a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
MECLİS GÜNDEMİ EYLÜL

 

 

T.C.

 BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri  Müdürlüğü

 

 

SAYI    : 23280014-301-03/                                                                 05/09/2016          

KONU  : Meclis Toplantı Gündemi                       

 

                  Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri uyarınca gündemindeki ve gündemine alınacak konuları görüşmek üzere; 05/08/2016 tarihinde Saat 14: 00’te Belediye Meclisi Salonunda toplanacaktır.

            Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.     

 

       GÜNDEM           : Açılış ve yoklama;

 

GÜNDEM 1-İlimiz Merkez Tilmerç Köyü Kain 404 Ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 2-İlimiz Merkez Körük Köyü Kain 405 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 3-İlimiz Merkez Tilmerç Köyü Kain 493 parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 4-İlimiz Merkez İluh Köyü Kain 16493 parsel ile 1028 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 5-İlimiz Merkez Tilmerç Köyü Kain 166 Ada 8 nolu parsel ile İluh Köyü 16525 nolu parsele ilişkin alınan 02.07.2016 tarih ve 7-261 sayılı meclis kararının (Batman Valiliğinin talebi ile) yeniden görüşülmesine ilişkin öneri

GÜNDEM 6-İlimiz Merkez İluh Köyü Kain 213 Ada 8-9 nolu parsellere ilişkin alınan 02.07.2016 tarih ve 7-265 sayılı meclis kararının (Batman Valiliğinin talebi ile) yeniden görüşülmesine ilişkin öneri

GÜNDEM 7-İlimiz Merkez İluh Köyü Kain 876 Ada 4 nolu parsel ile 16039-16040 parsellere ilişkin alınan 08.07.2016 tarih ve 7-286 sayılı meclis kararının (Batman Valiliğinin talebi ile) yeniden görüşülmesine ilişkin öneri

GÜNDEM 8-İlimiz Merkez İluh Köyü Kain 4126-4127 parsellere ilişkin alınan 02.07.2016 tarih ve 7-268 sayılı meclis kararının (Batman Valiliğinin talebi ile) yeniden görüşülmesine ilişkin öneri

GÜNDEM 9- İlimiz Merkez Tilmerç Köyü Kain 174 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 10- Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 8-291 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz Merkez Tilmerç Köyü Kain 998 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 11- Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 8-292 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz Merkez Körük Köyü Kain 2008-2009 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 12- Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 8-293 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz Merkez Körük Köyü Kain 2373-2374 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 13- Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 8-294 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz Merkez İluh Köyü Kain 13905 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 14- Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 8-295 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz Merkez Körük Köyü Kain 232 Ada 9 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 15- Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 8-296 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz Merkez Tilmerç Köyü Kain 890 Ada 3 nolu parsel ile İluh Köyü 14503 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 16- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait 5 adet arsa satışı ve 1 adet arsanın 2981 sayılı yasaya istinaden hak sahibine verilmesi ile 1 adet sehven yazılmış olan arsanın düzeltilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 17- Belediye Meclisinin 03.08.2016 tarih ve 8-305 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait 7 adet arsa satışı ile 1 adet arsa tahsisi olmak üzere toplam 9 adet talebe ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 18- Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 8-309 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün yürürlükte olan yönetmeliğinin güncelleştirilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 19-Orman Ve Su İşleri Bakanlığı XV.Bölge Müdürlüğü Batman Şubesine Hayvan Bakım Evim yapımına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 20-Belediyemiz Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinin güncelleştirilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi  

GÜNDEM 21- Şırnak Sırtköy Belde Belediye Başkanlığına İtfaiye Aracının tahsis edilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 22- 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Sezonunda uygulanacak öğrenci taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi 

GÜNDEM 23- Belediyemiz Okul Servis Yönetmeliğinin 4. Maddesinin 10. Fıkrasının değiştirilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 24- İlimiz Merkez Kuyubaşı Köyünde kain 1209 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi             

GÜNDEM 25- Birlik Üyesi (GABB) Balpınar Belediyesi hizmet binası yapımı için 200.000 TL (İkiYüzbin Türk Lirası) nakdi yardım meblağının netleştirilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi                           

     

        

 

        Hürriyet KAYTAR

            Belediye Eş Başkanı V.