödenek yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 5- Belediyemiz Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğünün 1 Adet İnşaat Mühendisinin 2017 mali yılında sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM 6- Belediye Başkanlığımız ve Batman Yaşam Boyu Engellileri Koruma ve Spor Kulübü Derneği arasında işbirliği protokolüne ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 7- Belediye Başkanlığımız ve Batman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolüne ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 8- Belediye Başkanlığımız ve Batman Engelsiz Yaşam Derneği arasında işbirliği protokolüne ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 9- Belediye Başkanlığımız ve Hayrat İnsani Yardım Derneği arasında işbirliği protokolüne ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 10- Belediye Başkanlığımız tarafından 1955 Batman Spor Kulübü Derneği arasında 11.09.2017 tarih ve 9-199 sayılı meclis kararı ile kabul edilen işbirliği protokolü gereğince nakdi yardım yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 11- Belediye Başkanlığımız tarafından Batman İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında 11.10.2017 tarih ve 10-228 sayılı meclis kararı ile kabul edilen işbirliği protokolü gereğince nakdi yardım yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 12- Belediye Başkanlığımız tarafından Batman Engelliler Spor Kulübü Derneği arasında 11.10.2017 tarih ve 10-229 sayılı meclis kararı ile kabul edilen işbirliği protokolü gereğince nakdi yardım yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 13- Belediye Başkanlığımız tarafından TÜRSAB Güneydoğu BYK arasında imzalanan protokol gereği ödeme yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 14- İlimiz; Merkez, Karayün (Kohikan) Köyü’nde kain 2117 Ada 1 nolu parsele ilişkin alınan 15.09.2017 tarih ve 9-215 sayılı Meclis kararına, Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi tarafından yapılan 24.10.2017 tarih ve 17510 sayılı itiraz kararının başvuru dilekçesi ile, Meclis kararın yeniden görüşülmesine ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 15- İlimiz Merkez, Tilmerç  Köyü kain 666 nolu parsele  ilişkin alınan 18.08.2017 tarih ve 8-183  sayılı Meclis kararının  Batman Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.10.2017 tarih ve 11424 Sayılı yazıları gereği kararın yeniden görüşülmesine ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 16- İlimiz Merkez, İluh Köyü kain 1587 ada 3 nolu parsele  ilişkin alınan 18.08.2017 tarih ve 8-185  sayılı Meclis kararının  Batman Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.10.2017 tarih ve 11424 Sayılı yazıları gereği kararın yeniden görüşülmesine  ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 17- İlimiz Merkez, İluh Köyü kain 10972 nolu parsele  ilişkin alınan 17.08.2017 tarih ve 8-170  sayılı Meclis kararının  Batman Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.10.2017 tarih ve 11424 Sayılı yazıları gereği kararın yeniden görüşülmesine  ilişkin önerinin görüşülmesi

 

 

 

      SAYFA:2

 

GÜNDEM 18- İlimiz Merkez, İluh Köyü kain 1497-2099 nolu parsellere ilişkin alınan 16.08.2017 tarih ve 8-146  sayılı Meclis kararının  Batman Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.10.2017 tarih ve 11424 Sayılı yazıları gereği kararın yeniden görüşülmesine  ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 19- İlimiz; Merkez, İluh  Köyü’nde kain 225 Ada 1 nolu parsele  ilişkin alınan 18.08.2017 tarih ve 8-192  sayılı Meclis kararının  Batman Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.10.2017 tarih ve 11424 Sayılı yazıları gereği kararın yeniden görüşülmesine  ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 20- İlimiz, Merkez İlçesi, İluh Köyü’nde kain 250 Ada 1,9,10,11,30 ve 31 nolu parsellere ilişkin alınan 16.08.2017 tarih ve 8-140 Sayılı meclis kararının, Batman Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.10.2017 tarih ve 11424 Sayılı yazısı ile alınan meclis kararının yeniden görüşülmesine ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 21- İlimiz, Merkez İlçesi, İluh Köyü’nde kain 407 Ada 4 nolu parsele ilişkin alınan 16.08.2017 tarih ve 8-134 Sayılı meclis kararının, Batman Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.10.2017 tarih ve 11424 Sayılı yazısı ile alınan meclis kararının yeniden görüşülmesine ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 22- İlimiz, Merkez İlçesi, İluh Köyü’nde kain 13750 nolu parsele ilişkin alınan 16.08.2017 tarih ve 8-136 Sayılı meclis kararının, Batman Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.10.2017 tarih ve 11424 Sayılı yazısı ile alınan meclis kararının yeniden görüşülmesine ilişkin önerinin görüşülmesi

  GÜNDEM 23- Belediyemiz Meclisinin 09/10/2017 tarih ve 10-220 sayılı Meclis Kararında, Otopark Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (a) bendinin yerine getirilmesine ilişkin yapılan sehven yanlışlık ile ilgili olarak Meclis Kararının düzeltilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 24- İlimiz; Merkez, İluh Köyü’nde kain 16472 nolu parsele komşu olan Otopark Alanına ilişkin alınan 09.10.2017 tarih ve 10-217 sayılı Meclis kararının Batman Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 03.11.2017 tarih ve 12883 Sayılı yazıları gereği kararın yeniden görüşülmesine ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 25- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 156 Ada 1,2,3,4,5,6 parseller, 157 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller ve 158 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 26- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 13007 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 27- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 1867 Ada 1 parsel, 13102 parsel, 16250 parsel ile 16251 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 28- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 1893 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 29- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 2277 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 30- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 12916 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 31- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 14356 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 32- İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 2373 ve 2374 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 33- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 238 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 34- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 2584 ve 2141 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

            GÜNDEM 35- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 456 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 36- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 12590 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 37- İlimiz, Merkez ilçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 298 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 38- İlimiz, Merkez ilçesi, İluh Köyü’nde kain 14215 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 39- İlimiz, Merkez ilçesi, Körük Köyü’nde kain 411 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 40- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesine göre ek ödenek yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

 

      SAYFA:3

 

GÜNDEM 41- Belediye Meclisinin 17/08/2017 tarih ve 8-154 sayılı Meclis Kararında, Giresiran Köyü 102 Ada 15 nolu parsel ve İluh Köyü 659 Ada 11 nolu parselin tamamının Batman Belediyesi’ne bedelsiz terk edilmesine ilişkin yapılan sehven yanlışlık ile ilgili olarak Meclis Kararının düzeltilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi     

GÜNDEM 42- Belediye Başkanlığımız tarafından 1955 Batman Spor Kulübü Derneği arasında 11.09.2017 tarih ve 9-199 sayılı meclis kararı ile kabul edilen işbirliği protokolü gereğince nakdi yardım yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 43- Türk Kızılayı Batman Şubesi Belediye Başkanlığımızdan gıda maddeleri için destek talebinde bulunmalarına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 44- İlimiz, Merkez ilçesi, İluh Köyü’nde kain 1497-2099 nolu parseller ile Giresiran Köyü 111 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 45- İlimiz, Merkez ilçesi, İluh Köyü’nde kain 876 Ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 46- Mülkiyeti Belediye Tüzel kişiliğine ait 2 adet arsa satışına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 47- Belediyemiz ile merkez köyler arasında yaşanan sınır uyuşmazlığı sorununun çözülmesi, idarenin tek elden yönetilmesi, kentsel hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi bağlamında hazırlanan belediye sınırının görüşülmesine ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 48- Belediye Başkanlığımız ve Türkiye Görme Engelliler Derneği Batman Şubesi arasında işbirliği protokolü ile ayni ve nakdi yardım yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 49- Kadro İptal İhdas Cetvellerine ilişkin önerinin görüşülmesi;

GÜNDEM 50- Belediyemiz Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğünün 1 Adet Biolog’un 2017 mali yılında sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 51- Belediye Başkanlığımız ve Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolüne ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 52- Belediyemiz 2018  Malı Yılı Bütçesine  ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 53-2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında sunulmuş olan “BATMAN İÇİN YEREL PAZAR GÜDÜMLÜ PROJESİ” başlıklı proje için Yetkilendirmenin yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi